Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do sekce PŘÍSPĚVKY anebo do ARCHIVU

XXXII. Výroční členskou schůzi předcházela obvyklá prezentace, rozdání textů a ještě měla ORSO ve „své kanceláři“ v patře obvyklé jednání. V 10 hod dopoledne – jak ukazují fotolisty – začalo jednání skautskou hymnou a vzpomínkou na ty, kteří se vydali na pouť k věčnému táborovému ohni. Ses. V. Húlková –  Amálka zpracovala z zápis. Krásné zamyšlení k 1. bodu skautského zákona přednesla vůdkyně SO ses. M. Kůsová – Madla. Zprávu o stavu hospodaření podal br. K. Budera – Akim. Nechyběly také zprávy z družin SO; ses. H. Kaprálková – Hanka informovala o činnosti Kmene dospělých. Na základě zprávy vůdkyně se hlasovalo o kandidátech na členství ve Svojsíkově oddíle (viz průměrný věk). Svoje slovo při setkání také přednesl br. František Radkovský, emeritní biskup Plzeňský. Závěr patřil skautským písničkám a pak na rozloučenou skautské hymně. Fotolisty zhotovil a text pro web připravil br. J. Frič – Norek (redakce a doplnění Kamzík).

Zajímavé informace: br. Jiří Čejka – Péguy se mj. na základě úvah br. Velena Fanderlika (zde text ke stažení) uvádí, že B-P mohl znát dílo J. A. Komenského a uplatnit je v duchovním rozměru i v praktické náplni skautského hnutí. Zároveň se br. Péguy domnívá, že Komenského pedagogické i další spisy pravděpodobně znal také Ernest Thompson Seton, druhá nejvýznamnější osobnost s podílem na vzniku světového skaut. hnutí. Setonovy občas. studijní pobyty v Britském muzeu a brit. knihovnách, kam zajížděl z Ameriky, ho mohly přivést až ke Komenskému.

Ses. Vladimíra Hůlková – Amálka poslala zápis z jednání Pražské družiny SO, konané v září 2023, na obvyklém místě tj. pražské Celnice. Tentokrát byl na programu zajímavý referát o genealogii vč. ukázek (1. ukázka a 2. ukázka) v matrikách používaného písma.

Bratři Dušan Tichý – Dráp a Aleš Cepek – Kšanďák informují, že ve věku 96 let navždy odešel br. Josef Sudolský – Ofka, poslední napajedelský oldskaut, který ještě osobně zažil zakladatele napajedelského střediska Jerry Hodného. Ve skautu působil od mládí až do nedávna. Viz nekrolog. V pozdějším věku se spolu s Lubomírem Sudolským – Barvou věnovali studiu historických zdrojů, takže především díky nim má středisko rozsáhlý a pečlivě vedený archiv. Sám Ofka svoje celoživotní skautování před časem shrnul: „Byla to dobrá práce, zatím nebyla zbytečná.“  Děkujeme za vše, rádi budeme vzpomínat. Ofkovy vzpomínky, fotky a záznamy z rozhovorů najdete také na webu Paměti národa: https://www.pametnaroda.cz/cs/sudolsky-josef-1926 .

Členka SO ses. Hanči Součková oslavila 85 let uprostřed svých sester oldskautek, které vede od roku 1994. Stalo se tak 5. 9. 2023 na památném místě brodských skautů „U kameňa“. Obdržela od svých sester družinové vyznamenání, které děvčata pro ni vyrobila a nazvala „Medaile zlatého srdce“ jako výraz ocenění obětavého vedení a aktivní služby v družině oldskautek i ve středisku Uherský Brod.

Tak již za měsíc … 23. září 2023 v Praze na Barče! Srdečně zveme všechny sběratele, přátele skautského, foglarovského a trampského sběratelství na již XXXII. setkání sběratelů. Pozvánka zde a odkaz na stránky kssj.

Br. J. Frič – Norek posílá fotolist a píše: „Vzpomínka na události před 55 lety, kdy Jesenická lesní škola při vstupu cizích armád na území Československa, okamžitě ukončila svůj program. I počasí naší akci přálo. Frekventanti vyslechli vzpomínky pamětníků, deseti členů Hanácké družiny přítomných na této tradiční akci naší družiny. Jako host se akce zúčastnil člen Zlínské družiny, br. Dušan Janík – Amphora“.

Br. Jirka Wasserbauer – Kim, rádce Východočeské družiny, informuje, že Východočeská družina Svojsíkova oddílu odhalila 20. května 2023 svému zemřelému rádci a velkému skautovi Luboru Šušlíkovi – Billovi, nositeli „Řádu stříbrného vlka“, k jeho nedožitým devadesátým pátým narozeninám pamětní kámen na Zemské bráně v údolí „Hřmících vod“ Divoké Orlice. 

Vyšlo 38. číslo Zpravodaje SO – obsahuje v úvodu myšlenky nedávno zemřelého filosofa J. Sokola, dále bohatou kolekci fotolistů spolu se zajímavými zprávami z družin, a také leccos ze skautské historie, třeba kdo byli roveři – Dadové anebo kdy a kde stál první podsadový stan.

Charitativní sbírku Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize –  sbírka Pomozte dětem a Kuře má web: https://www.pomoztedetem.cz/o-pomozte-detem/jak-muzete-pomoct/ . Sbírka podporuje děti a mladé lidi, kteří nejsou starší 18 let věku, žijí na území České republiky a jsou jakýmkoli způsobem ohroženi či znevýhodněni.

Vzpomínejme: Miloš Seifert a Miloš Maixner hned po prvním desetiletí skautingu v Čechách vydali Kapesní knížku českých junáků, což byl vedle publikací A. B. Svojsíka potřebný počin. Řada nejstarších členů, ale i členek, tuto knížku ještě mají … jako v kraji Přemysla Oráče, odkud je přivěšená kopie.

Skautský institut je zřízen Junákem – českým skautem. Existuje proto, aby pečoval o paměť skautingu, popularizoval ji a zpřístupňoval ji k bádání. Nezůstává ale jen u minulosti a ptá se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváří prostor pro setkávání, debatu a hledání nových impulsů – jedním z těch nejnovějších je SVITLO, prostor, který se věnuje pomoci Ukrajině.

Podporu Ukrajině organizuje také Junák a rovněž informuje zde. Skauting na Ukrajině má stejně dlouhou tradici jako u nás, s kořeny v roce 1912. Před druhou světovou válkou, kdy bylo součástí Československa i území Zakarpatské Ukrajiny (tzv. Podkarpatská Rus), se činnost skautů z organizace Plast prolínala i s historií československého skautingu. Po rozpadu Sovětského svazu a vzniku samostatné Ukrajiny bylo skautské hnutí Ukrajiny oficiálně obnoveno až  sněmem dne 27. března 2007), do  WOSM byla národní skautská organizace přijata v červenci 2008. 

Skautský archiv (skautskyinstitut.cz) pečuje kromě dokumentů a knih i o velké množství předmětů muzejní povahy. Ale přesto některé z nich schází. Nyní hledá pro výstavní účely skautské kroje, především košile, z let 1914-1970. Ať chlapecké či dívčí, bez nášivek a odznaků nebo s nimi. Za tyto dary bude SA velmi vděčný a věří, že kroje se stanou ozdobou mnoha skautských výstav. Za SI-SA předem děkuje Roman Šantora-Bobo (pro komunikaci: archiv@skautskyinstitut.cz).

Po dlouhé době vyšlo už třetí vydání Základů junáctví. Snad o ně bude větší zájem než tomu bylo v roce 1991. Tehdy se dosti výtisků neprodalo a hrozilo, že budou dány do sběru. No, cena je vysoká. Ale na straně druhé je asi o trochu lepší finanční situace středisek. A je to i tradice, jak se dočteme v dokumentu. Zdravím a přeji pěkné dny, Jaroslav Frič-Norek.

„Stříbrný měsíc když plá tak se má milá ptá…“ Hej, hej, sesterstvo a bratrstvo, hrával nám to přes železnou oponu „prohnilý a dekadentní Luxembourg“… Ta melodie je nad roušku i s respirátorem, je spolehlivě coronacidní. Ivě Míkové dík (poslala záznam po e-mailu), jsme zase na chvíli ve společném kruhu. Nazdar – zdar! Honza Šolc – Kol.

Br. Jiří Čejka – Péguy, ŘSV zpracoval text o skautech komunistech, o vlastním přístupu k jejich roli při zákazech i obnovování Junáka i obecně k důvodům, proč poslední platné usnesení o nepřípustnosti jejich členství ve Svojsíkově oddíle stále uznává jako správné.

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek, ŘSV stále promýšlí dnešní situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”. Ovšem jestliže dokázal skauting přežít dodnes, bude to proto, že dokázal formulovat svůj zákon – br. Fetišek to tak vnímá a mj. vysvětluje, proč je obdobou křesťanského desatera.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Skautský institut nabízí k přehrání film Hledání Lilie i Skauti bez lilie – oba filmy zůstávají trvale k dispozici všem, kdo mají přístup na internet; připomíná skautské osobnosti i skautský životní styl.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení