Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do sekce PŘÍSPĚVKY anebo do ARCHIVU.

Na mimořádném Valném sněmu Junáka, konaném dne 18. června 2022, se jako hosté zúčastnili také někteří členové čestného Svojsíkova oddílu – br. Jaroslav Frič – Norek k tomu posílá fotolist.

Br. Pavel Pokorný – Slim, krajský legát Kmene dospělých Junáka pro Plzeňský kraj, připomíná členům SO br. RNDr. Jaromíra Sofrona – Harryho, skauta „tělem i duší“. Poslední rozloučení se konalo při mši svaté v kostele Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině ve čtvrtek dne 23. 6. 2022 v 15:00 hod.

Jaroslav Frič – Norek vyhotovil dvojstránkový fotolist ze zasedání Oddílové rady Svojsíkova oddílu, konané v Praze na Ústředí Junáka dne 16. června 2022 (je vidět mj. i něco z výzdoby).

Pražská družina měla 7. června 2022 opět pěkně navštívenou schůzku, na které její rádkyně ses. Vladimíra Hůlková – Amálka presentovala velmi zajímavé rady a pokyny pro stárnoucí osoby, doplněné i přehledem pomůcek pro stářím hendikepované (v příloze zápisu je uveden přehled zásadních informací).

Oldskautský oddíl střediska DOUBRAVKA Chotěboř ztratil dne 29. 5. 2022 v nedožitých 90 letech jednu ze svých nejstarších sester Annu Kopeckou, svoji dřívější vůdkyni a členku Svojsíkova oddílu od roku 2010. Poslední rozloučení proběhlo v rodinném kruhu. Nekrolog lze zobrazit/stáhnout zde.

Br. J. Frič – Norek posílá fotolist z družinovky Hanácké družiny SO na skautské základně Dlouhomilov. Na základně, kde se konají i letní tábory, probrali novinky z OR SO. Počasí družině přálo, a tak členové zajeli na hřbitov v Dlouhomilově na hrob členky jejich družiny, ses.Tylečkové – Manity. Poté navštívili zříceninu hradu Brníčko. 

Skautský institut je zřízen Junákem – českým skautem. Existuje proto, aby pečoval o paměť skautingu, popularizoval ji a zpřístupňoval ji k bádání. Nezůstává ale jen u minulosti a ptá se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváří prostor pro setkávání, debatu a hledání nových impulsů – jedním z těch nejnovějších je SVITLO, prostor, který se věnuje pomoci Ukrajině.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2022 (26. ročník) Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. Letošní ročník sbírky probíhala ve středu 11. května 2022. Na pevných prodejních místech bylo možné kytičky nabízet od středy 11. 5. do neděle 15. 5. 2022. Vyhodnocení sbírky bude provedeno k 31. 12. 2022 (výnos v r. 2021 viz: ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ (cdpr.cz) Úvod).

Ze Severočeské družiny Svojskova oddílu podává br. Antonín Wiener – Mao zprávu: po konání schůzky naší Severočeské družiny SO jsem přinesl poslední číslo „Novinek“ – zpravodaje Svojsíkova oddílu – které se nám všem líbilo. Z důvodů velkých vzdáleností mezi našimi členy se vzájemně scházíme jen jednou nebo dvakrát do roka, letos jako většinou v Benešově nad Ploučnicí. Proto je naše činnost především doma, v oldskautských klubech, o které se pak vzájemně informujeme. Jak to na takové schůzce Severočeské družiny SO vypadá zasílám malou koláž fotek.                   

Podporu Ukrajině organizuje také Junák a rovněž informuje zde. Skauting na Ukrajině má stejně dlouhou tradici jako u nás, s kořeny v roce 1912. Před druhou světovou válkou, kdy bylo součástí Československa i území zakarpatské Ukrajiny (tzv. Podkarpatská Rus), se činnost skautů z organizace Plast prolínala i s historií československého skautingu. Po rozpadu Sovětského svazu a vzniku samostatné Ukrajiny bylo skautské hnutí Ukrajiny oficiálně obnoveno až  sněmem dne 27. března 2007), do  WOSM byla národní skautská organizace přijata v červenci 2008. 

Vyšel 2. ZPRAVODAJ SO roku 2022 – věnuje se řadě ohlédnutí nazpět jak v osobní rovině (hlavně v nekrolozích a historických vzpomínkách), tak se i současnosti (zvláště ve fotolistech, které se stávají regulérním médiem). Některé příspěvky jsou zvláště inspirativní – ukazují, jak intenzivně dokáží OS skautovat.

Skautský archiv (skautskyinstitut.cz) pečuje kromě dokumentů a knih i o velké množství předmětů muzejní povahy. Ale přesto některé z nich schází. Nyní hledá pro výstavní účely skautské kroje, především košile, z let 1914-1970. Ať chlapecké či dívčí, bez nášivek a odznaků nebo s nimi. Za tyto dary bude SA velmi vděčný a věří, že kroje se stanou ozdobou mnoha skautských výstav. Za SI-SA předem děkuje Roman Šantora-Bobo (pro komunikaci: archiv@skautskyinstitut.cz).

Po dlouhé době vyšlo už třetí vydání Základů junáctví. Snad o ně bude větší zájem než tomu bylo v roce 1991. Tehdy se dosti výtisků neprodalo a hrozilo, že budou dány do sběru. No, cena je vysoká. Ale na straně druhé je asi o trochu lepší finanční situace středisek. A je to i tradice, jak se dočteme v dokumentu. Zdravím a přeji pěkné dny, Jaroslav Frič-Norek.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická sbírková akce v ČR. Vrcholila prvních 14 dní v lednu i v roce 2021, ale tentokrát tříkráloví koledníci jako vyslanci potřebných neputovali dům od domu. Koledování bylo online – viz: www.trikralovasbirka.cz . Celkový stav 2021, sečtený po diecésích, činí 26 862 423 Kč – nicméně příspěvky lze posílat po celý rok.

„Stříbrný měsíc když plá tak se má milá ptá…“ Hej, hej, sesterstvo a bratrstvo, hrával nám to přes železnou oponu „prohnilý a dekadentní Luxembourg“… Ta melodie je nad roušku i s respirátorem, je spolehlivě coronacidní. Ivě Míkové dík (poslala záznam po e-mailu), jsme zase na chvíli ve společném kruhu. Nazdar – zdar! Honza Šolc – Kol.

Br. Jiří Čejka – Péguy, ŘSV zpracoval text o skautech komunistech, o vlastním přístupu k jejich roli při zákazech i obnovování Junáka i obecně k důvodům, proč poslední platné usnesení o nepřípustnosti jejich členství ve Svojsíkově oddíle stále uznává jako správné.

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek, ŘSV stále promýšlí dnešní situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”. Ovšem jestliže dokázal skauting přežít dodnes, bude to proto, že dokázal formulovat svůj zákon – br. Fetišek to tak vnímá a mj. vysvětluje, proč je obdobou křesťanského desatera.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Skautský institut nabízí k přehrání film Hledání Lilie i Skauti bez lilie – oba filmy zůstávají trvale k dispozici všem, kdo mají přístup na internet; připomíná skautské osobnosti i skautský životní styl.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení