Pražští OS jako již tradičně zvou na sobotu 22. 2. do zázemí kostela sv. Ignáce v Praze na Karlově nám. na Den zamyšlení 2020; zajímavé jsou aktivity, jak je uvádí Slovenský skauting. Smysl DZ 2020 dle WAGGGS je stručně popsán také zde.

Pražská družina měla na schůzce 11. 2. 2020 pěknou účast; přítomní si vyslechli zajímavou přednášku o výzkumu svého člena na poli fyziky pevných částic – konkrétně aplikacích např. pro kloubní náhrady atd.

Při rozhovoru i zpívání při kytaře se 13. 2. 2020 sešla Hanácká družina SO; přítomní vzpomněli na ty, kteří už sedí u věčného táborového ohně. Pak rádce přivítal nového člena naší družiny, br. Petra Vrbu – Jerryho z Jesenického střediska Slunce.

Poslední rozloučení s br. Miroslavem Kubátem – Sirem se koná dne 19. února 2020 ve 12 hod v obřadní síni V České Lípě. Br. Sir byl řadu let rádcem Severočeské družiny Svojsíkova oddílu a řadu let zastupoval Svojsíkův oddíl v náčelnictvu Kmene dospělých Junáka; odešel z tohoto světa ve věku 91 let. Viz smuteční oznámení.

Oddíl dospělých střediska Junáka v Havířově oznámil, že zemřel člen SO, bratr Brit – Erich Lacko, zástupce vedoucího Klubu dospělých střediska. Zemřel v 82. roce věku dne 9. 2. 2020, rozloučení se však konalo v úzkém kruhu.

Ve věku 97 let zemřel Jiří Vodenka – Jíra, dlouholetý člen pražské Dvojky, spolupracovník Jaroslava Foglara a velký znalec stopování. Na poslední rozloučení v pondělí 10. února 2020 v 10:20 hod do Ústřední obřadní síně na Olšanech přišla rodina a několik skautů, čestnou stráž i se střediskovou vlajkou drželi skauti z Bílé Hory. Br. Milan Žaloudek se se zesnulým rozloučil důstojnou řečí. Za Svojsíkův oddíl položila kytici a rodině vyjádřila soustrast ses. V. Hůlková – Amálka.

Začaly krajské sněmy Junáka – před Valným sněmem; Hanácká družina SO se účastnila krajského sněmu v Olomouci.

Stahujte si / přečtěte si Zpravodaj SO na první čtvrtletí roku 2020 – připomíná nedávné události závěru r. 2019 a uvádí pozvánky na leden – březen 2020.

Celostátní vzdělávací setkání Trignis 2020 se koná o víkendu 6. – 8. března 2020 v Salesiánském divadle v Praze 8. Letošním tématem je “duchovní život v současném světě”.

Především na podzim 2019 Junák vzpomínal a oslavoval 30 let svobodného skautingu – avšak uveřejněné informace zahrnují také počátek roku 2020: 27. až 29. březen 2020 – Valný sněm Junáka (viz též “tipy” na Křižovatce Junáka).

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek stále promýšlí dnešní situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”. Ovšem jestliže dokázal skauting přežít dodnes, bude to proto, že dokázal formulovat svůj zákon – br. Fetišek to tak vnímá a mj. vysvětluje, proč je obdobou křesťanského desatera.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Ústředí Junáka opět publikovalo pracovní kalendář na skautský rok 2019-2020, který bude nadále zpřesňován. Soubor obsahuje mj. webové stránky, které přináleží k jednotlivým akcím (viz také odkaz zde)..

Archiv Skautského institutu informuje, že digitalizace historických časopisů pokročila od časopisu Vůdce k publikacím Junácký činovník a Skauting.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení