* Skauting v Českém Těšíně ztratil navždy br. Stanislava Vincoura – Bublinu; poslední rozloučení s br. Vincourem se konalo 3. října 2019 v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně od 14:00 hod (viz smuteční oznámení).

* Dne 10. září 2019 opustil navždy řady SO br. prof. Miloš Blažek – Merkur ve věku 93 let (smuteční oznámení zde); poslední rozloučení se konalo ve čtvrtek 19. 9. 2019 v kostele sv. Ignáce na Karlově nám. v Praze. Připojujeme krátký rozhovor ELŠ s br. Merkurem o LŠ.

* V září tomu bylo již 10 let, co řady SO navždy opustil br. Jiří Žáček – Gog († 7. září 2009); jako redaktor Kmenových novin (i instruktor oldskautské lesní školy) pravidelně podával také informace o dění ve Svojsíkově oddíle oldskautkám i oldskautům.

* V dubnu 2019 zemřel ve věku 88let MUDr. Harald Eckstein – Tapin z Rychnova nad Kněžnou – od rodiny jsme se oznámení, bohužel, dozvěděli se zpožděním. Patřil do Východočeské družiny SO.

* Hanácká družina SO (sice v menším počtu) byla opět na den smutného výročí navštívit mladé, začínající vůdce oddílů na Olšanských horách spolu s několika instruktory Jesenické LŠ. Počasí nepřálo tak jako v letech minulých, přesto nám bylo mezi mládím fajn – zdraví a tiskne levici – J. Frič – Norek.

* Bratr Václav Zelenka z Junáka Mariánské Lázně hlásí: 16. 8. 2019 zemřel ve věku 85 let bratr Grössl Václav ze 4. Západočeské družiny SO. Poslední rozloučení je 22. 8. 2019 v Kapli sv. Václava na Vinohradech v 11:00 hod.

* V pátek 16. 8. 2019 zemřel dlouholetý člen a spoluobnovitel skautského střediska v Kouřimi, nositel řádu “Stříbrného vlka” a člen SO, bratr Karel Čihák. Poslední rozloučení se uskutečnilo ve středu 21.8.2019 ve 13:00 hod. v kostele sv. Štěpána v Kouřimi. Jedna z jeho posledních fotografií

* V sobotu 10. 8. nás nečekaně a náhle opustil Václav Nosek – Windy. První porevoluční správce skautského archivu, spisovatel, největší znalec a popularizátor skautské historie a díla Jaroslava Foglara. Člen dřívější Ústřední rady, redaktor skautských časopisů a vedoucí Klubu skautských sběratelů. Smuteční oznámení ke stažení/informaci zde. Malý pohled na účastníky rozloučení – viz soubor.

* Neúnavný propagátor onkologické radiologie Jiří Zámečník – Taote, “zapálený” vodní skaut a mukl z 50. let, zemřel v 92 letech; rozloučení koná rodina v soukromí.

* Ve věku nedožitých 90 let odešel k věčnému ohni br. Zdeněk Maxmilián – Gandy; řadu let byl činný v náčelnictvu Kmene dospělých Junáka. Svojsíkův oddíl v něm ztrácí jednoho z nejstarších svých bratrů.

* Vnučka E. T. Setona dr. Julie A. Seton 30. července 2019 přednášela o “loveckém dobrodružství” svého dědečka, a to na Evangelické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

OS z Jablonce nad Nisou gratulovali třem jubilantům k vysokému věku, z toho dvěma členům Svojsíkova oddílu – zprávu a fotografie zasílá br. Antonín Wiener – Mao.

* Rekordman Eda Marek – Hroznýš (102 let) skákal z 3.200 m padákem, vedl ho 71letý pilot: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2837462-eduard-marek-se-stal-ve-102-letech-jednim-z-rekordmanu-v-seskoku-padakem.

* Výstavu Širým světem, která se koná v sálech Obecního domu v Praze s více než 200 originály malíře Zdeňka Buriana, navštívila oddílová rada SO – “fotolist” zpracoval br. J. Frič – Norek (výstava skončila 30. 6. 2019).

* S velkým smutkem  v našich  srdcích,  po obdržení zprávy o náhlém odchodu bratra Oskara, i když řada z nás již byla mimo domov, sešli jsme se spolu na posledním rozloučení na břehu Vltavy v Bráníku. Bylo pěkné, dojemné i v duchu přání bratra Oskara. Nezapomeneme, bude stále s námi! Za 91.oddíl oldskautů a vodní skauty z Jablonce nad Nisou Antonín Wiener – Mao.

* Hanácká družina SO konala v květnu 2019 “výjezd“, o kterém informuje br. Jaroslav Frič – Norek jak výstižnými slovy tak instruktivními fotografiemi.

* Na poslední plavbu se vydal široce oblíbený a všemi uznávaný vodní skaut br. Otokar Randák – Oskar (viz též Paměť národa).

* Pietní akt pořádá ve středu dne 26. června 2019 v 10 hod na pietním místě Ďáblického hřbitova Sdružení bývalých politických vězňů ČR.

* Br. Jakub Foldyna – Elf ve svém proslovu dne 1. května 2019 při vzpomínce na zesnulou ses. Ivu Dobromilu Vaňkovou – Iva-vu připomíná její příkladné charakterové rysy.

* Br. J. Frič – Norek soustředil životopisná data o br. Jiřím Stránském – Jírovi, ŘSV, členu SO, který opustil skautské řady navždy dne 29. 5. 2019. Br. Jiří Čejka – Péguy, ŘSV doplňuje jako pamětník “muklovské doby” k informacím o “spolumuklech” – o Jiřím Krupičkovi, který byl (nejen) J. Stránskému osobností, jež bývají právem zařazovány do “kategorie GURU”.

* Někteří členové Hanácké družiny SO se v Rudě nad Moravou koncem dubna zúčastnili skautské mše – v místní farnosti se setkávají skautské mše se zájmem a dobrou účastí.

* Ojedinělá akce – poznávací vycházka Žižkovský jarní kilometr s legendou českého skautingu – se uskutečnila v sobotu 18. května od 11 hodin. Výjimečnost vycházky je i v tom, že průvodce br. Eduard Marek oslavil letos už své 102. narozeniny!

* Hanácká družina SO se v dubnu sice sešla ve slabší sestavě, ale jako vždy podává zprávu, doprovázenou pěknými fotografiemi …

* Br. Jarek Černý – Ursus posílá z Brna svoje velikonoční zamyšlení oldskauta a křesťana, vděčného Pánu za život a za naději …

* Br. Jiří Ládr – Bongo připomíná, že br. Jiří Světlík oslavil 95. narozeniny a odkazuje na článek o této slavné události v Plzni na radnici, kde mu gratuloval primátor.

* 17. března 2019 se dožil 102 let br. Eduard Marek – Hroznýš; jeho “domácí” okres Praha 2 mu věnoval pěkné dárky a strávil s ním krásné chvíle v klubovně v Bělehradské ulici.

* Ses. D. Housková všem, kdo chtějí oslavit skautský den sv. Jiří 2019 na pražském hradě, uvádí internetový odkaz na Křižovatku Junáka, kde je ke stažení pozvánka.

* Náčelnictvo Kmene dospělých Junáka, v němž má SO řadu svých členů, v předvelikonočním víkendu 2019 zasedalo ve Žďáru n/S a navštívilo doporučeníhodné Regionální muzeum města.

* Junák na facebooku připomíná, že především mládeží obdivovaný písničkář a krátkou dobu také skautík Karel Kryl by se v březnu dožil 75 let; byl však i básníkem, který si své dílo doprovázel i svými ilustracemi.

* Březen je spojen mj. se vzpomínkou na básníka a skauta Jiřího Wolkera – br. J. Frič – Norek připomíná jeho krátký, avšak intenzivní život; od jeho smrti uplynulo 95 let.

* Br. Jaroslav Frič – Norek si dal práci a soustředil informace o tom, jak se “pečovalo” o prvního presidenta co do dopravních “prostředků”.

* Komentované prohlídky pro oddílovou radu SO, které sjednává br. J. Frič – Norek, vydaly další zajímavý výsledek – návštěvu vily z 30. let minulého století.

* Na březen a duben 2019 vyšlo druhé číslo  Zpravodaje SO, obsahující řadu “reportáží” z dění (nejen) v rámci SO a další informace.

* V sobotu dne 23. února 2019 se jako již tradičně v zázemí františkánského kostela sv. Ignáce konal Den zamyšlení – ke stažení je text doplněný fotografiemi.

* Pro v pořadí již 110. Den zamyšlení 2019 připravilo světové ústředí WAGGGS podrobný materiál s novým námětem – ke stažení viz stručné informace.

* Br. Jaroslav Černý – Ursus se zamýšlí nad “Dnem sester” a chce se s námi o svoje myšlenky podělit … (redakční úprava Kamzík).

* Zemřel režisér Václav Vorlíček, skaut z pražské Pětky, který s oddílem hrál v poválečném filmu Na dobré stopě, což přispělo k nasměrování jeho dalšího života.

* Hned o prvním víkendu roku 2019 se konal tradiční lednový skautský seminář ELŠ, ze kterého jsou k poslechu na Křižovatce Junáka klíčové přednášky resp. vystoupení.

* Do nového roku 2019 jen to nejlepší ! Za 91. oddíl oldskautů z Jablonce nad Nisou Antonín Wiener – Mao. Přání posílá také br. Pavel Döllinger – Minewakan; za Šedou střelu z Plzně posílá pf¨19 br. Jiří Ládr – Bongo. Br. Petr Jeschke – Derviš posílá pf2019 svého jubilujícího skautského oddílu SOVY. S přáním se připojují i sestry Hana Bouzková a Dáša Housková. Br. Karel Berka s rodinou posílají z Olomouce vánoční hymnus a pf2019; také br. J. Frič – Norek připojuje svoje přání a pf2019Z Uherského Brodu posílá skautská přání ses. Hana Součková. Svoje pf2019 posílá také náčelnictvo Kmene dospělých Junáka.

* V nedožitých 91 letech zemřel v kanadském Torontu „buditel mlčící většiny“ Jiří Brady, skaut z Nového Města na Moravě, osobnost právem zachycená v projektu Paměť národa.

* Daniel Herman se zamýšlí nad způsobem sebeoběti Jana Palacha i nad jeho odkazem pro dnešek, a to jak z pohledu křesťana (Jan Palach byl členem ČCE), tak občana.

* Br. Lubor Šušlík – Bill oznamuje s omluvou za zpoždění, že dne 18. prosince  zesnul ve věku nedožitých 80 let br. MUDr. Zdeněk Vacek – Šaman z Hlinska. Smuteční oznámení viz zde. Poslední rozloučení se konalo 27. 12. 2018.

* Skautské řady navždy opustil br. Petr Hájek – Balú, nezapomenutelný vlčácký vůdce, instruktor ELŠ a skautský autor. Poslední rozloučení proběhne 4. ledna 2019 v 10.30 hodin v kostele sv. Jakuba Většího v Chotěboři – viz též smuteční oznámení. Večerka při pohřbu viz záznam br. Ládi Marka.

* Betlémské světlo 2018 – informaci připravil br. Jaroslav Frič – Norek; už je v Praze a postupně se bude rozdávat … v Brně předávání také běží.

* Tradiční adventní věnec s červenými svícemi lze zakoupit všude; ale jaký má být věnec jako symbol Adventu a v jakém pořadí se zapalují svíce? Přečtěme si to …

* Bratr Jan Šolc – KOL poslal na prahu Adventu svůj text, který se věnuje císaři a králi Karlu IV a přibližuje tak trochu středověk dnešku …

* Br. Václav Nosek – Windy oznamuje, že dne 18. prosince 2018, zemřel člen Pražské družiny SO – bratr Standa Táborský; čestná stráž při posledním rozloučení doprovodí bratra dne 21. prosince 2018. Stručný nekrolog – viz text.

* Br. Antonín Wiener – Mao informoval o velké výstavě nazvané “Den zrození naší republiky a co tomu předcházelo” – pro ilustraci uvádíme historické ohlédnutí.

* Br. Petr Jeschke – Derviš posílá obrazovou reportáž z oslavy na Praze 10, při které lípa svobody, zasazená v r. 1968, získala osvědčení “památného stromu”.

* Na pražském Spořilově se konalo slavnostní setkání věnované památné lípě a její ztracené pamětní desce, o nichž je na webu Kmene dospělých Junáka podrobná zpráva – ke stažení zde ; aktu se účastnil i člen SO br. Eduard Marek, který na Spořilově prožil dlouhá léta (ač je rodem ze Žižkova).

* Br. František Stropek – Bobr upozornil na výzvu v rámci oslav 100 let našeho moderního státu: na sázení lip svobody a posílá informaci o zapojení jeho domovského veselského střediska. Výzva pro celý Junák je na Křižovatce.

* Ve Staré Pace se skautky a skauti spolu s rodinou rozloučili s br. Stanislavem Křížkem – Meltabejem; jeho památku také uctili OS na Praze 2..

Br. J. Ládr – Bongo upozorňuje, že dne 17. listopadu 2018 bude uveden v České televizi pořad „Paměť národa“ přenosem z Národního divadla v Praze – začátek v 20. hodin na ČT1 a ČT24. V pořadu vystoupí též br. Světlík, kterému bude udělena medaile; bratr Jiří Světlík je členem Svojsíkova oddílu a klubu oldskautů 53. odd. střediska Šedá střela Plzeń.

Br. Jaroslav Frič-Norek poslal zprávu o jednání Kmenové porady Kmene dospělých Junáka, konané v říjnu 2018 v Kolíně.

Pražská družina upozornila na besedu/diskuzi s Felixem Kolmerem, která proběhla v úterý 30. 10. 2018 od 18 hodin ve Skautském institutu v Praze.

Tradiční bohoslužba za zemřelé skautky a skauty se konala v chrámu sv. Ignáce v Praze na Karlově náměstí dne 7. listopadu 2018 od 17:30 hod.

Soví oddíl v Praze zve na retrospektivní výstavu, která byla zahájena 7. října 2018 a pokračuje až do 10. 10. 2018 – viz připojený soubor.

Dne 6. října 2018 se od 8:00 do 12:00 hodin konalo XXVIII. mezinárodní setkání skautských sběratelů Místem setkání byl historický kulturní sál Hlavního nádraží v Praze.

* Br. J. Čejka – Péguy zpracoval životní příběh mukla br. Jaroslava Hrabáka, celoživotního skauta (r. 1970 vyznamenaného členstvím ve Svojsíkově oddíle), který působil hlavně v Pardubicích – text lze stáhnout zde.

* Na Jesenické lesní škole byl v srpnu 2018 předán Řád stříbrného vlka br. L. Šromovi – Havranovi, instruktorovi této LŠ, jemuž byl tento řád udělen náčelníkem Junáka již v březnu 2018.

Vzpomínejme s br. Zd. Navrátilem – Fetiškem na srpnové dny 1968 … anebo navštivme ve Skautském institutu od 20. srpna výstavu fotografií Rolanda Berauera … čí připomeňme si osudy jedné ze zkrvavených státních vlajek ze srpna podle vzpomínek br. Petra Majšajdra – Kima … v této souvislosti posílá jednu pozvánku br. Petr Jeschke – Derviš.

Vyšlo další číslo Zpravodaje SO, které mimo pozvánky na výroční členskou schůzi zahrnuje další paletu informací.

* V 84. letech odešla navždy ses. MUDr. Eva Šimerová – nekrolog rekapituluje její „stopu“, kterou v Junáku zanechala. Smuteční oznámení uvádí, že se poslední rozloučení koná dne 13. 7. 2018 od 11:15 hod v obřadní síni ve Strakonicích.

V 88. letech zemřela emeritní starostka Junáka JUDr. Dagmar Burešová, bývalá předsedkyně ČNR a první polistopadová ministryně spravedlnosti; jak uvádí smuteční oznámení bude se poslední rozloučení konat dne 11. 7. 2018 v 11 hod ve velké obřadní síni Strašnického krematoria.

Naši internetoví znalci posílají velice zajímavé presentace – např. tuto určenou “staříkům“, kteří nechtějí stáří podlehnout …

Národní oldskautské jamboree 2018, konané v Miletíně, se vydařilo; oproti dřívějšku mělo toto setkání mimořádně na programu zasazení stromu republiky – viz další popis a obrázky.Kalendář akcí 2017/2018 viz odkaz na Křižovatku – kalendář mohou registrovaní (přihlášení) uživatelé doplňovat.

Každý rok pořádá Sdružení bývalých politických vězňů SBPV pietní shromáždění za oběti rudého teroru z let 1948 – 1989 na „Čestném pohřebišti popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje” – letos je to dne 26.6. v 10:00 v areálu hřbitova Ďáblice, které bylo prohlášeno v roce 2017 Národní kulturní památkou.

Kmen dospělých Junáka vyhlásil konání 5. Národního OS jamboree v Miletíně od 1. do 3. 6. 2018 – podrobný program je ke stažení zde. (Kdo se chtěl zúčastnit jako řádně přihlášený k pobytu a účasti, měl do konce března zaslat přihlášku dle pokynů v letáku – tento TERMÍN byl prodloužen do 8. května 2018.) Další možností je přijet na část jamboree anebo se speciálně dohodnout s organizátory.

28. května proběhlo v České Lípě poslední rozloučení s br. J. Řeháčkem – Mimoňským Balú – podrobnosti viz smuteční oznámení.

ZPRAVODAJ SO – řádné 15. číslo vychází; věnuje se jak životu Svojsíkova oddílu tak historii minulé i současnosti.

Hanácká družina SO posílá zápis a výběr fotografií ze svého dubnového jednání.

Br. J. Čejka, ŘSV připomíná, že v dubnu uplyne již 5 let od odchodu br. Karla Lešanovského-Kaye z tohoto světa (jeho práce patří do významných zdrojů historického bádání).

Br. Jiří Čejka – Péguy zpracoval vzpomínku na skauta a mukla br. Josefa Jelínka – Baghýru, významné osobnosti odporu proti totalitě – byl jedním z těch, kteří sehráli v historii našeho skautingu i našeho státu významnou roli. Také jeho spolupráce s bratrem Karlem Lešanovským – Kayem zasluhuje pozornost.

Středisko Kouřim oznamuje, že v pondělí 9. dubna odešel bratr Zdeněk Černík, dlouholetý skaut a člen Svojsíkova oddílu. Rozloučení s br. Černíkem proběhne v kruhu rodinném. Kdo jste jej znali, věnujte mu prosím vzpomínku. Pavel Corradini – Korádo, předseda ORJ Kolín.

V sobotu 7. dubna odešel na poslední pouť dlouholetý skaut, emeritní vůdce střediska Ing. Ládi Nováka Český Brod, dlouholetý rádce Polabské družiny Svojsíkova oddílu, Miroslav Stárek – Dědeček.

Poslední rozloučení se sestrou Alenou Maškovou, členkou Svojsíkova oddílu, která odešla na věčnost v 85 letech, proběhlo v úterý 27. března 2018 ve 12 hodin v českotřebovském krematoriu.

20. dubna 2018 se v Polském Těšíně koná pietní akt za zavražděné skauty a den na to se koná pouť na Ivančenu, tentokrát spojená se soutěží.

Br. Jaroslav Frič informuje, že dne 5. dubna 2018 instaluje pražská část Žižkov pamětní desku našemu bratru, spisovateli Jaroslavu Foglarovi; je to opět po čase, co v Praze-Stodůlkách byla po něm pojmenována ulice.

Br. Jaroslav Frič-Norek již intenzívně myslí na jaro, pozoruje netrpělivé ptactvo a vyhlíží teplé dny pohledem z okna k lesu …

* Pražská družina Svojsíkova oddílu se 13. 2. 2018 sešla v klubovně okresu Praha 2; za hlavní bod měla besedu s již skoro 101-letým br. Edou Markem-Hroznýšem, kterému zakrátko vyjde druhá knížka vyprávění o jeho rodině a životě.

* Klub KD “Ječná38” na Praze 2 spolu s některými členy SO jako již tradičně uspořádal Den zamyšlení v zázemí kostela sv. Ignáce na Karlově nám. v Praze.

* Další číslo Zpravodaje SO „spatřilo světlo obrazovek“ – vydává se na měsíce březen a duben 2018.

* Dne 21. 2. 2018, ve svých 93 letech, opustil skautské řady zakladatel a první z Majáčníků br. Z. Zelený-Káďa. Středisková rada střediska MAJÁK vyzval k projevu skautské vděčnosti účastí na pohřbu, který se konal se ve středu 28. 2. od 10:00 hod u sv. Ignáce v Praze na Karlově nám. Vzpomeňme jeho pohnutého života…

* Vedení SO a sbor nositelek ŘST ke Dni zamyšlení pro všechny zájemce vyvěšují slova světové náčelní, český překlad podkladů WAGGGS pro rok 2018 a další informace k 22. 2. 2018.

* V pátek 23. února 2018 se v 10:15 hod v Motolském krematoriu naposledy rozloučíme s br. Karlem Vaňkem ŘSV, členem SO, dřívějším tajemníkem Ústřední rady Junáka (v 90. let min. století). Do stručného nekrologu přispěli pamětníci z Pražské družiny SO.

* Na své 86. narozeniny převzal při slavnostní chvíli br. František Stropek cenu města Veselí nad Lužnicí, která mu byla udělena ještě v r. 2017.

* Pražská družina SO měla pěknou lednovou Tříkrálovou schůzku na Skautském institutu v Praze.

* Za vedení Svojsíkova oddílu sestry Hana a Dáša všem jeho členům posílají PF2018.

* Br. Ládr-Bongo oznamil, že dne 29. 12. 2017 zemřel bratr Pavel Šiřina-Šiška. Po dohodě s rodinou byli pozváni bratři a sestry k poslednímu rozloučení se zesnulým bratrem, které se konalo dne 11. 1. 2018 ve čtvrtek v kostele Nanebevzetí Panny Marie v památkově chráněném býv. františkán. klášteře v Plzni.

* Zemřel člen třetího odboje br. František Zahrádka, celoživotní skaut a osobnost usilující o demokracii ve veřejném životě. Byl nositelem státních i skautských vyznamenání a aktivním členem Svojsíkova oddílu.

* Pražská družina SO se jako tradičně sešla u borovičky – fotografie i text ukazují, jak čas na jejím složení „pracuje“, avšak humor družinu neopouští.

* Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskutečnila v sobotu 16. 12. 2017. Pro Betlémské světlo se z Brna vydali skauti, kteří jej hned dopravili do České republiky. V neděli 17. 12. 2017 bylo přivezeno Betlémské světlo (BS) do Prahy a předáno biskupu Václavu Malému ve sv. Vítu i dalším biskupům ve více chrámech v ČR. Speciální web Betlémského světla uveřejnil vlaky, které před Vánocemi BS rozvážely. Další předávání probíhá až do Vánočních svátků v jednotlivých částech naší vlasti, ba i později …

* Sestra Jana Vojáčková – Uhlík byla slavnostně uvedena do sboru nositelek Řádu stříbrného trojlístku. Slavnostní akt, který pečlivě připravilo domovské středisko Bílá střela spolu se Západočeskou družinou SO i Oblastí Bílého orla, se konal dne 23. listopadu 2017 v Plzni.

* Oddílová rada Svojsíkova oddílu oznamuje úmrtí br. MUDr. R. Tománka, dlouholetého spolupracovíka zesnulého vůdce SO br. MUDr. J. Píska a člena nejstarší skupiny v SO. Stručné oznámení viz připojený soubor. Smuteční oznámení rodiny viz zde.

* Pražská družina SO měla další setkání, na kterém mj. velice zajímavě vyprávěl a svoje dílo presentoval br. Pechar-Pluto … čtěte, prosíme. Možná se někomu bude hodit i něco z „moudrých rčení“, která ses. Amálka přednesla a dále poskytuje v textu.

* Br. Jiří Čejka – Péguy pokračuje ve svých historických pátráních; další jeho text se týká bratrů, kteří se zapojili do 3. odboje a snažili se předávat informace o těžbě uranové rudy pro Sovětský svaz.

* Středisko Junáka ve Staré Boleslavi zve na setkání se vzpomínkou na ses. Ivu Kudrnovou, a to již 12. listopadu od 17 hodin ve Staroboleslavském Klíčku, M. Švabinského č. 371 (kontakt: ses. Kristýna Menclová-Tynus /tynusss@skaut.cz/).

* Poslední dvojčíslo ZPRAVODAJE SO v roce 2017 nabízí ohlédnutí za výroční schůzí SO, příspěvky družin SO, texty k zamyšlení i další informace.

* Zemřela Maruška Táborská, členka Junáka ve středisku Athabaska, a také jedna z nejstarších členek i pražské družiny Svojsíkova oddílu; poslední rozloučení – jak uvádí parte – bylo 20. října 2017.

* Na webu Kmene dospělých si lze přečíst, že člen SO br. Ladislav Bartůněk – Balda byl vyznamenán Řádem stříbrného vlka. Jeho pohnutý život uvádíme v textu pod odkazem.

* Ses. V. Hůlková-Amálka z Pražské družiny SO hlásí, že ve čtvrtek 21. září nás navždy opustila sestra Iva Kudrnová ze Staré Boleslavi ve věku 84 let. V devadesátých letech min. stol. byla dobrou duší všech světluškovských DLŠ. Kdo jste ji znali, věnujte ji, prosíme, tichou vzpomínku; vzpomínají také nositelky Řádu stříbrného trojlístku.

* Junák – český skaut, Tábor se smutkem oznamuje úmrtí své zasloužilé členky Ludmily Komzákové-Šlupky, která odešla z tohoto světa dne 10. září ve věku 91 let. Prosí o tichou vzpomínku a modlitbu. Její nekrolog odráží, jak celý život byl nesen skautskými zásadami.

* Br. Antonín Wiener-Mao posílá pozvánku k návštěvě výstavy o Jabloneckém moři a doplňuje reportáží o dojmech oddílu 91. OS, kteří již výstavu navštívili.

* Další číslo Zpravodaje SO vychází před výroční schůzí SO a mj. reaguje na program tohoto setkání, např. informacemi o místu konání 6. světového jamboree ve Francii. Pozvánka na 16. září 2017 je na str. 2 anebo pod odkazem.

* Dne 7. 9. 2017 odešla, v devadesáti letech věku, členka Pražské družiny SO – sestra Eva Průšová-Grizzly – na svou poslední stezku, odkud není návratu. Rodina poslala smuteční oznámení, kde uvádí, že rozloučení proběhne ve středu 13. září 2017 ve 14.15 hod v obřadní síni krematoria v Praze – Motole. Ses. Amálka za Pražskou družinu SO na ses. Grizzly vzpomíná připojenými slovy. Za rodinu připojuje br. Ivan Kasalický-Reyp skautský nekrolog. Také sestry v Junáku i ve Svojsíkově oddíle si připomínají celý skautský život sestry Průšové – Grizzly.

* Poslední rozloučení s br. Karlem Procházkou – Hockaym bude v úterý 5. září 2017 ve 14.30 hodin v chrámu Páně sv. Vavřince v Brně – Řečkovicích (smut. oznámení ke stažení zde). Foto: br. Hockay ŘSV.

* Rádkyně Pražské družiny SO ses. Amálka Hůlková předává informaci od bratra Bagheery (Josefa Jedličky): zádušní mše za br. B. Straucha-Grizzlyho se bude konat v úterý 5. 9. 2017 v 18:30 hod v kostele sv. Jiljí v Praze na Starém Městě Pražském.

* Rozloučení s br. Bohuslavem Strauchem – Grizzlym, který neodvolatelně opustil skautské řady, se bude konat v pátek 25. srpna 2017 ve 13.20 hod v malé síni strašnického krematoria; vzpomínkou na něho je i skautský nekrolog. PAMĚŤ NÁRODA na webu informuje o jeho pohnutých osudech. Odkaz na smuteční oznámení na Křižovatce Junáka.

* Příspěvek o odchodu významné skautské osobnosti – bratra Jiřího Stojana – Kida, člena Svojsíkova oddílu -10. družiny RNDr. Rudolfa Plajnera posílají Hana Součková – Hanči a Marcela Nováková – Mates, členky 10. družiny SO.

* Přístav třináctka Opařany a Junák-český skaut, Jihočeský kraj, věnují vzpomínku svému členu, který odešel z tohoto světa, br. Josefu Křížovi-Tipovi – jednomu ze 4 zakládajících členů tohoto přístavu.

* Br. Jaroslav Frič-Norek za Hanáckou družinu SO uveřejňuje reportáž z jejího mimořádného setkání – gratulace br. Zdeňku Šobrovi-Filovi k 80tinám.

* Čtvrté číslo Zpravodaje SO 2017 obsahuje zprávy z června a další zajímavé informace vč. námětů k zamyšlení pro “prázninové” měsíce červenec a srpen; všechna čísla viz volba ZPRAVODAJ na hlavní liště.

* I mezi námi skautkami a skauty se mohou čas od času šířit – jemně řečeno – omyly jako například, že se u Gilwellského kruhu zpívá Valčík na rozloučenou! Správně je to tak, jak uvádíme v tomto odkazu.

* Bratr Jiří Čejka, ŘSV se ve své úvaze zamýšlí šířeji nad tím, jak skauti i skautky, kteří dnes tvoří nejstarší „sbor“ v Junáku, plnili závazek, který pojmenoval takto: My skauti sloužíme svému národu.

* Bratr Zdeněk Navrátil – Fetišek, ŘSV se zamýšlí nad tím, zda není zapotřebí se vrátit k B.P. – jeho úvaha je zde ke stažení.

* Rodina i skautská veřejnost se navždy rozloučili s celoživotním skautem br. Václavem Šefčíkem – Radou, který tento svět opustil dne 24. května 2017. Stopa, kterou otiskl v chebském skautingu, zůstane navždy. Chybět bude i v řadách Svojsíkova oddílu.

* Ohlášená vzpomínka na ses. Vlastu Mackovou ve Skautském institutu se velmi vydařila; omluvená náčelní Junáka poskytla nahrávku a poslala ještě osobní vzpomínku.

* Člen SO br. Antonín Wiener – Mao poskytl záběry z poslední činnosti „91. oddílu OS Jbc“ v Jablonci nad Nisou, v němž je velmi aktivní; způsob jak dokumentují činnost, je inspirativní (obdobný způsob archivace užívají např. také ve skaut. areálu VS „Křížek“ v Praze-Žižkově).

* Po loňském úspěšném konání skautského setkání INTERCAMP v našem Josefově, kterého se účastnila také jeho dlouholetá propagátorka, členka SO Ludmila Bělovská, bude letošní 50. setkání v Německu.

Zveme všechny, kteří chtějí 3. června společně s námi zavzpomínat na ses. Vlastu Mackovou, čestnou náčelní Junáka – českého skauta, která zemřela v dubnu letošního roku. Během odpoledne si Vlastičku připomeneme prostřednictvím osobních vzpomínek, fotek a četbou z její korespondence a dalších textů, které napsala k nejrůznějším událostem či výročím. Pro zájemce bude k dispozici i malý sborníček, v němž budou čtené i další texty uspořádány. Setkání proběhne v prostorách Skautského institutu na Staroměstském nám. v Praze od 14 hodin. Kdo na setkání plánuje přijít či přijet, nechť se ozve na e-mail lenka.sablova@skaut.cz nebo dasa.houskova@volny,cz .

* V rámci Junáka proběhla akce DOBRÝ SKUTEK, která zahrnovala i “dopisy pro potěchu” – pěkný dopis obdržel i br. Kamzík.

* Sestry a bratři, zvony se nám vrátily s poselstvím, které jen profičí kolem uší lidí k pravdě a lásce neprobuzených. Vzešla ta láska světu teprve zrozením Syna člověka, jak Kristus sám sebe nazýval. Do té doby vládla neláska a takový římský legionář bylo monstrum vraždící „s radostí“. Otcové dávali své dcery do nevěstinců za jejich přijetí nové víry, získávající na síle s každým dnem. Přiložená líbezná ošatka kraslic, jakkoli křehkých, poslaná mi přerovským Standou Žaludem, je podobenstvím víry po staletí pevné. Mějte radostné jaro jak z Ladova kalendáře. Honza Šolc – Kol

* Prožíváme Velikonoční týden, křesťany nazývaný také „svatý“; pohled na jarem probouzenou přírodu jistě inspiruje k radosti. „Hloubavější duchové“ se nicméně i jinak zamýšlejí – třeba na webu zde anebo jak popisuje článek pod tímto odkazem.

* V Praze v zahradním objektu za kostelem sv. Ignáce se opět 25. února konal oldskautský Den zamyšlení – pozvánka uvádí podrobnosti.

* Po internetu oldskaut br. Antonín Široký – Robin, i za domovské středisko, poněkud “konzervativně” posílá přání ke Dni sesterství, tedy dnes Dni zamyšlení.

* Skautský institut na 31. ledna 2017 pozval na diskusi o lidské svobodě v rámci programu k 1. principu skautingu.

* Řady Svojsíkova oddílu opustil navždy br. Ing. Vratislav Řehák – Áček ve věku 89 let. Poslední rozloučení se konalo dne 31. 1. 2017 v 11. 00 hod v Ústřední obřadní síni Olšanských hřbitovů. Smuteční oznámení viz.

* XXVII. Skautský seminář Ekumenické lesní školy se koná ve dnech 13. – 15. ledna 2017 v pražském Salesiánském divadle – program si lze stáhnout zde.

* Oddílová rada Svojsíkova oddílu posílá členům SO meditativní přání k adventní a vánoční době i PF2017.

* Emeritní náčelní Junáka ses. Vlasta Macková všem posílá svá slova přání k Vánocům 2016 a k novému roku 2017 spolu s díky za doručená přání (foto ses. Mackové).

Řady Svojsíkova oddílu navždy opustil br. Ing. Zbyšek Pecha, ŘSV – dlouholetý člen Jihomoravské družiny SO, ve které řadu let působil jako její rádce. Připojujeme text rozloučení, konaného dne 2. ledna 2017 (slova br. M. Drápely-Lana a foto od br. Z. Navrátila-Fetiška).

* 23. prosince. Jako každý rok skauti v Kutné Hoře na náměstí postavili týpí a od časného odpoledne až do večera si lidé přicházeli pro světýlko, k tomu skupina skaut. hudebníků a zpěváků zpívala koledy. Další skupinky roznášely betlémské světlo starým lidem. 24. prosince. Ekumenická slavnost s Betlémským světlem také jako každoročně proběhla na náměstí. Tentokrát ji moderoval katolický farář z arciděkanství u sv. Jakuba Jan Uhlíř.  Zazněla i pohádka o Ježíškově světle.* Br. Eduard Marek – Hroznýš Královský přeposlal presentaci, která velmi pěkně přibližuje adventní dobu a výhled k Vánocům …

* K vzácným příležitostem patřilo i blahopřání Svojsíkova oddílu sestře Dáše Houskové a jejímu manželovi Leošovi k diamantové svatbě – požehnal jim velmistr Řádu křižovníků červené hvězdy.

Betlémské světlo v Praze bude letos opět na více místech k připálení – viz informace z Pražské krajské rady Junáka. Připojujeme také pozvánku k Betlémskému světlu u mohyly Ivančena 2016.

* Br. Jiří Čejka-Péguy připomněl pořad ČT2 k 85. narozeninám J. Stránského-Jíry v pondělí 12. 12. 2016; pořad zahrnoval především život br. Jíry a jeho rodiny; br. Stránský potvrzuje, že bez výchovy vodního skauta v dětství by snad nepřežil všechny své osudové peripetie v dospělosti.

Dojmy z jednání výroční schůze SO 2016 sepsal br. B. Strauch – připomíná, že na jednání zazněla promluva br. Jana Šolce–Kola na téma „Stárnutí s lilií“. Br. Kol poskytl také rozhovor pro DENIK – zde je ke stažení.

* Ke Dni republiky 28. října 2016 poslal br. Mimoňský Balů, kronikář Severočeské družiny čestného Svojsíkova oddílu Junáka, pozvánku ke slavnostnímu setkání, která platí nejen Mimoňákům …

* Br. J. Čejka, ses. D. Housková a br. J. Šolc pro všechny, kdo prokazují čest skautům, kteří se zasloužili o stát, dávají k dispozici informace, uvedené zde v textu e-mailové korespondence ke stažení.

* Br. Jiří Stránský ŘSV, člen SO, rád dává veřejnosti na vědomí, jak jeho celoživotní „skautství“ jej mnohokrát „udrželo při životě“ – viz též článek k jeho 85. výročí narození a v něm další odkazy.

* Br. Eduard Marek – Hroznýš královský dne 23. června 2016 v sále pod kostelem sv. Anežky v Praze-Spořilově představil svoji knihu vzpomínek; reportáž o tomto večeru viz odkaz.

* Do nejstarší skupiny členů Svojsíkova oddílu vstoupil br. Miloš Blažek – Merkur (viz jeho příběh); pozvánka na uskutečněné setkání při jeho 90. narozeninách je zde ke stažení.

* Při setkání den před sv. Jiřím u mohyly zazněly pozdravy, z nichž jeden – od br. Pajtáše – díky záznamu Junáka Pražmo, zde můžeme nabídnout.

* Emerit. Olomoucký zpravodaj KD a člen SO br. Jaroslav Frič – Norek zaslal rozhovor k historii skautské mohyly IVANČENA s br. P. Fialou, uveřejněný v iDNES.

* Br. Grizzly, Maják a Derviš referují slovem i fotografiemi o koncertu v „Deylově konzervatoři“ v březnu 2016; tradici zavedl zesnulý br. Mirek Pergler – Danny.

* Br. Zdeněk Navrátil-Fetišek se důkladně zamýšlí nad jedním ze základních atributů skautingu – užitím ohně a péčí o něj.

* Br. Jarek Černý-Ursus nabízí velikonoční zamyšlení – velikonoční zvěst je dle jeho přesvědčení zvláště propojena s 10. bodem skautského zákona.

* Tento svět opustil Ctibor Vořech – Borek, jeden z prvních vůdců roverů, odbojář a aktivní účastník všech obnov Junáka – nekrolog ke stažení zde.

* Ačkoliv je informace o účasti členek a členů SO při otevření archivu SI ABS zpožděná, je přesto vlastně aktuální a může inspirovat k návštěvě …

Den zamyšlení 2016 v Praze, tradičně zorganizovaný v zázemí kostela U Ignáce, zaznamenal br. Grizzly slovy a br. Derviš fotografiemi.

* Již pohled na hlavičku tohoto webu ukazuje, že pěkný skautský kroj je v řadách SO vždy vidět; br. Zd. Navrátil – Fetišek se však zamýšlí důkladněji …

* Junák ztratil další významnou osobnost – br. Radima Palouše – Dima – jeho profil a odkaz na rozhovor s ním v r. 2013 je ke stažení zde.

* Br. Lubor Šušlík-Bill doporučuje na webu Trutnovského muzea přečíst si, jak skauti vzpomínali při muzejní noci v Trutnově.

* Především (ale nejen) světluškám a vlčatům, skautkám a skautům je určen pozdrav ses. Vlasty Mackové. po táborech 2015.

* Br. B. Strauch – Grizzly referuje o Přechodu Brd 2015.        * Promluva br. Z. Navrátila – Fetiška na posledním rozloučení s br. Jurou.

* Br. P. Jeschke – Derviš se na předělu let 2014/2015 zamýšlí nad českým skautem.        * Br. J. Čejka – Péguy se zamýšlí nad heslem SLOUŽÍM .