Situace kolem pandemie COVID-19 se bohužel nedaří zmírnit, a proto, ač organizátoři ještě před několika dny informovali o pokračování příprav na Slavnosti svobody, musí nyní sdělit rozhodnutí letošní ročník plzeňských oslav osvobození zrušit. Plzeň tak nyní pro letošní květnové oslavy počítá určitě s tím, že uspořádá neveřejné pietní akty.

Pandemie COVID-19 má také za následek odložení tradičního Květinového dne, původně připraveného na květen 2020 – bude pokračovat pouze propagace, náhradní termín je v září.

Leták k pandemii COVID-19: „Ať chceme nebo nechceme, patříme k sobě a potřebujeme se. Nejsme v tom sami.“ Nepřehlédněte, prosím, také užitečné odkazy v závěru letáku.

Br. Antonín Wiener – Mao dostal od dcery návod na roušku, manželka “Breptula”už šije https://video.aktualne.cz/z-domova/ctverec-latky-a-dva-prouzky-lide-si-rousky-siji-sami-doma/r~db17bcfa676111ea9d74ac1f6b220ee8/ ; možná, že by si to mohli zkusit i další! Ať se daří!  Mao

„Stříbrný měsíc když plá tak se má milá ptá…“ Hej, hej, sesterstvo a bratrstvo, hrával nám to přes železnou oponu „prohnilý a dekadentní Luxembourg“… Ta melodie je nad roušku i s respirátorem, je spolehlivě coronacidní. Ivě Míkové dík (poslala záznam po e-mailu), jsme zase na chvíli ve společném kruhu. Nazdar – zdar! Honza Šolc – Kol

Junák reaguje na koronavirus i na státní opatření a pozastavuje všechnu běžnou činnost; v celostátní facebookové skupině pro skautské vedoucí SKAUTFÓRUM Junák otevřel diskusní vlákno (prostor) pro vzájemnou inspiraci a sdílení programových podnětů apod. – viz podrobné pokyny a vysvětlení k pozastavení činnosti. Dalšími důsledky opatření vedení státu je zrušení Velkého plesu v Praze a odsunutí konání Valného sněmu: sice začaly krajské sněmy Junáka – před Valným sněmem – např. Hanácká družina SO se účastnila krajského sněmu v Olomouci – ale preventivní opatření mají přednost. 

Br. Dušan Janík – Amphora z 10. Zlínské družiny SO RNDr. Rudolfa Plajnera připomíná 100. výročí junáckého činu druhého náčelníka Junáka.

Skautský institut nabízí k přehrání film Hledání Lilie i Skauti bez lilie – oba filmy zůstávají trvale přístupné všem, kdo mají přístup na internet; připomíná skautské osobnosti i skautský životní styl.

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek stále promýšlí dnešní situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”. Ovšem jestliže dokázal skauting přežít dodnes, bude to proto, že dokázal formulovat svůj zákon – br. Fetišek to tak vnímá a mj. vysvětluje, proč je obdobou křesťanského desatera.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Ústředí Junáka opět publikovalo pracovní kalendář na skautský rok 2019-2020, který bude nadále zpřesňován. Soubor obsahuje mj. webové stránky, které přináleží k jednotlivým akcím (viz také odkaz zde)..

Archiv Skautského institutu informuje, že digitalizace historických časopisů pokročila od časopisu Vůdce k publikacím Junácký činovník a Skauting.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení