Řád SO – ke stažení         Předpis pro služební léta – ke stažení       Registrační list SO – ke stažení        Statut SO – ke stažení        Formulář pro čestná léta – ke stažení

Zápis z člen. schůze 2014 – ke stažení      O výroční schůzi 2014 – ke stažení      Zpráva a zápis ČS SO 2015 – ke stažení     

Zápis z člen. schůze 2016 – ke stažení zde.      Zprávy rádců družin pro člen. schůzi 2016 jsou zveřejněny zde.

Výroční schůze SO 2017 včetně zpráv z družin – ke stažení             Zápis z výroční schůze 2017 včetně obrázků – ke stažení 

Pozvánka na Výroční členskou schůzi, konanou 15. září od 10 hodin; podrobnosti v pozvánce. Junák zveřejňuje tzv. „otevřená data“; jak je uveden Svojsíkův oddíl dle registrace v r. 2017 viz několik údajů.

Zápis z výroční schůze 2018 vč. obrázků – ke stažení. Pozvánka na pravidelnou výroční členskou schůzi SO, konanou 21. září 2019 v 10 hod v Praze.

Zápis z jednání výroční členské schůze ze dne 21. 9. 2019 v Praze – ke stažení.

Vůdkyně SO ses. H. Bouzková předložila přítomným výroční zprávu za skautský rok 2018-2019 vč. zpráv jednotlivých družin SO, kterou si převzalo 88 přítomných členů Svojsíkova oddílu.

Jen tak “na okraj” připojujeme malé připomenutí toho, jak je dobré, ba přímo patřičné postarat se při velké akci jako je výr. schůze SO, také o občerstvení – včetně “výslužky” domů …

Po skončení výroční schůze SO několik jeho členek a členů položilo kytice na pietních místech Ďáblického hřbitova.

Br. Jaroslav Frič-Norek sestavil fotolist z jednání oddílové rady SO, konaného v Praze dne 8. 11. 2019.

Vůdkyně SO – přesto, že byla nucena odvolat v r. 2020 Výroční členskou schůzi SO – vypracovala zprávu za roky 2019-2020 a připojila zprávy z družin.