Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do sekce PŘÍSPĚVKY anebo do ARCHIVU.

Oddílová rada SO posílá členům pozvánku na výroční jednání na podzim 2021. Vloni muselo být toto výroční jednání kvůli covidu-19 odvoláno a nakonec bylo bez náhrady zrušeno. Proto obsahuje pozvánka také návrhy na nové členy SO nejen na rok 2021, ale také z roku 2020.

Na věčnost byl povolán jeden z nejstarších členů roudnických OS a člen Svojsíkova oddílu bratr Vladimír Paudera – Dáďa. Nekrolog napsal vůdce 209. klubu OS Stráž, Roudnice nad Labem br. Jakub Červenka – Čerw. Poslední rozloučení s Dáďou bylo v rodinném kruhu 7. července t.r. v 10 hodin v kapli roudnického hřbitova za účasti několika oldskautů, protože skautské středisko je na táboře.

Členové SO jsou činní různým způsobem – např. dne 20. 6. 2021 se tři bratři Akela, Kšanďák a Dráp z 10. Plajnerovy družiny SO účastnili jako svědci slavnostního skautského slibu 14. oddílu sv. Františka z Assisi v Kroměříži na Barbořině, kde slibovali bratři Cyril Hudec a Vojtěch Ševčík – Roland.

Br. Jaroslav Černý – Ursus nám posílá zamyšlení o věrozvěstech Cyrilu (Konstantinu) a Metodějovi a Janu Husovi, které si připomínáme ve sváteční dny 5. a 6. července. Mimo jiné zdůrazňuje, že připomínka těchto svědků víry má mít dopad i na nás – historii si připomínáme právě proto, abychom se z ní poučili; historie národa je tvořena historiemi našich životů.

Po roce proběhlo setkání Oddílové rady Svojsíkova oddílu v Praze na Ústředí Junáka. Fotoreportáž br. Jaroslava Friče – Norka zachycuje na tvářích členů, jak si poradu “užívali”. Na vše “dohlížel” vůdce SO … Reportáž viz zde. (Redakční komentář přidal: Kamzík.)

Rokovala také Hanácká družina SO – referát slovy i fotografiemi podal jako vždy pečlivý br. Jaroslav Frič – Norek. Jistě si toto setkání zvláště zasloužilo podrobné popsání jak se družina sešla, co probírala i jak se tradičně “po skautsku” rozloučila.

Pražská družina SO se konečně osobně setkala! Ačkoliv se dost jejích členů omluvilo, přesto se k družné debatě sešlo ve skautské klubovně V Celnici u Metra Vltavská 15 jejích členů. Setkali se více jak po roce – naposledy byla schůzka v únoru 2020.

Skautský archiv (skautskyinstitut.cz) pečuje kromě dokumentů a knih i o velké množství předmětů muzejní povahy. Ale přesto nám některé z nich schází. Nyní hledáme pro naše výstavní účely skautské kroje, především košile, z let 1914-1970. Ať chlapecké či dívčí, bez nášivek a odznaků nebo s nimi. Za tyto dary budeme velmi vděční a věříme, že kroje se stanou ozdobou mnoha skautských výstav. Za SI-SA předem děkuje Roman Šantora-Bobo (pro komunikaci: archiv@skautskyinstitut.cz).

Po dlouhé době vychází už třetí vydání Základů junáctví. Snad o ně bude větší zájem než tomu bylo v roce 1991. Tehdy se dosti výtisků neprodalo a hrozilo, že budou dány do sběru. No, cena je vysoká. Ale na straně druhé je asi o trochu lepší finanční situace středisek. A je to i tradice, jak se dočteme v dokumentu. Zdravím a přeji pěkné dny, Jaroslav Frič-Norek.

Dne 23. 5. 2000 byla po Zdeňkovi Burianovi pojmenována jedna planetka; v r. 2017 byl po něm pojmenován jeden dinosaurus “Burianos aurus augustai”. Narodil se 11. 2. 1905 v Kopřivnici a zemřel náhle 1. 7. 1981 – před 40 lety. Jeho profil na Wiki viz zde.

Pandemická situace podnítila mimo jiné také tradiční oddíly, aby se věnovaly historii. Patří mezi ně i Psohlavci Praha (Junák – český skaut, 61. středisko skautů Vítkov Praha), kteří připravili na podzim seminář, ke kterému zvou pamětníky a rádi přijmou další vzpomínky. 

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická sbírková akce v ČR. Vrcholila prvních 14 dní v lednu i v roce 2021, ale tentokrát tříkráloví koledníci jako vyslanci potřebných neputovali dům od domu. Koledování bylo online – viz: www.trikralovasbirka.cz . Celkový stav 2021, sečtený po diecésích, činí 26 862 423 Kč – nicméně příspěvky lze posílat po celý rok.

„Stříbrný měsíc když plá tak se má milá ptá…“ Hej, hej, sesterstvo a bratrstvo, hrával nám to přes železnou oponu „prohnilý a dekadentní Luxembourg“… Ta melodie je nad roušku i s respirátorem, je spolehlivě coronacidní. Ivě Míkové dík (poslala záznam po e-mailu), jsme zase na chvíli ve společném kruhu. Nazdar – zdar! Honza Šolc – Kol.

Br. Jiří Čejka – Péguy, ŘSV zpracoval text o skautech komunistech, o vlastním přístupu k jejich roli při zákazech i obnovování Junáka i obecně k důvodům, proč poslední platné usnesení o nepřípustnosti jejich členství ve Svojsíkově oddíle stále uznává jako správné.

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek, ŘSV stále promýšlí dnešní situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”. Ovšem jestliže dokázal skauting přežít dodnes, bude to proto, že dokázal formulovat svůj zákon – br. Fetišek to tak vnímá a mj. vysvětluje, proč je obdobou křesťanského desatera.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Skautský institut nabízí k přehrání film Hledání Lilie i Skauti bez lilie – oba filmy zůstávají trvale k dispozici všem, kdo mají přístup na internet; připomíná skautské osobnosti i skautský životní styl.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení