Řád SO – ke stažení         Předpis pro služební léta – ke stažení       Registrační list SO – ke stažení        Statut SO – ke stažení        Formulář pro čestná léta – ke stažení

Zápis z člen. schůze 2014 – ke stažení      O výroční schůzi 2014 – ke stažení      Zpráva a zápis ČS SO 2015 – ke stažení     

Zápis z člen. schůze 2016 – ke stažení zde.      Zprávy rádců družin pro člen. schůzi 2016 jsou zveřejněny zde.

Výroční schůze SO 2017 včetně zpráv z družin – ke stažení             Zápis z výroční schůze 2017 včetně obrázků – ke stažení 

Pozvánka na Výroční členskou schůzi, konanou 15. září od 10 hodin; podrobnosti v pozvánce. Junák zveřejňuje tzv. „otevřená data“; jak je uveden Svojsíkův oddíl dle registrace v r. 2017 viz několik údajů.

Zápis z výroční schůze 2018 vč. obrázků – ke stažení. Pozvánka na pravidelnou výroční členskou schůzi SO, konanou 21. září 2019 v 10 hod v Praze.

Zápis z jednání výroční členské schůze ze dne 21. 9. 2019 v Praze – ke stažení.

Vůdkyně SO ses. H. Bouzková předložila přítomným výroční zprávu za skautský rok 2018-2019 vč. zpráv jednotlivých družin SO, kterou si převzalo 88 přítomných členů Svojsíkova oddílu.

Jen tak “na okraj” připojujeme malé připomenutí toho, jak je dobré, ba přímo patřičné postarat se při velké akci jako je výr. schůze SO, také o občerstvení – včetně “výslužky” domů …

Po skončení výroční schůze SO několik jeho členek a členů položilo kytice na pietních místech Ďáblického hřbitova.

Br. Jaroslav Frič-Norek sestavil fotolist z jednání oddílové rady SO, konaného v Praze dne 8. 11. 2019.

Vůdkyně SO – přesto, že byla nucena odvolat v r. 2020 Výroční členskou schůzi SO – vypracovala zprávu za roky 2019-2020 a připojila zprávy z družin.

Po roce proběhlo setkání Oddílové rady Svojsíkova oddílu v Praze na Ústředí Junáka. Fotoreportáž br. Jaroslava Friče – Norka zachycuje na tvářích členů, jak si poradu “užívali”. Na vše “dohlížel” vůdce SO A. B. Svojsík … Reportáž viz zde. (Redakční komentář přidal: Kamzík.)

Oddílová rada SO poslala členům pozvánku na výroční jednání 18. září 2021. Vloni muselo být toto výroční jednání kvůli covidu-19 odvoláno a nakonec bylo bez náhrady zrušeno. Proto obsahuje pozvánka také návrhy na nové členy SO nejen na rok 2021, ale také z roku 2020.

Zápis z výročního jednání valné schůze SO, konané 18. září 2021, včetně slov br. Honzy Šolce-Kola je zde ke stažení.

Ke stažení je zde také zpráva vůdkyně Svojsíkova oddílu a zprávy všech družin SO. Je to poslední výroční (tentokrát dvojvýroční) zpráva ses. Hany Bouzkové, neboť resignovala na svoji funkci.

Br. J. Frič – Norek poslal fotolist z XXX. výroční schůze Svojsíkova oddílu. Na první straně fotolistu je nová vůdkyně SO ses. Marie Kůsová z Prahy a další fotografie přibližují atmosféru jednání. Zvláštní poděkování jak od pléna tak od náčelní Junáka ses. Venduly Buškové směřovala ses. Haně Bouzkové (ta byla po své abdikaci zvolena čestnou vůdkyní SO) a Dáše Houskové, jejíž povinnosti v administrativě oddílu již dříve převzala ses. Vladimíra Hůlková. V archivu je uložen pod odkazem celý zápis z jednání XXX. výroční schůze SO vč. slov br. Honzy Šolce – Kola. Dvojvýroční zpráva ses. Bouzkové je ke stažení zde.

Jaroslav Frič – Norek posílá fotolist z oddílové rady SO, konané dne 4. listopadu 2021. Oddílové radě předsedala již nová vůdkyně SO ses. Marie Kůsová – Madla z Prahy. Fotolist je doplněn připomínkou akce Město jako přízrak (konání 3. 9. 2021 – 4. 9. 2022).