Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do ARCHIVU

V dubnu 2019 zemřel ve věku 88let MUDr. Harold Eckstein – Tapin z Rychnova nad Kněžnou – od rodiny jsme se oznámení, bohužel, dozvěděli se zpožděním. Patřil do Východočeské družiny SO.

Hanácká družina SO (sice v menším počtu) byla opět na den smutného výročí navštívit mladé, začínající vůdce oddílů na Olšanských horách spolu s několika instruktory Jesenické LŠ. Počasí nepřálo tak jako v letech minulých, přesto nám bylo mezi mládím fajn – zdraví a tiskne levici – J. Frič – Norek.

Bratr Václav Zelenka z Junáka Mariánské Lázně hlásí: 16. 8. 2019 zemřel ve věku 85 let bratr Grössl Václav ze 4. Západočeské družiny SO. Poslední rozloučení je 22. 8. 2019 v Kapli sv. Václava na Vinohradech v 11:00 hod.

V pátek 16. 8. 2019 zemřel dlouholetý člen a spoluobnovitel skautského střediska v Kouřimi, nositel řádu “Stříbrného vlka” a člen SO, bratr Karel Čihák. Poslední rozloučení se uskutečnilo ve středu 21.8.2019 ve 13:00 hod. v kostele sv. Štěpána v Kouřimi. Jedna z jeho posledních fotografií

V sobotu 10. 8. nás nečekaně a náhle opustil Václav Nosek – Windy. První porevoluční správce skautského archivu, spisovatel, největší znalec a popularizátor skautské historie a díla Jaroslava Foglara. Člen dřívější Ústřední rady, redaktor skautských časopisů a vedoucí Klubu skautských sběratelů. Smuteční oznámení ke stažení/informaci zde. Malý pohled na účastníky rozloučení – viz soubor.

Neúnavný propagátor onkologické radiologie Jiří Zámečník – Taote, “zapálený” vodní skaut a mukl z 50. let, zemřel v 92 letech; rozloučení koná rodina v soukromí.

Ve věku nedožitých 90 let odešel k věčnému ohni br. Zdeněk Maxmilián – Gandy; řadu let byl činný v náčelnictvu Kmene dospělých Junáka. Svojsíkův oddíl v něm ztrácí jednoho z nejstarších svých bratrů.

Pozvánka na pravidelnou výroční členskou schůzi SO, konanou 21. září 2019 v 10 hod v Praze.

Základní statistická čísla Junáka z roku 2019 jsou zde k prohlédnutí; poznámka pod tabulkou vysvětluje, proč není údaj o Svojsíkově oddíle zcela směrodatný.

Na podzim bude Junák vzpomínat a oslavovat 30 let svobodného skautingu – tato první informace se bude ještě upřesňovat (staženo z Křižovatky Junáka).

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek stále promýšlí dnešní situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Ústředí Junáka publikovalo “pracovní kalendář” na roky 2018-2019, který bude nadále zpřesňován. Soubor obsahuje mj. webové stránky, které přináleží k jednotlivým akcím.

Archiv Skautského institutu informuje, že digitalizace historických časopisů pokročila od časopisu Vůdce k publikacím Junácký činovník a Skauting.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení zde