Vůdkyně Svojsíkova oddílu svolává výroční schůzi tentokrát s pozdějším termínem na 3. října 2020 v 10 hodin než je obvyklé, protože přeložený termín Valného sněmu Junáka se dostal do kolize a jemu je třeba dát přednost.

Vychází 3. Zpravodaj roku 2020, v pořadí 26, přinášející jak aktuality tak texty k dění v Junáku a další informace pro 3. čtvrtletí běžného roku; reaguje také na dopady pandemie koronaviru.

Br. MUDr. Kvapilovi – Sirovi byl udělen Řád stříbrného vlka – v Hanácké družině  SO už jsou dva takto ocenění bratři. Předání se uskutečnilo po mši svaté br. Balážem – Čičou, náčelníkem Junáka. Pak se přítomní přesunuli do nedalekého gymnázia na společné pohoštění a popovídání – byl účasten i arcibiskup Mons. Graubner. 

Jako opožděný dárek ke 103. narozeninám Junák Praha 2 br. Hroznýšovi zorganizoval výlet na Lipnici (s návštěvou kovárny, kterou rodina kdysi vlastnila) a nakonec i do Orlovské myslivny. Nebojácný br. Eduard Hroznýš Marek je totiž stále činný i “za stovkou” a rovněž je obdivován jako literární autor (dosud) díky dvěma knížkám, což uvádí v údiv mnohé jak ze skautských řad tak i v odborné a neméně v široké veřejnosti.

Br. J. Čejka – Péguy ŘSV se zamýšlí nad skautingem jako výchovným hnutím a nad jeho základy; svůj „rozbor“ končí slovy: … máme Jana Amose Komenského „škola hrou“, Roberta Baden-Powella „skauting je hra“ i Ernesta Thompsona Setona (s výrokem) „optimálním prostředím ,nácviku života‘… je hra“ – Pavel Hošek píše, že „Seton tisíce hodin pozoroval hry mláďat ve volné přírodě; hnutí lesní moudrosti vzniklo mimo jiné jako snaha pedagogicky využít to, co se o vývoji a učení mláďat naučil v přírodě“. Stejnou hodnotu ve výchově mládeže měla hra i u Jaroslava Foglara – Jestřába. Tímto konstatováním „odráží“ br. Péguy opakující se výtky, že skauting je „dril“. Br. Péguy předkládá v dalším obsáhlém textu o knihách pojednávajících o Jaroslavu Foglarovi a Ernestu T. Setonovi doporučení všem, kdo se zabývají nejen těmito autory, ale i duchovním rozměrem ve skautingu a ve woodcraftu.

„Stříbrný měsíc když plá tak se má milá ptá…“ Hej, hej, sesterstvo a bratrstvo, hrával nám to přes železnou oponu „prohnilý a dekadentní Luxembourg“… Ta melodie je nad roušku i s respirátorem, je spolehlivě coronacidní. Ivě Míkové dík (poslala záznam po e-mailu), jsme zase na chvíli ve společném kruhu. Nazdar – zdar! Honza Šolc – Kol

Skautský institut nabízí k přehrání film Hledání Lilie i Skauti bez lilie – oba filmy zůstávají trvale přístupné všem, kdo mají přístup na internet; připomíná skautské osobnosti i skautský životní styl.

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek, ŘSV stále promýšlí dnešní situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”. Ovšem jestliže dokázal skauting přežít dodnes, bude to proto, že dokázal formulovat svůj zákon – br. Fetišek to tak vnímá a mj. vysvětluje, proč je obdobou křesťanského desatera.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení