Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do sekce PŘÍSPĚVKY anebo do ARCHIVU

Br. J. Frič – Norek informuje o jednání OR SO: Zahájení jako vždy skautskou hymnou a pak už vše probíhalo jak jest obvyklé na radách. Rádcové družin, místo některých z nich jejich zástupci, referovali o programu schůzek a dalších akcích. Vzpomnělo se i na br. Šušlíka – Billa. Ve čtyřech jsme se po jednání OR přesunuli do Národního muzea – Nové budovy (bývalého Federálního shromáždění) na zajímavou výstavu „První dámy – móda a styl“.

Ses. V. Hůlková-Amálka k úmrtí ses. Věry Ševčíkové dne 21. 5. 2023 uvádí: Pavučinka byla dobrá duše, měla jsem ji ráda. Patřila mezi Skautky s velkým S. Velice ráda a pěkně zpívala, hezky se s ní povídalo. Často jsme se v minulých letech potkávaly na DLŠ, kde působila jako instruktorka (nekrolog zde a několik fotografií). Smuteční rozloučení proběhne v úterý 30. května 2023 ve 14:45 hod v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1.

Členové SO br. Wittek Zbyněk-Grizli a br. Frič Jaroslav-Norek vykonali kvalifikační zkoušku pro vedení klubů KD, a splnili tak podmínky kurzu – získali kvalifikaci vedoucího klubu KD. Kurs se konal v Praze.

Br. Aleš Cepek – Kšanďák posílá fotolist ze skautské akce na Sv. Hostýně – tradičního Memoriálu Dr. Rudolfa Plajnera. Bohužel, účast byla velmi špatná a je to škoda, zejména u takovéto tradiční pietní akce. Připomeňme si stručně Memoriál a pomník br. Táty Plajnera.

Dne 9. května 2023 se v Celnici sešla Pražská družina SO v pěkném počtu 16 členů a vyslechla si velice zajímavé vyprávění disidenta Vojtěcha Sedláčka; družina projednala také běžné záležitosti a schválila návrh na další členy SO.

Český den proti rakovině 2023 proběhl ve středu 10. května. Na obvyklých prodejních místech bylo možné kytičky získat až do neděle 14. 5. – seznam prodejních míst viz zde.

Br. Jaroslav Frič – Norek informuje: Byli jsme od rána na družinovce v Šumperku, kde jsme si s historičkou prohlédli některá zajímavá historická místa u radnice. Sklepy v domech jsou tam až 5m pod úrovní terénu. Pak bývalá kasárna, kde je skautský dům a kde jsme pojedli guláš (uvařila ses. Večeřová – Agni) k obědu. V jedné z kluboven se rokovalo. Pak jsme zajeli do Loučné nad Desnou, kde si  místní skauti postavili mongolskou jurtu (proto ten znak u foto jurty) jako klubovnu. Slunce nám přálo, ale bylo chladno.

V 95 letech dne 14. dubna 2023 odešel na poslední skautskou stezku br. MUDr. Radim Bureš – Burangi. Členem SO a Pražské družiny byl od roku 1990, stejně jako jeho manželka, sestra Dáša, emeritní starostka Junáka; posledních několik let, když o ni pečoval, přerušil téměř veškerou skautskou činnost a nechtěl být kontaktován. Přesto se mi podařilo navázat alespoň telefonní kontakt a spolu jsme nejen čile telefonovali, ale nakonec jsme se i sešli v Domově Vlčí mák v ÚVN. Přesto, že byl hodně uzavřený, zajímal se o činnost naší družiny a její členy. Znal vás z mého vyprávění. Poslední téměř dva roky strávil v Domově, jeho zhoršující se zdraví a špatná pohyblivost mu již nedovolila být doma sám. V Domově byl moc spokojený a oblíbený. Byl to velice statečný a vzácný člověk, život se s ním nemazlil, ale on to dokázal překonat. Povídání s ním mi bude chybět. Vladimíra Hůlková – Amálka (nekrolog zde)

Charitativní sbírku Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize –  sbírka Pomozte dětem a Kuře má web: https://www.pomoztedetem.cz/o-pomozte-detem/jak-muzete-pomoct/ . Sbírka podporuje děti a mladé lidi, kteří nejsou starší 18 let věku, žijí na území České republiky a jsou jakýmkoli způsobem ohroženi či znevýhodněni.

Na prahu Velikonoc 2023 vyšel elektronicky Zpravodaj čestného Svojsíkova oddílu na druhé čtvrtletí – obsahuje především aktuality SO, ale také historické ohlédnutí nejen co  do skautingu, ale např. i ohledně myšlenek římského autora „Hovorů k sobě“ Marca Antonia.

Třetí ročník skautského vzdělávacího setkání Trignis 2022 se uskutečnil o víkendu 4.-6. března v Arcibiskupském gymnáziu v Praze. O tom, jaký byl Trignis 2022 z pohledu organizátorky, si můžete přečíst v článku Josefíny Šišákové – Fíny a v článku Šárky Chocové – Šárky se seznámit s dalšími poznatky. V archivu webu TRIGNIS jsou k nalezení audionahrávky přednášek.

Br. Jaroslav Frič – Norek posílá dva fotolisty z jednání OR SO; setkání bylo zahájeno skautskou hymnou a pak byly na programu organizační záležitosti, zprávy z družin a tomu odpovídající diskuse. Jednání se konalo na Ústředí Junáka v Praze.

Zimní odpočívání končí, jaro se hlásí a s ním přijde práce. Emeritní náčelník Kmene dospělých br. Mika z Východočeské družiny SO poslal správci webu SO test – ZKOUŠKU MOZKU – a tvrdí: pokud to zvládneš, pak máš (asi) mozek v pořádku.

Vzpomínejme: Miloš Seifert a Miloš Maixner hned po prvním desetiletí skautingu v Čechách vydali Kapesní knížku českých junáků, což byl vedle publikací A. B. Svojsíka potřebný počin. Řada nejstarších členů, ale i členek, tuto knížku ještě mají … jako v kraji Přemysla Oráče, odkud je přivěšená kopie.

Skautský institut je zřízen Junákem – českým skautem. Existuje proto, aby pečoval o paměť skautingu, popularizoval ji a zpřístupňoval ji k bádání. Nezůstává ale jen u minulosti a ptá se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváří prostor pro setkávání, debatu a hledání nových impulsů – jedním z těch nejnovějších je SVITLO, prostor, který se věnuje pomoci Ukrajině.

Podporu Ukrajině organizuje také Junák a rovněž informuje zde. Skauting na Ukrajině má stejně dlouhou tradici jako u nás, s kořeny v roce 1912. Před druhou světovou válkou, kdy bylo součástí Československa i území zakarpatské Ukrajiny (tzv. Podkarpatská Rus), se činnost skautů z organizace Plast prolínala i s historií československého skautingu. Po rozpadu Sovětského svazu a vzniku samostatné Ukrajiny bylo skautské hnutí Ukrajiny oficiálně obnoveno až  sněmem dne 27. března 2007), do  WOSM byla národní skautská organizace přijata v červenci 2008. 

Skautský archiv (skautskyinstitut.cz) pečuje kromě dokumentů a knih i o velké množství předmětů muzejní povahy. Ale přesto některé z nich schází. Nyní hledá pro výstavní účely skautské kroje, především košile, z let 1914-1970. Ať chlapecké či dívčí, bez nášivek a odznaků nebo s nimi. Za tyto dary bude SA velmi vděčný a věří, že kroje se stanou ozdobou mnoha skautských výstav. Za SI-SA předem děkuje Roman Šantora-Bobo (pro komunikaci: archiv@skautskyinstitut.cz).

Po dlouhé době vyšlo už třetí vydání Základů junáctví. Snad o ně bude větší zájem než tomu bylo v roce 1991. Tehdy se dosti výtisků neprodalo a hrozilo, že budou dány do sběru. No, cena je vysoká. Ale na straně druhé je asi o trochu lepší finanční situace středisek. A je to i tradice, jak se dočteme v dokumentu. Zdravím a přeji pěkné dny, Jaroslav Frič-Norek.

„Stříbrný měsíc když plá tak se má milá ptá…“ Hej, hej, sesterstvo a bratrstvo, hrával nám to přes železnou oponu „prohnilý a dekadentní Luxembourg“… Ta melodie je nad roušku i s respirátorem, je spolehlivě coronacidní. Ivě Míkové dík (poslala záznam po e-mailu), jsme zase na chvíli ve společném kruhu. Nazdar – zdar! Honza Šolc – Kol.

Br. Jiří Čejka – Péguy, ŘSV zpracoval text o skautech komunistech, o vlastním přístupu k jejich roli při zákazech i obnovování Junáka i obecně k důvodům, proč poslední platné usnesení o nepřípustnosti jejich členství ve Svojsíkově oddíle stále uznává jako správné.

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek, ŘSV stále promýšlí dnešní situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”. Ovšem jestliže dokázal skauting přežít dodnes, bude to proto, že dokázal formulovat svůj zákon – br. Fetišek to tak vnímá a mj. vysvětluje, proč je obdobou křesťanského desatera.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Skautský institut nabízí k přehrání film Hledání Lilie i Skauti bez lilie – oba filmy zůstávají trvale k dispozici všem, kdo mají přístup na internet; připomíná skautské osobnosti i skautský životní styl.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení