V září 2019 oslavil 90. narozeniny br. Jiří Čejka – Péguy, ŘSV s rodinou, přáteli a od starosty  svého města Roudnice n/L převzal pamětní list.

Členové Hanácké družiny SO ve čtvrtek 3. října v Rýmařově navštívili svého člena br. Ladislava Šína-Bora, se kterým v tamní skautské klubovně dodatečně oslavili jeho devadesátku. Jako dárek dostal od družiny dřevěný zvoneček s věnováním a také knihu od br. Šuly-Boba o kytičkách.

Člence SO ses. Daně Seidlové – Pirátce byl udělen Řád stříbrného trojlístku, a to při výročním jednání Svojsíkova oddílu dne 21. 9. 2019 z rukou ses. místonáčelní Junáka.

Vůdkyně SO ses. H. Bouzková předložila přítomným výroční zprávu za skautský rok 2018-2019 vč. zpráv jednotlivých družin SO, kterou si převzalo 88 přítomných členů Svojsíkova oddílu.

Jen tak “na okraj” připojujeme malé připomenutí toho, jak je dobré, ba přímo patřičné postarat se při velké akci jako je výr. schůze SO, také o občerstvení – včetně “výslužky” domů …

Po skončení výroční schůze SO několik jeho členek a členů položilo kytice na pietních místech Ďáblického hřbitova.

Především na podzim 2019 Junák vzpomíná a oslavuje 30 let svobodného skautingu – avšak informace zahrnují také akce na počátku roku 2020 (viz též “tipy” na Křižovatce Junáka).

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek stále promýšlí dnešní situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”. Ovšem jestliže dokázal skauting přežít dodnes, bude to proto, že dokázal formulovat svůj zákon – br. Fetišek to tak vnímá a mj. vysvětluje, proč je obdobou křesťanského desatera.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Ústředí Junáka opět publikovalo pracovní kalendář na skautský rok 2019-2020, který bude nadále zpřesňován. Soubor obsahuje mj. webové stránky, které přináleží k jednotlivým akcím.

Archiv Skautského institutu informuje, že digitalizace historických časopisů pokročila od časopisu Vůdce k publikacím Junácký činovník a Skauting.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení