Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do sekce PŘÍSPĚVKY anebo do ARCHIVU

Ve veku 93 let ztratil Volyňský Junák jednu ze svých zakladatelek ses. Evu Markovou – Vichřici. Spolu se svým manželem se věnovala jak dětem a mládeži tak novým vůdkyním a také svoji celou rodinu do skauta přivedla.

Nový rok 2023 otevřel družinám opět příležitost k setkáním – jedno pravidelné, tříkrálové, uskutečnila Pražská družina v lednu t.r. Navzdory prapodivnému téměř jarnímu počasí a jiným potížím byla schůzka pěkná.

Hanácká družina SO zahájila v Olomouci své akce v  roce 2023 – na začátku schůzky ve Skautském institutu, po zpěvu skautské hymny a vzpomínce na zemřelé členy SO, přivítala nové členy družiny. Přítomen byl i host ze Zlínské družiny.

Letošní Zimní přechod Brd, v pořadí již 54, se konal v sobotu 21. ledna 2023. V tomto roce se po dvou letech organizátoři vrátili k tradiční akci společného seznamování, navázání nových přátelství a vzájemného poznávání. Byly připraveny Brdské „zápisníkové“ kroniky letošní cesty na Kytínskou louku. Zápisník bylo možné vytisknout jako brožuru nebo na samostatné listy, které je pak bylo možné vlepit do vašich oddílových či družinových kronik – viz též odkaz: https://praha.skauting.cz/54-rocnik-zimniho-prechodu-brd/. Bc. Jakub Schejbal (Kiki) PRJ.

Pozvánka na celostátní vzdělávací setkání Trignis 2023 o víkendu 3.–5. března 2023 v Arcibiskupském gymnáziu na náměstí Míru v Praze 2. Celkem bylo 24 workshopů, diskutovala řada sester a bratrů, konal se koncert skupiny Epydemye a mnoho dalšího. Program akce zde: https://trignis.skauting.cz/wp-content/uploads/2022/11/Program_Trignis_2023.pdf; na akci se přihlašovalo zde: https://trignis.skauting.cz/prihlaseni/.

V nedožitých 94 letech se na poslední stezku odvahy vydala sestra Miluška Zívrová – Máma z Nové Paky. Poslední rozloučení s dřívější vedoucí střediska SOPKA (a kromě v SO i členkou Skautského oddílu Velena Fanderlika) se konalo v rodinném kruhu. Rádce východočeské družiny Svojsíkova oddílu Jirka Wasserbauer – Kim zveřejnil ještě družinový nekrolog a smuteční oznámení.

S bratrem Jarkem Černým – Ursusem, který zemřel 31. 12. 2022, se rodina, brněnští evangelíci, skauti a turisté z pobočky KČT z Řečkovic rozloučili v sobotu 7. 1. 2023 při pohřební pobožnosti v Červeném kostele v Brně (Komenského náměstí, Brno). Stručný nekrolog zde.

Milí přátelé, sestro a bratře, požehnané Vánoce, plné pokoje a radosti, lásku svých nejbližších a přítomnost Ježíše Krista po celý příští rok. Přeje Jarek Černý – Ursus (zamyšlení o Marii, matce Ježíšově zde).

Na prahu NR2023 vyšlo elektronicky nové číslo Zpravodaje SO pro I. Q. 2023; jeho obsah logicky odráží nejen zprávy o posledním kvartále roku 2022 a pozvánky na některé akce roku příštího, ale reaguje také na situaci doma i venku, zvláště na obavy, které určitě budou pokračovat – nezbývá tedy, než se dále držet skautské ideje!

V 94 letech věku zemřela Vlasta Lešanovská – Markýza, od r. 2016 nositelka vyznamenání doživotním členstvím v čestném Svojsíkově. Dle sdělení rádce Severočeské družiny SO  br. J. Vyskočila – Bivoje, zemřela dne 20. 12. 2022. Poslední rozloučení se sestrou Vlastou „Aťkou“ Lešanovskou – Markýzou se konalo dne 29. 12. 2022 v 11 hod ve smuteční obřadní síni v Děčíně – Škrabky.

Přání „od srdce k srdci“: Milé sestřičky, milí bratři, přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů. Východočeská družina Svojsíkova oddílu Jirka Wasserbauer – Kim rádce družiny.

Jedna z akcí související s Betlémským světlem a hlavně s Vánocemi je tradiční rozsvícení svíček a zpěv koled u borovičky v Praze – v přírodní rezervaci Divoká Šárka, na kterou přicházejí členové Pražské družiny SO navzdory počasí. Záznam viz: soubor s fotografiemi.

Roznášení Betlémského světla se začalo připravovat již na přelomu listopadu a prosince – internet podává informace: rozvoz světla zajišťovali skauti a skautky z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti. HARMONOGRAM PRO ROK 2022 * 10. 12. 2022 Ceremoniál Betlémského světla ve Vídni; * 11. 12. 2022 Přivítání v brněnské katedrále na Petrově; * 17. 12. 2022 Rozvoz skautskými kurýry vlaky po republice a začátek místních akcípořad v TV anebo v ČR a např. v Praze betlémská tramvaj, i další.

Posíláme společnou PF (ses. vůdkyně Marie Kůsová – Madla a Vladimíra Hůlková – Amálka) spolu se srdečnými pozdravy. Přejí klidné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví v roce 2023. Radujme se i z maličkostí, protože maličkosti činí svět velkým. Usmívejme se, protože úsměv nám vrátí i ten největší škarohlíd. Naplňme své srdce láskou a radostí abychom i my sami měli co rozdávat druhým. Mějme se rádi/y a opatrujme se!

Posílám pf2023 za naši Plajnerovu družinu. Přeji krásné vánoční svátky a hlavně zdraví a spokojenost v nastávajícím roce 2023. Se stiskem levice Aleš Cepek – Kšanďák. K tomu ještě fotolist z poslední schůzky v roce 2022.

Vzpomínejme: Miloš Seifert a Miloš Maixner hned po prvním desetiletí skautingu v Čechách vydali Kapesní knížku českých junáků, což byl vedle publikací A. B. Svojsíka potřebný počin. Řada nejstarších členů, ale i členek, tuto knížku ještě mají … jako v kraji Přemysla Oráče, odkud je přivěšená kopie.

Skautský institut je zřízen Junákem – českým skautem. Existuje proto, aby pečoval o paměť skautingu, popularizoval ji a zpřístupňoval ji k bádání. Nezůstává ale jen u minulosti a ptá se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváří prostor pro setkávání, debatu a hledání nových impulsů – jedním z těch nejnovějších je SVITLO, prostor, který se věnuje pomoci Ukrajině.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2022 (26. ročník) Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. Letošní ročník sbírky probíhala ve středu 11. května 2022. Na pevných prodejních místech bylo možné kytičky nabízet od středy 11. 5. do neděle 15. 5. 2022. Vyhodnocení sbírky bude provedeno k 31. 12. 2022 (výnos v r. 2021 viz: ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ (cdpr.cz) Úvod).

Podporu Ukrajině organizuje také Junák a rovněž informuje zde. Skauting na Ukrajině má stejně dlouhou tradici jako u nás, s kořeny v roce 1912. Před druhou světovou válkou, kdy bylo součástí Československa i území zakarpatské Ukrajiny (tzv. Podkarpatská Rus), se činnost skautů z organizace Plast prolínala i s historií československého skautingu. Po rozpadu Sovětského svazu a vzniku samostatné Ukrajiny bylo skautské hnutí Ukrajiny oficiálně obnoveno až  sněmem dne 27. března 2007), do  WOSM byla národní skautská organizace přijata v červenci 2008. 

Skautský archiv (skautskyinstitut.cz) pečuje kromě dokumentů a knih i o velké množství předmětů muzejní povahy. Ale přesto některé z nich schází. Nyní hledá pro výstavní účely skautské kroje, především košile, z let 1914-1970. Ať chlapecké či dívčí, bez nášivek a odznaků nebo s nimi. Za tyto dary bude SA velmi vděčný a věří, že kroje se stanou ozdobou mnoha skautských výstav. Za SI-SA předem děkuje Roman Šantora-Bobo (pro komunikaci: archiv@skautskyinstitut.cz).

Po dlouhé době vyšlo už třetí vydání Základů junáctví. Snad o ně bude větší zájem než tomu bylo v roce 1991. Tehdy se dosti výtisků neprodalo a hrozilo, že budou dány do sběru. No, cena je vysoká. Ale na straně druhé je asi o trochu lepší finanční situace středisek. A je to i tradice, jak se dočteme v dokumentu. Zdravím a přeji pěkné dny, Jaroslav Frič-Norek.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická sbírková akce v ČR. Vrcholila prvních 14 dní v lednu i v roce 2021, ale tentokrát tříkráloví koledníci jako vyslanci potřebných neputovali dům od domu. Koledování bylo online – viz: www.trikralovasbirka.cz . Celkový stav 2021, sečtený po diecésích, činí 26 862 423 Kč – nicméně příspěvky lze posílat po celý rok.

„Stříbrný měsíc když plá tak se má milá ptá…“ Hej, hej, sesterstvo a bratrstvo, hrával nám to přes železnou oponu „prohnilý a dekadentní Luxembourg“… Ta melodie je nad roušku i s respirátorem, je spolehlivě coronacidní. Ivě Míkové dík (poslala záznam po e-mailu), jsme zase na chvíli ve společném kruhu. Nazdar – zdar! Honza Šolc – Kol.

Br. Jiří Čejka – Péguy, ŘSV zpracoval text o skautech komunistech, o vlastním přístupu k jejich roli při zákazech i obnovování Junáka i obecně k důvodům, proč poslední platné usnesení o nepřípustnosti jejich členství ve Svojsíkově oddíle stále uznává jako správné.

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek, ŘSV stále promýšlí dnešní situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”. Ovšem jestliže dokázal skauting přežít dodnes, bude to proto, že dokázal formulovat svůj zákon – br. Fetišek to tak vnímá a mj. vysvětluje, proč je obdobou křesťanského desatera.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Skautský institut nabízí k přehrání film Hledání Lilie i Skauti bez lilie – oba filmy zůstávají trvale k dispozici všem, kdo mají přístup na internet; připomíná skautské osobnosti i skautský životní styl.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení