Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do sekce PŘÍSPĚVKY anebo do ARCHIVU.

Přípravy na roznášení Betlémského světla začínají již nyní – internet podává informace: rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti. HARMONOGRAM PRO ROK 2022 * 10. 12. 2022 Ceremoniál Betlémského světla ve Vídni; * 11. 12. 2022 Přivítání v brněnské katedrále na Petrově; * 17. 12. 2022 Rozvoz skautskými kurýry vlaky po republice a začátek místních akcí.

Posíláme společnou PF (ses. vůdkyně Marie Kůsová – Madla a Vladimíra Hůlková – Amálka) spolu se srdečnými pozdravy. Přejí klidné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví v roce 2023. Radujme se i z maličkostí, protože maličkosti činí svět velkým. Usmívejme se, protože úsměv nám vrátí i ten největší škarohlíd. Naplňme své srdce láskou a radostí abychom i my sami měli co rozdávat druhým. Mějme se rádi/y a opatrujme se!

Posílám pf2023 za naši Plajnerovu družinu. Přeji krásné vánoční svátky a hlavně zdraví a spokojenost v nastávajícím roce 2023. Se stiskem levice Aleš Cepek – Kšanďák.

Br. Jaroslav Frič – Norek posílá Svojsíkovu oddílu svůj nový fotolist – přání letošního Adventu prožitého v zadumání nad jeho smyslem. Adventu ve ztišení. Se stiskem levice Norek.

Br. Kamil Budera – Akim a ses. Vladimíra Hůlková – Amálka posílají zápis s fotografiemi o schůzce Pražské družiny SO, konané dne 8. 11. 2022 na Ústředí Junáka v Praze; schůzka byla věnována vyprávění a zpívání v Junáku oblíbených písniček (na kytaru doprovázel br. Pavel Döllinger – Minewakan).

Br. J. Frič – Norek posílá 2 fotolisty z jednání oddílové rady SO na ústředí Junáka. Družinoví rádci referovali o činnosti svých družin a o zajímavých námětech činnosti. „Klub toulek Prahou“ uspořádal poznávací výpravu do historie – historie, která se nesmí opakovat. Výpravu na Kobyliskou střelnici, kde v době druhé světové války, v době heydrichiády, nacisté zavraždili během 35 dní 350 českých vlastenců. Položil na místo popravy kytici a mrtvé uctil chvilkou zadumání.

Pozvánka na celostátní vzdělávací setkání Trignis 2023 o víkendu 3.–5. března 2023 v Arcibiskupském gymnáziu na náměstí Míru v Praze 2. Bude tu 24 workshopů, diskutovat bude řada sester a bratrů, koncert skupiny Epydemye a mnoho dalšího. Program akce je v příloze mailu nebo zde: https://trignis.skauting.cz/wp-content/uploads/2022/11/Program_Trignis_2023.pdf; na akci se lze přihlásit zde: https://trignis.skauting.cz/prihlaseni/.

Br. Antonín Wiener – Mao píše: tentokrát se nás sešlo v Benešově nad Ploučnicí o něco méně, snad vinou špatného počasí nastupujícího podzimu a pak na poslední akcí našeho oldskautského oddílu z Jablonce n.N., kde se nás naopak sešlo proti minulým létům o něco víc, tedy na „Dušičkách“, při vzpomínání na ty, kteří již přešli „na druhý břeh“ své pouti životem. 

Elektronicky vyšlo poslední číslo Zpravodaje SO, tj. číslo na IV. kvartál 2022 – soustředí se jednak na obvyklé fotolisty, nekrology členů SO, kteří navždy odešli, a také na speciální informace, které mají vztah ke skautské historii nejen Junáka.

Br. J. Frič-Norek posílá fotolist ze zářijové schůzky Hanácké družiny SO v Olomouci. Po zahájení rádcem družiny a slovem k zamyšlení rádce družiny informoval o výroční členské schůzi SO v Praze. Dále diskutovali o činnosti družiny na konci roku 2022 a o výhledu do roku 2023. ta. Poté se družina přesunula do Arcibiskupského paláce na výstavu z díla dávného člena družina br. L. Ruska – Šamana k jeho nedožitým 95. narozeninám.

Ses. Marie Kůsová – Madla (vůdkyně SO) a Vladimíra Hůlková – Amálka (vede členskou evidenci) zpracovaly velice pečlivě zápis z XXXI. výroční členské schůze SO včetně příloh – ke stažení je zde vyvěšená verse jako kompilace z podkladů (vyhotovil Kamzík).

Br. J. Frič – Norek komentuje XXXI. výroční členskou schůzi SO: Sešli jsme se v družné náladě, v debatních kroužcích při větší přestávce (s tradičním pohoštěním). I v aule, kde jsme schvalovali nové členy, jsme se dozvěděli co nového je v hospodaření SO. Byla i přednáška o výpravě skautů do polárních oblastí do Země Františka I na plachetnici. A kdo se ještě cítil čiperný, mohl s partou „Toulek Prahou“ vyrazit  na tajuplný Vyšehrad a neodradila nás ani menší přeháňka, která se přehnala nad Prahou. 

Vzpomínejme: Miloš Seifert a Miloš Maixner hned po prvním desetiletí skautingu v Čechách vydali Kapesní knížku českých junáků, což byl vedle publikací A. B. Svojsíka potřebný počin. Řada nejstarších členů, ale i členek, tuto knížku ještě mají … jako v kraji Přemysla Oráče, odkud je přivěšená kopie.

Skautský institut je zřízen Junákem – českým skautem. Existuje proto, aby pečoval o paměť skautingu, popularizoval ji a zpřístupňoval ji k bádání. Nezůstává ale jen u minulosti a ptá se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváří prostor pro setkávání, debatu a hledání nových impulsů – jedním z těch nejnovějších je SVITLO, prostor, který se věnuje pomoci Ukrajině.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2022 (26. ročník) Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. Letošní ročník sbírky probíhala ve středu 11. května 2022. Na pevných prodejních místech bylo možné kytičky nabízet od středy 11. 5. do neděle 15. 5. 2022. Vyhodnocení sbírky bude provedeno k 31. 12. 2022 (výnos v r. 2021 viz: ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ (cdpr.cz) Úvod).

Podporu Ukrajině organizuje také Junák a rovněž informuje zde. Skauting na Ukrajině má stejně dlouhou tradici jako u nás, s kořeny v roce 1912. Před druhou světovou válkou, kdy bylo součástí Československa i území zakarpatské Ukrajiny (tzv. Podkarpatská Rus), se činnost skautů z organizace Plast prolínala i s historií československého skautingu. Po rozpadu Sovětského svazu a vzniku samostatné Ukrajiny bylo skautské hnutí Ukrajiny oficiálně obnoveno až  sněmem dne 27. března 2007), do  WOSM byla národní skautská organizace přijata v červenci 2008. 

Skautský archiv (skautskyinstitut.cz) pečuje kromě dokumentů a knih i o velké množství předmětů muzejní povahy. Ale přesto některé z nich schází. Nyní hledá pro výstavní účely skautské kroje, především košile, z let 1914-1970. Ať chlapecké či dívčí, bez nášivek a odznaků nebo s nimi. Za tyto dary bude SA velmi vděčný a věří, že kroje se stanou ozdobou mnoha skautských výstav. Za SI-SA předem děkuje Roman Šantora-Bobo (pro komunikaci: archiv@skautskyinstitut.cz).

Po dlouhé době vyšlo už třetí vydání Základů junáctví. Snad o ně bude větší zájem než tomu bylo v roce 1991. Tehdy se dosti výtisků neprodalo a hrozilo, že budou dány do sběru. No, cena je vysoká. Ale na straně druhé je asi o trochu lepší finanční situace středisek. A je to i tradice, jak se dočteme v dokumentu. Zdravím a přeji pěkné dny, Jaroslav Frič-Norek.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická sbírková akce v ČR. Vrcholila prvních 14 dní v lednu i v roce 2021, ale tentokrát tříkráloví koledníci jako vyslanci potřebných neputovali dům od domu. Koledování bylo online – viz: www.trikralovasbirka.cz . Celkový stav 2021, sečtený po diecésích, činí 26 862 423 Kč – nicméně příspěvky lze posílat po celý rok.

„Stříbrný měsíc když plá tak se má milá ptá…“ Hej, hej, sesterstvo a bratrstvo, hrával nám to přes železnou oponu „prohnilý a dekadentní Luxembourg“… Ta melodie je nad roušku i s respirátorem, je spolehlivě coronacidní. Ivě Míkové dík (poslala záznam po e-mailu), jsme zase na chvíli ve společném kruhu. Nazdar – zdar! Honza Šolc – Kol.

Br. Jiří Čejka – Péguy, ŘSV zpracoval text o skautech komunistech, o vlastním přístupu k jejich roli při zákazech i obnovování Junáka i obecně k důvodům, proč poslední platné usnesení o nepřípustnosti jejich členství ve Svojsíkově oddíle stále uznává jako správné.

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek, ŘSV stále promýšlí dnešní situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”. Ovšem jestliže dokázal skauting přežít dodnes, bude to proto, že dokázal formulovat svůj zákon – br. Fetišek to tak vnímá a mj. vysvětluje, proč je obdobou křesťanského desatera.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Skautský institut nabízí k přehrání film Hledání Lilie i Skauti bez lilie – oba filmy zůstávají trvale k dispozici všem, kdo mají přístup na internet; připomíná skautské osobnosti i skautský životní styl.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení