Pozvánka na pravidelnou výroční členskou schůzi SO, konanou 21. září 2019 v 10 hod v Praze.

Základní statistická čísla Junáka z roku 2019 jsou zde k prohlédnutí; poznámka pod tabulkou vysvětluje, proč není údaj o Svojsíkově oddíle zcela směrodatný.

Dne 10. září 2019 opustil navždy řady SO br. prof. Miloš Blažek – Merkur ve věku 93 let (smuteční oznámení zde); poslední rozloučení se konalo ve čtvrtek 19. 9. 2019 v kostele sv. Ignáce na Karlově nám. v Praze. Připojujeme krátký rozhovor ELŠ s br. Merkurem o LŠ.

Na září a říjen 2019 vyšlo další číslo Zpravodaje SO – zahrnuje také hlavní informace vyvěšené v aktualitách minulé dva měsíce.

V září tomu bylo již 10 let, co řady SO navždy opustil br. Jiří Žáček – Gog († 7. září 2009); jako redaktor Kmenových novin (i instruktor oldskautské lesní školy) pravidelně podával také informace o dění ve Svojsíkově oddíle oldskautkám i oldskautům.

Na podzim bude Junák vzpomínat a oslavovat 30 let svobodného skautingu – tato první informace se bude ještě upřesňovat (staženo z Křižovatky Junáka).

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek stále promýšlí dnešní situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”. Ovšem jestliže dokázal skauting přežít dodnes, bude to proto, že dokázal formulovat svůj zákon – br. Fetišek to tak vnímá a mj. vysvětluje, proč je obdobou křesťanského desatera.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Ústředí Junáka opět publikovalo pracovní kalendář na skautský rok 2019-2020, který bude nadále zpřesňován. Soubor obsahuje mj. webové stránky, které přináleží k jednotlivým akcím.

Archiv Skautského institutu informuje, že digitalizace historických časopisů pokročila od časopisu Vůdce k publikacím Junácký činovník a Skauting.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení