Br. Jiří Čejka – Péguy, ŘSV shrnuje a komentuje, především z pohledu komunistickým režimem perzekvovaného skauta (ale i skautských zásad), důvody, proč hlasoval pro usnesení, aby do Svojsíkova oddílu nebyli připuštěni bývalí či současní komunisté.

Slovanů a Germánů splynuly lidové oslavy Velikonoc s pohanskými slavnostmi jara (pohanský název Easter), které oslavovaly procitnutí přírody ze zimního spánku – do lidových oslav Velikonoc přešly mnohé původem pohanské zvyky. Historicky lze symboly Velikonoc vystopovat jako univerzální symboly jara a plodnosti například až do starověkého Egypta, kde zelený Chonsu, syn Amona, stvořitelsky oplodní Kosmické vejce. Pro Velikonoční týden v situaci pandemie jsou jakékoliv smysluplné podněty vítané; jedním z takových námětů je i „civilní“ podání křížové cesty, připomínající cestu k vnitřní svobodě.

Br. Dušan Janík – Amphora z 10. Zlínské družiny SO RNDr. Rudolfa Plajnera připomíná 100. výročí junáckého činu druhého náčelníka Junáka.

Br. J. Grygar – Dřímal uvažuje o vztazích věda – víra.   

Br. V. Obadálek obšírně vysvětluje využití IT (nejen) pro skautské akce.  

Pusťme si Tichou noc a třeba se k ní i sami přidejme …

Jak původně vypadal adventní věnec a jaké svíčky měl; jak se svíčky jmenují a v jakém pořadí se svíčky zapalují. . 

Pražská družina Svojsíkova oddílu již od roku 1992 pravidelně před Vánoci vyzdobí borovičku v Divoké Šárce a při světle svíček přítomní zazpívají borovičce, sobě i kolemjdoucím.