Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do sekce PŘÍSPĚVKY anebo do ARCHIVU.

V sobotu 22. 1. 2022 se koná 53. ročník Zimního přechodu Brd. Tato tradiční akce je stále poznamenána epidemií COVID-19. Skaut. kraj Praha i tento rok upouští  od společných hromad. aktivit, jako jsou především slavnost. nástup, prodej drob. občerstvení a případně sběratel. a upomínkových předmětů. Na Kytínské Louce bude od 10:00 do 13:00 vztyčená vlajka Zimního přechodu Brd, s možností odevzdání vaší Brděnky do tradiční soutěže „O nejhezčí Brděnku“ a zápisu do pamět. knihy. Pokud se budete chtít účastnit soutěže virtuálně, zašlete Brděnku nebo třeba Váš příběh o tom, co jste při přechodu Brd zažili, přes web. formulář: zimniprechodbrd.skauting.cz/#nas-pribeh nebo jen e-mailem na adresu: zimniprechodbrd@skaut.cz.

Ani zima ani covid nezabrání družinám Svojsíkova oddílu v činnosti – např. Tříkrálovému setkání Pražské družiny Svojsíkova oddílu v Celnici – úterý 4. ledna 2022 – i když jen v „komorní“ sestavě. Družina přivítala dva nové členy.

Novoroční přání zakladatele Junáka, br. A. B: Svojsíka, kterým začíná Zpravodaj SO pro I. Q. 2022, je nečekaně aktuální i pro současnost. Číslo obsahuje ohlédnutí za IV. Q. 2021 a rovněž výhled především v podobě některých pozvánek.

S odstupem času uvádíme, že  ve věku 88 roků zemřel br. Mgr. Radko Trohař, původně moderní pětibojař a posléze závodní šermíř a trenér tohoto sportu. V Junáku působil jako iniciátor poznávacích výprav a lektor tělesné výchovy. Patřil do Kruhu PLŠ a ČILŠ.

Krásné prožití vánočních svátků, lásku přátel a rodiny, pevné zdraví a mír v duši po celý nový rok. Žádné mraky ani mráčky, jenom slunce a květiny. Jirka Wasserbauer – Kim, Východočeská družina SO. Tolik lidí na světě slaví narození Ježíše Krista a jak málo se jich řídí jeho přikázáními! Benjamin Franklin 1706-1790

Br. Jarek Černý – Ursus píše mj.: Milý příteli, sestro a bratře, je sice hezké, že lidé se snaží alespoň jeden den v roce udělat svým nejbližším radost, vyjádřit k nim lásku i nakupováním mnohdy nevhodných dárků, ale stačí to pro celý jeden rok? Když se dokážeš milý příteli, sestro a bratře, začíst do jednotlivých evangelií, možná

Plamínek Betlémského světla je po roce opět v Česku! Stejně jako už po více než 30 let i letos plamínek rozváželi skautky a skauti vlaky a na nástupištích je nechávali připálit. Bohužel ani letos obdobně jako vloni nejela delegace do Rakouska, ale převzala plamínek na hranicích.

Vůdkyně Pražské družiny Svojsíkova oddílu zachytila v zápise z 9. listopadu jednání družiny ve zhruba polovičním počtu oproti obvyklé situaci v družině. O měsíčním charitativním pobytu v Ugandě přednášela ses. Anna Kubaštová – Sýkora, která je členkou 1. oddílu skautek ze střediska Lípa Roztoky. 

Jaroslav Frič – Norek posílá fotolist z oddílové rady SO, konané dne 4. listopadu 2021. Oddílové radě předsedala již nová vůdkyně SO ses. Marie Kůsová – Madla z Prahy. Fotolist je doplněn připomínkou akce Město jako přízrak (konání 3. 9. 2021 – 4. 9. 2022).

Po dohodě s rádcem družiny Vysočina SO br. Jiřím Janíčkem a sestrami v Havlíčkově Brodě, uskutečnilo se setkání v havlíčkobrodském Skautském domě k předání Řádu stříbrného trojlístku sestře Martě Štáflové, zúčastnily se sestra náčelní Véňa Bušková a za Sbor nositelek Dáša Housková. Setkání byli přítomni členové družiny SO Vysočina a bratři a sestry z Havlíčkova Brodu. Po ukončení slavnostního setkání sestra Štáflová pozvala přítomné na prohlídku Štáflovy chalupy z r. 1511, která je národní památkou.

Skautský archiv (skautskyinstitut.cz) pečuje kromě dokumentů a knih i o velké množství předmětů muzejní povahy. Ale přesto některé z nich schází. Nyní hledá pro výstavní účely skautské kroje, především košile, z let 1914-1970. Ať chlapecké či dívčí, bez nášivek a odznaků nebo s nimi. Za tyto dary bude SA velmi vděčný a věří, že kroje se stanou ozdobou mnoha skautských výstav. Za SI-SA předem děkuje Roman Šantora-Bobo (pro komunikaci: archiv@skautskyinstitut.cz).

Po dlouhé době vyšlo už třetí vydání Základů junáctví. Snad o ně bude větší zájem než tomu bylo v roce 1991. Tehdy se dosti výtisků neprodalo a hrozilo, že budou dány do sběru. No, cena je vysoká. Ale na straně druhé je asi o trochu lepší finanční situace středisek. A je to i tradice, jak se dočteme v dokumentu. Zdravím a přeji pěkné dny, Jaroslav Frič-Norek.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická sbírková akce v ČR. Vrcholila prvních 14 dní v lednu i v roce 2021, ale tentokrát tříkráloví koledníci jako vyslanci potřebných neputovali dům od domu. Koledování bylo online – viz: www.trikralovasbirka.cz . Celkový stav 2021, sečtený po diecésích, činí 26 862 423 Kč – nicméně příspěvky lze posílat po celý rok.

„Stříbrný měsíc když plá tak se má milá ptá…“ Hej, hej, sesterstvo a bratrstvo, hrával nám to přes železnou oponu „prohnilý a dekadentní Luxembourg“… Ta melodie je nad roušku i s respirátorem, je spolehlivě coronacidní. Ivě Míkové dík (poslala záznam po e-mailu), jsme zase na chvíli ve společném kruhu. Nazdar – zdar! Honza Šolc – Kol.

Br. Jiří Čejka – Péguy, ŘSV zpracoval text o skautech komunistech, o vlastním přístupu k jejich roli při zákazech i obnovování Junáka i obecně k důvodům, proč poslední platné usnesení o nepřípustnosti jejich členství ve Svojsíkově oddíle stále uznává jako správné.

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek, ŘSV stále promýšlí dnešní situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”. Ovšem jestliže dokázal skauting přežít dodnes, bude to proto, že dokázal formulovat svůj zákon – br. Fetišek to tak vnímá a mj. vysvětluje, proč je obdobou křesťanského desatera.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Skautský institut nabízí k přehrání film Hledání Lilie i Skauti bez lilie – oba filmy zůstávají trvale k dispozici všem, kdo mají přístup na internet; připomíná skautské osobnosti i skautský životní styl.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení