Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do sekce PŘÍSPĚVKY anebo do ARCHIVU

V nedožitých 97 letech zemřel v ranních hodinách dne 22.  3. 2023 br. Stanislav Kovařík – Sonny; s velkou vášní věnoval celý život skautingu a v závěru svého života proslul tvorbou kroniky skautingu v Ledči nad Sázavou. Rádce družiny SO Vysočina se s br. Sonnym loučí upřímnými slovy.

Br. Jaroslav Frič – Norek posílá zprávu ze Zlínské družiny SO: br. Mgr. Dušan Tichý – Dráb byl ve čtvrtek 9. 3. 2023 přítomen mezi pozvanými hosty na inauguraci pana prezidenta Pavla. Fotolist k prohlédnutí/stažení zde.

Třetí ročník skautského vzdělávacího setkání Trignis 2022 se uskutečnil o víkendu 4.-6. března v Arcibiskupském gymnáziu v Praze. O tom, jaký byl Trignis 2022 z pohledu organizátorky, si můžete přečíst v článku Josefíny Šišákové – Fíny a v článku Šárky Chocové – Šárky se seznámit s dalšími poznatky. V archivu webu TRIGNIS jsou k nalezení audionahrávky přednášek.

Br. Jaroslav Frič – Norek posílá dva fotolisty z jednání OR SO; setkání bylo zahájeno skautskou hymnou a pak byly na programu organizační záležitosti, zprávy z družin a tomu odpovídající diskuse. Jednání se konalo na Ústředí Junáka v Praze.

Zimní odpočívání končí, jaro se hlásí a s ním přijde práce. Emeritní náčelník Kmene dospělých br. Mika z Východočeské družiny SO poslal správci webu SO test – ZKOUŠKU MOZKU – a tvrdí: pokud to zvládneš, pak máš (asi) mozek v pořádku.

Zlínští skauti a skautky naposledy rozloučili s br. Jiřím Schneiderem, který odešel z tohoto světa ve věku 88 let. Emeritní vůdce střediska, instruktor LŠ a organizátor skautských závodů se zapsal do paměti Zlíňanů také almanachem „75 let skautingu na Zlínsku“, který sepsal spolu s br. Hubáčkem a Lamperem.

Pardubičtí skauti naposledy vyprovodili br. Václava Ráliše ve věku 90 let. Pod vedením Grizllyho byl postaven „skauťák“ na soutoku Labe a Chrudimky. Do pardubického skautingu se také zapsal jako předseda Okresní rady Junáka. Jako pokračovatel podkovářské rodinné tradice za svůj život okoval v Pardubicích stovky závodních koní Velké Pardubické i dalších závodů.

Ve věku 95 let opustil navždy řady libereckých skautů i Svojsíkova oddílu bratr Jiří Janáček – Leoš, skaut původně ze Strakonic, pak Varnsdorfu a nakonec Liberce. V občanském životě proslul jako znalec loutkářství, o kterém přednášel a také napsal knihu.

Dne 22. února se po celém světě slaví Den zamyšlení; přesto se v řadě případů poněkud liší u dívčího kmene (český překlad námětů viz zde), kde se soustřeďují na aktivity děvčat, a v chlapeckém kmeni, kde akcentují vzpomínku na zásady Zakladatele B.P. Pozvánka pro OS v Praze viz zde. Zápis PD SO zde.

Junák v Hradci Králové navždy ztratil bývalou zast. vůdkyni děvčat a bývalou zast. vůdkyni klubu OS ve středisku Rybárny ses. Hanu Hruškovou ve věku 89 let. Poslední rozloučení proběhlo 9. února 2023. Viz nekrolog.

Pražská družina SO se drží harmonogramu a i v únoru 2023 měla jednání, na kterém tentokrát byla velmi dobrá účast a zajímavý program, mj. věnovaný Dni zamyšlení i dalším akcím v tomto roce.

Krnovští skauti a skautky ztratili bratra Josefa Ruska – Myšáka. Jako učitel působil především v Krnově. Věnoval se celoživotně dětem a mládeži, nejraději ovšem jako skautský vůdce. V letech 1968 a 1989 patřil k obnovitelům místního Junáka. V roce 2017 se podílel i se svou manželkou Marií na krnovské vzpomínkové výstavě k výročí 80 let českého a 90 let německého skautingu. Smuteční oznámení zde.

Ekumenická lesní škola měla v polovině ledna XXXI. seminář, který se konal „na Fortně“ na Hradčanech; byl výborně obsazen přednášejícími a bohatě navštíven posluchači – viz odkaz – pod ním jsou ke zvolení také záznamy přednášek.

Ve věku 93 let ztratil Volyňský Junák jednu ze svých zakladatelek ses. Evu Markovou – Vichřici. Spolu se svým manželem se věnovala jak dětem a mládeži tak novým vůdkyním a také svoji celou rodinu do skauta přivedla.

Nový rok 2023 otevřel družinám opět příležitost k setkáním – jedno pravidelné, tříkrálové, uskutečnila Pražská družina v lednu t.r. Navzdory prapodivnému téměř jarnímu počasí a jiným potížím byla schůzka pěkná.

Hanácká družina SO zahájila v Olomouci své akce v  roce 2023 – na začátku schůzky ve Skautském institutu, po zpěvu skautské hymny a vzpomínce na zemřelé členy SO, přivítala nové členy družiny. Přítomen byl i host ze Zlínské družiny.

Letošní Zimní přechod Brd, v pořadí již 54, se konal v sobotu 21. ledna 2023. V tomto roce se po dvou letech organizátoři vrátili k tradiční akci společného seznamování, navázání nových přátelství a vzájemného poznávání. Byly připraveny Brdské „zápisníkové“ kroniky letošní cesty na Kytínskou louku. Zápisník bylo možné vytisknout jako brožuru nebo na samostatné listy, které je pak bylo možné vlepit do vašich oddílových či družinových kronik – viz též odkaz: https://praha.skauting.cz/54-rocnik-zimniho-prechodu-brd/. Bc. Jakub Schejbal (Kiki) PRJ.

Pozvánka na celostátní vzdělávací setkání Trignis 2023 o víkendu 3.–5. března 2023 v Arcibiskupském gymnáziu na náměstí Míru v Praze 2. Celkem bylo 24 workshopů, diskutovala řada sester a bratrů, konal se koncert skupiny Epydemye a mnoho dalšího. Program akce zde: https://trignis.skauting.cz/wp-content/uploads/2022/11/Program_Trignis_2023.pdf; na akci se přihlašovalo zde: https://trignis.skauting.cz/prihlaseni/.

V nedožitých 94 letech se na poslední stezku odvahy vydala sestra Miluška Zívrová – Máma z Nové Paky. Poslední rozloučení s dřívější vedoucí střediska SOPKA (a kromě v SO i členkou Skautského oddílu Velena Fanderlika) se konalo v rodinném kruhu. Rádce východočeské družiny Svojsíkova oddílu Jirka Wasserbauer – Kim zveřejnil ještě družinový nekrolog a smuteční oznámení.

S bratrem Jarkem Černým – Ursusem, který zemřel 31. 12. 2022, se rodina, brněnští evangelíci, skauti a turisté z pobočky KČT z Řečkovic rozloučili v sobotu 7. 1. 2023 při pohřební pobožnosti v Červeném kostele v Brně (Komenského náměstí, Brno). Stručný nekrolog zde.

Na prahu NR2023 vyšlo elektronicky nové číslo Zpravodaje SO pro I. Q. 2023; jeho obsah logicky odráží nejen zprávy o posledním kvartále roku 2022 a pozvánky na některé akce roku příštího, ale reaguje také na situaci doma i venku, zvláště na obavy, které určitě budou pokračovat – nezbývá tedy, než se dále držet skautské ideje!

V 94 letech věku zemřela Vlasta Lešanovská – Markýza, od r. 2016 nositelka vyznamenání doživotním členstvím v čestném Svojsíkově. Dle sdělení rádce Severočeské družiny SO  br. J. Vyskočila – Bivoje, zemřela dne 20. 12. 2022. Poslední rozloučení se sestrou Vlastou „Aťkou“ Lešanovskou – Markýzou se konalo dne 29. 12. 2022 v 11 hod ve smuteční obřadní síni v Děčíně – Škrabky.

Vzpomínejme: Miloš Seifert a Miloš Maixner hned po prvním desetiletí skautingu v Čechách vydali Kapesní knížku českých junáků, což byl vedle publikací A. B. Svojsíka potřebný počin. Řada nejstarších členů, ale i členek, tuto knížku ještě mají … jako v kraji Přemysla Oráče, odkud je přivěšená kopie.

Skautský institut je zřízen Junákem – českým skautem. Existuje proto, aby pečoval o paměť skautingu, popularizoval ji a zpřístupňoval ji k bádání. Nezůstává ale jen u minulosti a ptá se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváří prostor pro setkávání, debatu a hledání nových impulsů – jedním z těch nejnovějších je SVITLO, prostor, který se věnuje pomoci Ukrajině.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2022 (26. ročník) Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. Letošní ročník sbírky probíhala ve středu 11. května 2022. Na pevných prodejních místech bylo možné kytičky nabízet od středy 11. 5. do neděle 15. 5. 2022. Vyhodnocení sbírky bude provedeno k 31. 12. 2022 (výnos v r. 2021 viz: ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ (cdpr.cz) Úvod).

Podporu Ukrajině organizuje také Junák a rovněž informuje zde. Skauting na Ukrajině má stejně dlouhou tradici jako u nás, s kořeny v roce 1912. Před druhou světovou válkou, kdy bylo součástí Československa i území zakarpatské Ukrajiny (tzv. Podkarpatská Rus), se činnost skautů z organizace Plast prolínala i s historií československého skautingu. Po rozpadu Sovětského svazu a vzniku samostatné Ukrajiny bylo skautské hnutí Ukrajiny oficiálně obnoveno až  sněmem dne 27. března 2007), do  WOSM byla národní skautská organizace přijata v červenci 2008. 

Skautský archiv (skautskyinstitut.cz) pečuje kromě dokumentů a knih i o velké množství předmětů muzejní povahy. Ale přesto některé z nich schází. Nyní hledá pro výstavní účely skautské kroje, především košile, z let 1914-1970. Ať chlapecké či dívčí, bez nášivek a odznaků nebo s nimi. Za tyto dary bude SA velmi vděčný a věří, že kroje se stanou ozdobou mnoha skautských výstav. Za SI-SA předem děkuje Roman Šantora-Bobo (pro komunikaci: archiv@skautskyinstitut.cz).

Po dlouhé době vyšlo už třetí vydání Základů junáctví. Snad o ně bude větší zájem než tomu bylo v roce 1991. Tehdy se dosti výtisků neprodalo a hrozilo, že budou dány do sběru. No, cena je vysoká. Ale na straně druhé je asi o trochu lepší finanční situace středisek. A je to i tradice, jak se dočteme v dokumentu. Zdravím a přeji pěkné dny, Jaroslav Frič-Norek.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická sbírková akce v ČR. Vrcholila prvních 14 dní v lednu i v roce 2021, ale tentokrát tříkráloví koledníci jako vyslanci potřebných neputovali dům od domu. Koledování bylo online – viz: www.trikralovasbirka.cz . Celkový stav 2021, sečtený po diecésích, činí 26 862 423 Kč – nicméně příspěvky lze posílat po celý rok.

„Stříbrný měsíc když plá tak se má milá ptá…“ Hej, hej, sesterstvo a bratrstvo, hrával nám to přes železnou oponu „prohnilý a dekadentní Luxembourg“… Ta melodie je nad roušku i s respirátorem, je spolehlivě coronacidní. Ivě Míkové dík (poslala záznam po e-mailu), jsme zase na chvíli ve společném kruhu. Nazdar – zdar! Honza Šolc – Kol.

Br. Jiří Čejka – Péguy, ŘSV zpracoval text o skautech komunistech, o vlastním přístupu k jejich roli při zákazech i obnovování Junáka i obecně k důvodům, proč poslední platné usnesení o nepřípustnosti jejich členství ve Svojsíkově oddíle stále uznává jako správné.

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek, ŘSV stále promýšlí dnešní situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”. Ovšem jestliže dokázal skauting přežít dodnes, bude to proto, že dokázal formulovat svůj zákon – br. Fetišek to tak vnímá a mj. vysvětluje, proč je obdobou křesťanského desatera.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Skautský institut nabízí k přehrání film Hledání Lilie i Skauti bez lilie – oba filmy zůstávají trvale k dispozici všem, kdo mají přístup na internet; připomíná skautské osobnosti i skautský životní styl.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení