Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do ARCHIVU

Opožděně došla zpráva, že  v červnu 2019 zemřel br. Stanislav Šťastný – Akéla, spoluobnovitel “Klatovské čtyřky” Junáka, kde byl vůdcem v r. 1968 vznikajícího střediska se sídlem v „chaloupce u bývalé Škodovky“, ale i např. po znovuobnovení v r. 1989 jako zdatný kreslíř přispíval do původních Kmenových novin.

Pozvánka na pravidelnou výroční členskou schůzi SO, konanou 21. září 2019 v 10 hod v Praze.

Základní statistická čísla Junáka z roku 2019 jsou zde k prohlédnutí; poznámka pod tabulkou vysvětluje, proč není údaj o Svojsíkově oddíle zcela směrodatný.

Br. Jaroslav Frič – Norek posílá fotolist a stručnou zprávu z červnové výpravy Hanácké a Zlínské družiny SO roku 2019.

Vnučka E. T. Setona dr. Julie A. Seton bude 30. července 2019 přednášet o “loveckém dobrodružství” svého dědečka, a to na Evangelické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Br. J. Frič – Norek píše: posílám fotolist k devadesátinám bratra Mirka Pospíšila  z Rudy (člena SO). Už moc nikam nechodí a tak za ním skauti ze střediska Ruda přišli a donesli mu skautskou vatru na nosítkách.

OS z Jablonce nad Nisou gratulovali třem jubilantům k vysokému věku, z toho dvěma členům Svojsíkova oddílu – zprávu a fotografie zasílá br. Antonín Wiener – Mao.

Na podzim bude Junák vzpomínat a oslavovat 30 let svobodného skautingu – tato první informace se bude ještě upřesňovat (staženo z Křižovatky Junáka).

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek stále promýšlí dnešní situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

V srpnu tohoto roku uplyne 600 let od úmrtí českého a římského krále Václava IV. – tento vzdělaný král, ač mu kronikáři vyčítali nerozhodnost, žil v době plné rozbrojů – nejvíce s francouzským dvorem a s jeho bratrem Zikmundem (lidem českým nazývaným “liška ryšavá”).

Ústředí Junáka publikovalo “pracovní kalendář” na roky 2018-2019, který bude nadále zpřesňován. Soubor obsahuje mj. webové stránky, které přináleží k jednotlivým akcím.

Archiv Skautského institutu informuje, že digitalizace historických časopisů pokročila od časopisu Vůdce k publikacím Junácký činovník a Skauting.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení zde