* Br. Aleš Cepek – Kšanďák poslal fotolist, jak se 10. družina Rudolfa Plajnera, patřící do Svojsíkova oddílu, v převážné většině účastnila oslavy 100 let skautingu v Uherském Hradišti dne 1. 10. 2021. Vernisáž v kině Hvězda v Uherském Hradišti bylo možné navštívit až do 20. října 2021.

* Bratr Jaroslav Bican – Kwang,  kterého jako kandidáta do Pražské družiny SO představil bratr Petr Jeschke – Derviš (oba jsou z 77. střediska na Praze 10) byl Dervišem požádán, aby se podělil o zážitky z jedné velké výpravy Arktickým oceánem (což bylo hlavním bodem schůzky). Celý zápis viz zde.

* Br. Aleš Cepek – Kšanďák posílá fotolist z pravidelné schůzky Plajnerovy družiny SO, která se konala dne 20. 10. 2021 ve skautské klubovně v Kroměříži, v pěkné a družné atmosféře, již v docela větším počtu než „za covidu“.

* S odstupem času byla získána informace od Jihočeské družiny SO, že dne 29. 9. 2021 ve věku 89 let odešla z tohoto světa ses. Marie Marková – Ludva. Přes velký věkový rozdíl se uměla přiblížit mladým a motivovat je, protože jí pomáhala laskavost a vlídný humor.

* Dne 26. 9. 2021 ve věku 89 let opustila navždy skautské řady v Semilech sestra Bohuslava Vojtíšková – Šakalka. Junáku věnovala svoje síly jak při druhé tak při třetí obnově; proto byla vyznamenána doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle. Poslední rozloučení se konalo v semilském krematoriu dne 1. října 2021 ve 14:15 hod – viz smuteční oznámení.

* Dne 21. 9. 2021 zemřel bratr Lubor Šušlík – Bill ve věku 93 let. Byl nositelem řady vyznamenání a ocenění, v Junáku měl Řád stříbrného vlka a od roku 1990 byl doživotním členem čestného Svojsíkova oddílu. Připojeno je smuteční oznámení a životopis od br. Jiřího Wasserbauera – Kima z Východočeské družiny SO s dovětkem SO.

* V 89 letech dne 22. 8. 2021 zemřela sestra Božena Kovářová z Volyně, nar. 1. 7. 1932, aktivní účastnice druhé i třetí obnovy Junáka. Doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle byla vyznamenána v r. 2002.

* Na pozvání Sucholozských skautů jsme se (oldskautky Hanči, Uška a Mates – 10. družina SO) 21. 8. 2021 zúčastnily přednášky bratrů Šupinových o zážitcích na XXIV. Jamboree v USA a představení výstavy “Unbreakable” o nezlomitelnosti českého skautingu  navzdory oběma totalitám. Přikládám fotolist Hanči Součkové.

* Hanácká družina SO přijala pozvání na JeLŠ 2021. Přijel i br. Mirek Pospíšil ze střediska Ruda nad Moravou, který letos oslavil své krásné 93 narozeniny – byl vždy u každé obnovy Junáka v Rudě.  Pro zdravotní indispozici se nemohl této akce zúčastnit náš rádce br. Šobr – Fil. Frekventanti tak viděli, že platí „jednou skautem, skautem po celý život“. J. Frič-Norek.

* Členové SO jsou činní různým způsobem – např. dne 20. 6. 2021 se tři bratři Akela, Kšanďák a Dráp z 10. Plajnerovy družiny SO účastnili jako svědci slavnostního skautského slibu 14. oddílu sv. Františka z Assisi v Kroměříži na Barbořině, kde slibovali bratři Cyril Hudec a Vojtěch Ševčík – Roland.

* Pražská družina SO se konečně osobně setkala! Ačkoliv se dost jejích členů omluvilo, přesto se k družné debatě sešlo ve skautské klubovně V Celnici u Metra Vltavská 15 jejích členů. Setkali se více jak po roce – naposledy byla schůzka v únoru 2020.

* Rokovala také Hanácká družina SO – referát slovy i fotografiemi podal jako vždy pečlivý br. Jaroslav Frič – Norek. Jistě si toto setkání zvláště zasloužilo podrobné popsání jak se družina sešla, co probírala i jak se tradičně „po skautsku“ rozloučila.

* Ve středu 25. srpna 2021 se konalo poslední rozloučení s br. Pavlem Michálkem, který zemřel 13. 8. 2021 ve věku 91 let. “Odešel nám dlouhodobě aktivní, pracovitý a oddaný vyškovský skaut. Ještě jsme mu na jaře přáli k narozeninám. Bohužel už není mezi námi.” Bohumír Zedník – Hanibal , vedoucí klubu KD Vyškov.

* Ve smuteční síni v Hodoníně se dne 9. srpna 2021 konalo poslední rozloučení s br. Otakarem Otylou Bernátkem, dlouholetým skautským činovníkem hodonínského Junáka, který se dožil 91 let. Stručný nekrolog viz zde.

* Vedení SO se některá smuteční oznámení dostávají se zpožděním, někdy dokonce lze získat jen velice kusé informace a čas od času chybí i fotografie – to je příklad dvou úmrtí v Hradci Králové: br. Jiřího Kopáčka, který dne 16. 4. 2021 zesnul ve věku nedožitých 87 let, a ses. Jaromíry Hlouškové, která zemřela ve věku 91 let.

* Obdobně došla SO zpráva o úmrtí dlouholeté skautky a pozdější činovnice ses. Aleny Duffkové – Alvy, která na jaře 2021 v 92 letech zesnula. Skautovala od mládí a v Lázních Bělohrad patřila také k opakovaným účastnicím obnov Junáka.

* Ústecká družina SO ztratila v nedožitých 89 letech jednu z nejstarších svých členek, ses. Libuši Černou (patřila k nejstarším členkám Junáka na severu Čech – 17. oddílu oldskautů střediska Úsvit Děčín). Poslední tři léta o ni pečovala její neteř v Domově pro seniory v Pňově-Předhradí u Kolína, jež dbala na to, aby měla kontakt se svojí rodinou.

* Se zármutkem a úctou sdělujeme, že z našich řad odešel velký skaut, tělem i duší, jakých je málo – Zbyněk Varcl – Slim, člen Svojsíkova oddílu. Pohřeb se konal v pondělí 2. 8. 2021 v 11 hodin ve smuteční síni v Turnově. Dita Veselá, organizační zpravodaj střediska ŠTIKA Turnov.

* Na věčnost byl povolán jeden z nejstarších členů roudnických OS a člen Svojsíkova oddílu bratr Vladimír Paudera – Dáďa. Nekrolog napsal vůdce 209. klubu OS Stráž, Roudnice nad Labem br. Jakub Červenka – Čerw. Poslední rozloučení s Dáďou bylo v rodinném kruhu 7. července t.r. v 10 hodin v kapli roudnického hřbitova za účasti několika oldskautů, protože skautské středisko bylo na táboře.

* Bratr Eduard Marek – Hroznýš se dne 17. 3. 2021 dožil 104 let věku. Na webové adrese – jako jedné z více zdrojů – si lze vyslechnout jeho vzpomínky. I když pandemie brání uspořádat br. Hroznýšovi „pořádnou oslavu“, gratulace se mu sbíhají z mnoha stran.

* Nejen americké skautské hnutí se raduje z toho, že v Joe Bidenovi má opět skauta, který dosáhl na úřad amerického presidenta. V r. 2016 jako vicepresident napsal jednomu čerstvému Orlímu skautovi (což je nejvyšší úroveň získané kvalifikace v rámci chlapecké organizace Boy Scout of America – obdoba našeho Lvího skauta), že skauting předává chlapcům mnoho cenných životních zkušeností, umožňuje získat důležité vlastnosti a vůdcovské kvality, a podporuje přátelské vztahy.

* Norská poslankyně Solveig Schytz nominovala celosvětové skautské hnutí na Nobelovu cenu míru za rok 2021. Skautské hnutí tvoří na 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Jde o největší výchovné hnutí na světě.

* Pardubický skauting, a to nejen dívčí oddíly, ztratil dlouholetou vůdkyni a instruktorku sestru Jindřišku Holou – Kopřu ve věku 90 let. Ačkoliv její skautský život byl plný činnosti, ona sama byla velice skromná, takže ani po sobě nezanechala charakteristické fotografie anebo jiné pozoruhodnosti – * ovšem její příklad zůstal živý. Její nekrolog viz zde.

* Opustila nás sestra Vlasta Hubatá – Aťka, v době, kdy jsme chystali oslavu jejích 91. roků. Za 91. odd. oldskautů „Krystal“ Jablonec n.N. – Antonín Wiener-Mao; oznámení OS zde.  Do čestného Svojsíkova oddílu byla přijata r. 1999. Její života běh viz zde.

* Pěší i vodní skauti v Plzni ztratili br. ing. Vladimíra Pospíšila, skautským jménem Nemo. Ve 47 byl na skautském jamboree ve Francii, dlouhá léta se věnoval skautingu v Plzni. Zemřel v požehnaném věku 91 roku. Ač nebyl členem SO, čest jeho památce v Plzni vzdali všichni. Parte viz zde.

* Nedlouho po svém manželovi odešla na věčnost sestra Jaroslava Všetečková – Ester, členka Východočeské družiny SO. Její pozemská stezka skončila dne 13. 4. 2021 v nedožitých 89 letech. Smuteční oznámení zde ke stažení.

* Dva dny po svých 94. narozeninách se odebral na nadzemskou stezku bratr Orel – Karel Kunca. Rodina velice stojí o účast skautů na pohřbu, snad to prý bylo Kájovo přání, proto je i poslední rozloučení ve čtvrtek 15. dubna 2021 v 11.00 hodin v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech. Věříme, že i jestliže se osobně pohřbu nebudete moci zúčastnit, na něho vzpomenete a třeba zapálíte svíčku. Smuteční oznámení zde.

* S lítostí oznamujeme, že dne 3. dubna 2021 zemřel ve věku nedožitých 92 let bratr Jan Sršeň, čestný člen loštického skautského střediska a člen Svojsíkova oddílu. Prožil obnovu skautingu po 2. světové válce i zákaz činnosti po komunistickém puči v roce 1948, obnovu Junáka v roce 1968 a další zákaz v roce 1971. Ihned po sametové revoluci v listopadu 1989 se spolupodílel na obnově Junáka, v letech 1991 – 1993 byl vedoucím loštického skautského střediska. Smuteční oznámení zde.

* Koncem února 2021, krátce před datem, kdy by se dožil devadesátky, zemřel br. Miloň Lom – Tom. Zvláště při poslední obnově Junáka se jako “muž činu” zasloužil o texty, které posloužily k “výbavě” delegátů obnovujícího IV. Valného sněmu Junáka, konaného v Praze ve dnech 19.-20. 5. 1990. Zorganizoval také reprint Základů junáctví ABS.

* Br. Jarek Černý – Ursus nám píše (původně e-mailem br. Kamzíkovi): „Tak se učím krátit a volit slova, abych  alespoň trochu vyhmátl to, co mi leží na srdci. Přiznám se, že je to někdy obtížný úkol. Takže přijmi mé povídání shovívavě.“ Jeho slova k Velikonocům 2021 jsou zde – můžeme si je vzít, přijmout je osobně, protože tak to br. Ursus mínil.

* Pěkné jarní počasí, které potěší každé srdce skautky či skauta, přináší také druhé číslo Zpravodaje SO pro rok 2021; tentokrát je především plný nekrologů – nicméně právě tato slova na rozloučenou jakoby „mapovala“ snad celou historii skautingu u nás „na osobní notu“.

* Dne 27. 1. 2021 navždy opustil skautské řady br. Lubomír Líbal – Bill ze střediska Šedého vlka Cheb. Za 91 roků svého života a 75 let skautování zažil krásné chvíle táboření i krušné doby vyslýchání STB. Věnoval se také zlepšování česko-německých vztahů. Ve svém domovském středisku byl duchovním rádcem, v rámci Svojsíkova oddílu byl řadu let rádcem Západočeské družiny.

* V r. 1990 ses. V. Macková uvedla: „Když uvidíte na členské schůzi SO přicházet místonáčelní DK z let 1990-1992 D. Bednářovou k mikrofonu, aby přečetla citát, který nám má být směrnicí pro další rok, neumíte si vlastně představit, co všechno v životě zvládne.“ Ses. Šavra navždy odešla v 94 letech věku dne 22. 2. 2021.

* Všem oldskautkám a oldskautům ve střední Evropě zasílá výbor SRSE ISGF pozdrav ke Dni zamyšlení 2021. v anglosaském světě stále existuje Den zakladatelů, který má také náplň Dne zamyšlení, ovšem je koncipován dle WOSM, a je tedy nyní zásadně koedukovaný (viz např. web Junáka Hořice).

* Rodina, přátelé a skautské středisko Junáka Vizovice i Východomoravská LŠ dne 1. února 2021 náhle ztratili bratra Jaroslava Fišera – Harolda ve věku nedožitých 72 let. Jeho příklad obětavého skauta, který neztrácel humor a vždy nabízel pomocnou ruku bude nadále motivovat např. při ručních pracích ze dřeva či linorytech, o kulinářských divech ani nemluvě.

* I přes odstup času vzdáváme čest br. Václavu Podlahovi – Míšovi, zemřelému již v r. 2018 v 89 letech. Br. Míša byl aktivní jak při druhé tak třetí obnově Junáka. V Příbrami patřil k těm, kdo se jak po válce tak hlavně v době Pražského jara zasloužili o další rozkvět skautingu.

* S odstupem času se vedení SO dozvědělo, že roku 2019 v 93 letech navždy opustila tento svět ses. Jiřina Kopečná, celoživotní skautka. Po létech strávených v činnosti se skautkami se věnovala “nepopulárním” administrativním pracím ve středisku v Třebíči i na vyšších stupních organizace Junáka.

* V r. 2020 navždy odešel veselý, srdečný a kamarádský bratr Jindřich Lízner – Indych, zasloužilý člen úvalského střediska Jiřího Bubáka, jehož obou posledních obnov se aktivně účastnil. Byl skautem tělem i duší od dětství až do věku téměř 94 let.

* Navždy odešel br. Miloslav Přeslička – Jestřáb. Jeho celý 94 let dlouhý život byl naplněn skautingem zprvu s dětmi a v závěru s oldskautským kmenem v Jihočeském kraji. Oddíl CARIBOO, který při druhé obnově JUNÁKA v Písku spoluzaložil, je činný doposud, stejně jako oldskauti v Písku, v Táboře i okolí.

* Dne 7. ledna 2021 odešel navždy br. Otto Wagner (zvaný též Oťas) ze Sezimova Ústí, celoživotní skaut a vůdce, mukl a vášnivý sběratel skautských artefaktů; dožil se 91 let – mnoho  let byl členem oddílové rady SO a rádcem Jihočeské družiny SO, v této družině SO stejně jako v nejstarší skupině členů SO bude citelně chybět.

* Ve věku 90 let zemřel dne 31. 12. 2020 bratr Roman Teichmann – Stopař. Narodil se 29. dubna 1930 ve Studénce. Od ledna 1945 byl členem družiny Racků, která vyvíjela tajnou činnost v Oprechticích – byla napojena přes 17. oddíl Kunčičky na odbojovou skupinu Vládi Čermáka Zuzinu. Po válce pomáhal založit 1. oddíl Paskov, kde posléze působil jako vedoucí.

* Zemřela sestra Dagmar Stožická – Šmu (*6. 12. 1933  †30. 12. 2020), ještě před II. svět. válkou světluška, po válce dlouholetá skautka a vůdkyně v dívčím kmeni. Aktivně prožila obě poslední obnovy – v r. 1968 byla střediskovou vůdkyní a roku 1989 byla zvolena vedoucí 10. Střediska Dívčí Pardubice; neúnavně se věnovala skautské výchově.

* Zimní skautský přechod Brd, tradičně pořádaný Pražskou radou Junáka již dlouhou řadu let, se kvůli pandemii letos konat nebude. V sobotu 23. 1. 2021 ve 13:00 se bude však živě na facebooku @skautipraha přenášet slavnostní nástup přímo z Kytínské louky. Dále se spustí informační web na adrese: http://zimniprechodbrd.skauting.cz/, na kterém budou informace nejen o přechodu Brd samotném, ale také možnost vkládat jednak vlastní Brděnky a také oddílové i osobní příběhy z přechodu Brd; pomůžete tak PRJ utvářet historii…

* Br. Jarek Černý – Ursus, brněnský emeritní skautský vůdce a instruktor ELŠ, jako již tradičně vypracoval biblickou úvahu k Vánocům 2020, ve které vychází ze svého mládí, kdy se nevyskytovaly veliké předvánoční zmatky a v jeho okolí vládla skromnost; nakonec připomíná evangelium o narození Ježíše, jež platí navzdory dnešnímu shonu.

* Br. Jaroslav Frič-Norek posílá symbolické zamyšlení – jak by adventní svíce hovořily dnes a jak by na vážné námitky, které by svíce jako symboly adventních příslibů měly k našemu stylu života, zareagovalo malé dítě a získalo naději i vše ostatní … Připomeňme si také, jak vítal Karel Gott Advent a jak zpodobnil vyhlížení Vánoc.

* Betlémské světlo – místo mezinárodního setkání skautských delegací bylo v Rakousku online stream z ekumenické bohoslužby v Salzburgu. Vlastní předávání plamínku BS proběhlo na hranicích sousedících států, které jej následně předávají na dalších hranicích svým sousedům; v neděli 13. 12. 2020 brněnští skauti a skautky BS již převzali. Situace dovolila, aby 19. prosince 2020 následoval rozvoz Betlémského světla po republice. Tímto dnem začala také možnost pořádání místních akcí, a to přinejmenším až do štědrého dne.

* Táborské oldskautky v 96. roce věku navždy opustila sestra Ludmila Vančatová-Lili; v mládí prožila totální nasazení, později dodržela rodinnou tradici učitelského poslání – to se dobře skloubilo s dlouholetými aktivitami v Junáku, za které byla vyznamenána doživotním členstvím ve Svojsíkově oddíle. Viz též smuteční oznámení.

* Kutnohorští oldskauti ztratili navždy br. Zdeňka Šlejtra – Valdu ve věku 89 let; byl dlouholetým aktivním skautským vůdcem i iniciátorem roverského skautování. Br. Valda byl také spoluorganizátorem řady akcí skautských a jako člen KPV i občanských, zaměřených na uctění obětí komunistického režimu. Viz též nekrolog na webu KD Junáka.

* 10.středisko v Praze – Bílé Hoře ztratilo svého dřívějšího vůdce br. Josefa Součka – Ďábla ve věku 91 let. Skauting se prolínal celým jeho životem již od 10 let až do jeho odchodu z tohoto světa, se svým střediskem byl trvale v kontaktu i v době, kdy již po odchodu jeho ženy pobýval v domově seniorů.

* Dne 1. listopadu 2020 zemřel ve věku 89 let bratr Miroslav Všetečka z Hradce Králové. Byl znám také svojí širší aktivitou: pracoval i literárně při tvorbě skautských almanachů v HK, včetně almanachu historické Skautské kapely HK.

* „Mládí má obdiv pro čest, dovednost, spravedlnost a dobrodružství. Ctí nositele těchto vlastností. Je idealistické a má ideály. S tím rezonují myšlenky skautingu…“ To jsou slova br. Rudolfa Zahradníka – Jiskry, který zemřel v sobotu 31. října 2020 v 92 letech. Sice nebyl členem SO, ale patřil k lidem, kteří svoje díky vůči skautingu mnohokrát veřejně zdůrazňovali.

* Br. Jiří Čejka – Péguy k Dušičkám posílá příspěvek o osudu dvou malých vlčat, se kterými se znal před II. světovou válkou, a které stihl tragický osud jich samotných i celé rodiny v důsledku všeobecného (nejen hitlerovského) antisemitismu.

* Tradiční skautská mše za všechny skauty a skautky, kteří nás předešli na věčnost, dne 4. 11. 2020 v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze kvůli pandemii covid-19 sice NEBUDE, avšak vzpomínat budeme…

* Chrudimští skauti a skautky navždy ztratili br. Miloše Mecnera – Ithanaku (nar. 12. června 1927 v Hořovicích, okres Beroun, zemř. v Chrudimi 16. října 2020); poslední rozloučení se konalo v malé rozlučkové síni v Chrudimi dne 23. října 2020 od 14 hodin.

* Dne 30. září 2020 opustil v 89 letech skautské řady střediska Junáka Polešovice br. Akela – Zdeněk Míša, emerit. vůdce střediska a naposledy vedoucí klubu OS č. 134. Pohřeb se konal v sobotu 3. října 2020 ve 13 hod z chrámu Páně sv. Petra a Pavla v Polešovicích, kde se s ním rozloučila rodina a skauti a skautky.

* Pořadatelé museli kvůli pandemii zrušit tradiční setkání skautských sběratelů a dalších milovníků sběratelských skvostů – doufají však, že další podzimní setkání v Praze se bude dne 2. října 2021 konat již bez problémů.

* Po završení 94 roků opustila skautské řady střediska Junáka SOPKA v Nové Pace sestra Olga Kracíková – Šanga; ve vzpomínkách zůstává nejen jako obětavá hospodářka střediska, ale především jak neúnavně pomáhala při skautské výchově.

* V nedožitých 92 letech zemřel Karel Janáček-Tarzan, skautský vůdce a uznávaný regionální historik ze Sobíňova na Vysočině, člen Svojsíkova oddílu. Některé zdroje o jeho životě viz: https://vltava.rozhlas.cz/tarzane-do-boje-aneb-pri-me-stuj-andeli-5034465 anebo https://www.katyd.cz/clanky/na-me-cekejte-za-me-se-primlouvejte.html .

* Ses. Ludmila Bělovská – Lída referuje o ESBU (Ekumenickém setkání s Biblí a Uměním), semináři konaném v penzionu Sola fide v Janských Lázních ve dnech 19. – 25. července 2020.

* Dne 3. 8. 2020, ve věku 96 let, převzal bratr Jiří Světlík – Medvěd z rukou náčelníka Junáka Marka Baláše – Čiči Řád stříbrného vlka. Předání proběhlo v Meditační zahradě – Památníku obětem zla v Plzni za účasti rodiny a mnoha skautů a skautek nejen ze střediska Střela Plzeň.

* Fotoreportáž br. J. Friče – Norka z tradiční družinovky Hanácké družiny SO na vůdcovském lesním kurzu JeLŠ 2020 na Olšanských horách; po obědě usedli v kruhu s frekventanty a debatovalo se o stáří, o tom kdo jsou “Svojsíkovci”.

* Srpen je měsíc narození vloni zesnulého spisovatele a mukla, celoživotního skauta Jiřího Stránského. Bratři Péguy a Fetišek připomínají jeho vztah k Jiřímu Krupičkovi, který byl jeho “guru”. Příspěvek cituje slavný VZKAZ br. Jíry ke skautským zásadám.

* Br. J. Čejka – Péguy ŘSV se zamýšlí nad skautingem jako výchovným hnutím a nad jeho základy; svůj „rozbor“ končí slovy: … máme Jana Amose Komenského „škola hrou“, Roberta Baden-Powella „skauting je hra“ i Ernesta Thompsona Setona (s výrokem) „optimálním prostředím ,nácviku života‘… je hra“ – Pavel Hošek píše, že „Seton tisíce hodin pozoroval hry mláďat ve volné přírodě; hnutí lesní moudrosti vzniklo mimo jiné jako snaha pedagogicky využít to, co se o vývoji a učení mláďat naučil v přírodě“. Stejnou hodnotu ve výchově mládeže měla hra i u Jaroslava Foglara – Jestřába. Tímto konstatováním „odráží“ br. Péguy opakující se výtky, že skauting je „dril“. Br. Péguy předkládá v dalším obsáhlém textu o knihách pojednávajících o Jaroslavu Foglarovi a Ernestu T. Setonovi doporučení všem, kdo se zabývají nejen těmito autory, ale i duchovním rozměrem ve skautingu a ve woodcraftu.

* Br. J. Frič – Norek posílá fotolist z výpravy Hanácké družiny SO do Hranic, kde navštívili velmi zdařilou výstavu ke stu letům trvání skautingu a prohlédli si i další pamětihodnosti města.

* Zemřel br. Miroslav Treybal ze Strakonic – poslední rozloučení se konalo dne 23. července 2020 ve smuteční síni hřbitova ve Strakonicích. Do skautského oddílu vstoupil v roce 1937 a skautem zůstal po celý život až do 93 let věku. Ruku v ruce s aktivitami ve skautingu se rozvíjel i jeho koníček – byl také u založení svazu ochránců přírody v okrese (viz foto s rodinou a přáteli).

* Jako opožděný dárek ke 103. narozeninám Junák Praha 2 br. Hroznýšovi zorganizoval výlet na Lipnici (s návštěvou kovárny, kterou rodina kdysi vlastnila) a nakonec i do Orlovské myslivny. Nebojácný br. Eduard Hroznýš Marek je totiž stále činný i “za stovkou” a rovněž je obdivován jako literární autor (dosud) díky dvěma knížkám, což uvádí v údiv mnohé jak ze skautských řad tak i v odborné a neméně v široké veřejnosti.

* Br. MUDr. Kvapilovi – Sirovi byl udělen Řád stříbrného vlka – v Hanácké družině  SO už jsou dva takto ocenění bratři. Předání se uskutečnilo po mši svaté br. Balážem – Čičou, náčelníkem Junáka. Pak se přítomní přesunuli do nedalekého olomouckého gymnázia na společné pohoštění a popovídání – byl účasten i arcibiskup Mons. Graubner.

* Řád stříbrného vlka byl br. náčelníkem Junáka Balážem – Čičou udělen br. Evženovi Řezáčovi – Jestřábovi v obřadní síni radnice královského města Kyjova spolu s Cenou starosty města Kyjova, kterou mu udělil současný kyjovský starosta František Lukl (viz též reportáž od br. J. Friče – Norka).

* Vzhledem k postupnému uvolňování vládních opatření je možné skautskou výstavu Západočeského muzea  při reorganizovaných slavnostech “Osvobození města americkou armádou”, stejně jako všechna muzea a stálé expozice města Plzeň, navštívit již od 12. května 2020. Ač organizátoři zprvu informovali o pokračování příprav na Slavnosti svobody, museli následně sdělit rozhodnutí letošní ročník plzeňských oslav osvobození zrušit. Plzeň tak nyní pro letošní květnové oslavy počítá jen s tím, že uspořádá neveřejné pietní akty. Online pořady viz odkaz na web.

* Br. T. Foldyna – Drákula (s odkazem i na součinnost br. Z. Lajczyka – Sidža) informuje, že letos místo obvyklé poutě na Ivančenu proběhly zatím individuální pietní návštěvy, “velká” pouť se přesunula na 10. 10. tohoto roku. Viz také webové stránky mohyly Ivančena.

* Leták k pandemii COVID-19: „Ať chceme nebo nechceme, patříme k sobě a potřebujeme se. Nejsme v tom sami.“ Nepřehlédněte, prosím, také užitečné odkazy v závěru letáku. Pandemie COVID-19 má za následek odložení tradičního Květinového dne, původně připraveného na květen 2020 – bude pokračovat pouze propagace, náhradní termín je v září 2020. Br. Antonín Wiener – Mao dostal od dcery návod na roušku, manželka “Breptula” je šije https://video.aktualne.cz/z-domova/ctverec-latky-a-dva-prouzky-lide-si-rousky-siji-sami-doma/r~db17bcfa676111ea9d74ac1f6b220ee8/ ; možná, že by si to mohli zkusit i další! Ať se daří!  Mao

* Nyní již dochází k uvolňování a k postupnému návratu k normální činnosti, ale Junák původně ihned reagoval na koronavirus i na státní opatření a pozastavil všechnu běžnou činnostv celostátní facebookové skupině pro skautské vedoucí SKAUTFÓRUM Junák otevřel diskusní vlákno (prostor) pro vzájemnou inspiraci a sdílení programových podnětů apod. – viz podrobné pokyny a vysvětlení k pozastavení činnosti. Dalšími důsledky opatření vedení státu je zrušení Velkého plesu v Praze a odsunutí konání Valného sněmu: sice začaly krajské sněmy Junáka – před Valným sněmem – např. Hanácká družina SO se účastnila krajského sněmu v Olomouci – ale preventivní opatření měla přednost.

* Brněnští skauti ztratili zakladatele 94. oddílu br. Miroslava Klepáče, který opustil tento svět ve věku 95 let. Poslední rozloučení se konalo ve čtvrtek 18. 6. 2020 v 11:00 v Krematoriu města Brna (viz smuteční oznámení).

* Ve věku 92 let navždy odešla ses. Karolína Kabátová – Kája z České Lípy – poslední rozloučení proběhlo v rodinném kruhu, jak uvádí smuteční oznámení.

* Br. Jaroslav Frič – Norek posílá pozdrav ze schůzky Hanácké družiny SO, která se sešla dne 18. června 2020 a projednávala současnou situaci i výhled své činnosti; jak je jejich tradicí, nechyběla ani hudba vlastními silami.

* V nedožitých 90 letech odešel z tohoto světa br. Stanislav Procházka – Standa kmenově z Lounského střediska Junáka; poslední rozloučení se konalo 19. května 2020 v 11 hod v smuteční síni města Loun.

* V pátek 29. 5. 2020 proběhlo od 10 hod v obřadní síni v Hr. Králové – Kuklenách poslední rozloučení se ses. J. Vejrovou – Bábou – skautské řady opustila dne 20. května 2020 v 87 letech; účastníci táborů a vzdělávacích akcí si jí vážili především jako obětavé, výborné kuchařky.

* M. Stingl – Mauglí odešel na Věčnost bez poloviny roku ve věku 90 let a zanechal nejen bohaté vědecké i literární dílo, ale i příklad pilného, neúnavného cestovatele i vypravěče; své celoživotní heslo “Nade všechny národy je lidství” vytěžil právě ze setkávání s lidmi všech kontinentů.

* Ústředí Junáka opět publikovalo pracovní kalendář na skautský rok 2019-2020, který bude nadále zpřesňován. Soubor obsahuje mj. webové stránky, které přináleží k jednotlivým akcím (viz také odkaz zde). Kvůli pandemii koronaviru se mnoho z roku 2020 mění …

* Připomínat si TGM platí dodnes, a skautské hnutí si dobře pamatuje, že president T. G. Masaryk „akceptoval skauty“ a považoval je za součást snahy o povznesení národa.

* Br. Eduard Marek – Hroznýš nejen díky svému věku (na 17. března 2020 připadají jeho 103. narozeniny), ale hlavně v důsledku obdivu ve veřejnosti k jeho životním osudům byl na Českém lvu 2020 mezi prominentními předávajícími.

* Celostátní vzdělávací setkání Trignis 2020 se konalo od 6. do 8. března 2020 v Salesiánském divadle v Praze 8. Letošním tématem byl „duchovní život v současném světě“.

* Br. Aleš Cepek – Kšanďák ze Zlínské družiny SO předává i za středisko Psohlavci Uherské Hradiště oznámení o úmrtí br. Hoblíka – Ivana Tesaře. Pohřeb se konal v pátek 6. 3. 2020 ve 13,00 hod v Mařaticích. Připojujeme pěkné foto br. Hoblíka …

* Poslední rozloučení se zasloužilým vůdcem skautů a členem Svojsíkova oddílu br. Oldřichem Čepelákem – Zrubkem se konalo dne 4. března 2020 v Žabonosech.

* ZRUŠENO! Rodina a přátelé zvali na setkání se vzpomínkou na br. Vladimíra Pechara – Pluta – ve středu 18. března 2020 v 18.00 hodin, Café Barrande, Ježkova 8, Praha 3, ale vzhledem k situaci s prevencí koronaviru se setkání nekoná.

* Především na podzim 2019 Junák vzpomínal a oslavoval 30 let svobodného skautingu – uveřejněné informace zahrnují také počátek roku 2020: původně v termínu 27. až 29. březen 2020 – Valný sněm Junáka (viz též „tipy“ na Křižovatce Junáka) – bude však kvůli koronaviru v odsunutém termínu.

* Pražská družina měla na schůzce 11. 2. 2020 pěknou účast; přítomní si vyslechli zajímavou přednášku o výzkumu svého člena na poli fyziky pevných částic – konkrétně aplikacích např. pro kloubní náhrady atd.

* Při rozhovoru i zpívání při kytaře se 13. 2. 2020 sešla Hanácká družina SO; přítomní vzpomněli na ty, kteří už sedí u věčného táborového ohně. Pak rádce přivítal nového člena naší družiny, br. Petra Vrbu – Jerryho z Jesenického střediska Slunce.

* Poslední rozloučení s br. Miroslavem Kubátem – Sirem se konalo dne 19. února 2020 ve 12 hod v obřadní síni V České Lípě. Br. Sir byl řadu let rádcem Severočeské družiny Svojsíkova oddílu a řadu let zastupoval Svojsíkův oddíl v náčelnictvu Kmene dospělých Junáka; odešel z tohoto světa ve věku 91 let. Viz smuteční oznámení.

* Oddíl dospělých střediska Junáka v Havířově oznámil, že zemřel člen SO, bratr Brit – Erich Lacko, zástupce vedoucího Klubu dospělých střediska. Zemřel v 82. roce věku dne 9. 2. 2020, rozloučení se však konalo v úzkém kruhu.

* Ve věku 97 let zemřel Jiří Vodenka – Jíra, dlouholetý člen pražské Dvojky, spolupracovník Jaroslava Foglara a velký znalec stopování. Na poslední rozloučení v pondělí 10. února 2020 v 10:20 hod do Ústřední obřadní síně na Olšanech přišla rodina a několik skautů, čestnou stráž i se střediskovou vlajkou drželi skauti z Bílé Hory. Br. Milan Žaloudek se se zesnulým rozloučil důstojnou řečí. Za Svojsíkův oddíl položila kytici a rodině vyjádřila soustrast ses. V. Hůlková – Amálka.

* Pražská družina Svojsíkova oddílu měla hned počátkem roku, tj. 7. ledna 2020, svoje první setkání v prostorách střediska Vatra, kdy přivítala novou členku (po konci roku 2019, ve kterém se počet členů zmenšoval).

* V Příboře se v pátek dne 17. 1. 2020 konalo poslední rozloučení s br. Bořivojem Holubem – Hobo, který platí v Havířově ke „skautským legendám“ a ve Svojsíkově oddíle (kde řadu let byl v oddílové radě) patřil k nejstarším členům.

* Těsně před svými 89. narozeninami počátkem ledna 2020 zemřel všestranný skautský výtvarník Vladimír Pechar – Pluto, který vytvořil památníky významným osobnostem českého skautingu.

* Opožděně jsme obdrželi zprávu, že zemřel jeden z nejstarších členů SO br. Zdeněk Zintl – originální oznámení viz. Jeho odborná stopa je trvale zřejmá na mezinárodní základně TORTUGA (viz její historie).

* Rozloučení spolu se vzpomínkami na br. Jiřího Ládra – Bongo proběhlo v sobotu 25. ledna 2020 ve 14.30 hodin v hlavní budově Západočeského muzea v přednáškovém sále, Kopeckého sady v Plzni.

* ELŠ uspořádala další lednový seminář pro skautské vůdce r. 2020.

* Br. Jaroslav Černý – Ursus doplňuje svoje adventní zamyšlení jednak důkladně biblicky podloženou, avšak i osobně „dotaženou“ úvahou k Vánocům nabízejícím NADĚJI – viz odkaz zde.

* Br. J. Frič – Norek zachytil ve fotografiích, že Betlémské světlo nerozvážela tramvaj jenom v Praze, ale např. i historická tramvaj EVELÍNKA v Olomouci.

* 3. oddíl vodních skautů informuje, že poslední rozloučení s br. Jaroslavem Beránkem – Marabu proběhne dne 27. prosince 2019 od 11 hodin v obřadní síni na hřbitově na Folknářích v Děčíně.

* Oldskautský klub Bílá střela v Plzni ztratil dlouholetého svého člena br. Jiřího Ládra – Bonga; jeho odchod znamená také velkou ztrátu pro Svojsíkův oddíl, pro který pečlivě vedl Kmenovou knihu a zastupoval SO v náčelnictvu Kmene dospělých Junáka.

* Skautky a skauti obětavě rozdávají Betlémské světlo – i tramvaj s betlémským světlem byla v sobotu 22. prosince místem pro získání BS – Praha je tím již “proslulá”; nyní jsou předávací místa hlavně v kostelích či klubovnách.

* Br. Antonín Wiener – Mao za 91. odd. oldskautů “Křišťál” Jablonec nad Nisou vč. místních členů Svojsíkova oddílu podává osvědčenou formou fotoreportáž o předvánoční schůzce 2019.

* Neúnavný přispěvatel do našeho webu, br. J. Frič – Norek, posílá svůj podnět k zamyšlení a přání k Adventu i k Vánocům.

* Br. Jaroslav Černý-Ursus, dřívější vůdce homogenního, evangelického oddílu v Brně, připravil na všechny adventní neděle zamyšlení; zde je první; další pro druhou neděli následuje; je zde uvedena také třetí úvaha; čtvrté zamyšlení uzavírá jeho malou sérii.

* Hanácká družina SO se sešla na Skautském institutu v Olomouci – přítomní probrali novinky, diskutovali o nových členech a delegáti Kmenového sněmu ve Žďáru se podělili se svými postřehy i zážitky – viz fotolist.

* Mezi osobnostmi, které obdržely ocenění BIELA VRANA dne 17. 11. 2019 ve Slovenském národním divadle z rukou prezidentky Zuzany Čaputové, byl i br. Eduard Marek – Hroznýš.

* Hanácká družina SO, bez ohledu na počet aktuálně přítomných, vytrvale poznává různé „kouty“ naší vlasti – tentokrát navštívila Holešovský zámek.

* V září 2019 oslavil 90. narozeniny br. Jiří Čejka – Péguy, ŘSV s rodinou, přáteli a od starosty  svého města Roudnice n/L převzal pamětní list.

* Členové Hanácké družiny SO ve čtvrtek 3. října v Rýmařově navštívili svého člena br. Ladislava Šína-Bora, se kterým v tamní skautské klubovně dodatečně oslavili jeho devadesátku. Jako dárek dostal od družiny dřevěný zvoneček s věnováním a také knihu od br. Šuly-Boba o kytičkách.

* Člence SO ses. Daně Seidlové – Pirátce byl udělen Řád stříbrného trojlístku, a to při výročním jednání Svojsíkova oddílu dne 21. 9. 2019 z rukou ses. místonáčelní Junáka.

* Skauting v Českém Těšíně ztratil navždy br. Stanislava Vincoura – Bublinu; poslední rozloučení s br. Vincourem se konalo 3. října 2019 v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně od 14:00 hod (viz smuteční oznámení).

* Dne 10. září 2019 opustil navždy řady SO br. prof. Miloš Blažek – Merkur ve věku 93 let (smuteční oznámení zde); poslední rozloučení se konalo ve čtvrtek 19. 9. 2019 v kostele sv. Ignáce na Karlově nám. v Praze. Připojujeme krátký rozhovor ELŠ s br. Merkurem o LŠ.

* V září tomu bylo již 10 let, co řady SO navždy opustil br. Jiří Žáček – Gog († 7. září 2009); jako redaktor Kmenových novin (i instruktor oldskautské lesní školy) pravidelně podával také informace o dění ve Svojsíkově oddíle oldskautkám i oldskautům.

* V dubnu 2019 zemřel ve věku 88let MUDr. Harald Eckstein – Tapin z Rychnova nad Kněžnou – od rodiny jsme se oznámení, bohužel, dozvěděli se zpožděním. Patřil do Východočeské družiny SO.

* Hanácká družina SO (sice v menším počtu) byla opět na den smutného výročí navštívit mladé, začínající vůdce oddílů na Olšanských horách spolu s několika instruktory Jesenické LŠ. Počasí nepřálo tak jako v letech minulých, přesto nám bylo mezi mládím fajn – zdraví a tiskne levici – J. Frič – Norek.

* Bratr Václav Zelenka z Junáka Mariánské Lázně hlásí: 16. 8. 2019 zemřel ve věku 85 let bratr Grössl Václav ze 4. Západočeské družiny SO. Poslední rozloučení je 22. 8. 2019 v Kapli sv. Václava na Vinohradech v 11:00 hod.

* V pátek 16. 8. 2019 zemřel dlouholetý člen a spoluobnovitel skautského střediska v Kouřimi, nositel řádu “Stříbrného vlka” a člen SO, bratr Karel Čihák. Poslední rozloučení se uskutečnilo ve středu 21.8.2019 ve 13:00 hod. v kostele sv. Štěpána v Kouřimi. Jedna z jeho posledních fotografií

* V sobotu 10. 8. nás nečekaně a náhle opustil Václav Nosek – Windy. První porevoluční správce skautského archivu, spisovatel, největší znalec a popularizátor skautské historie a díla Jaroslava Foglara. Člen dřívější Ústřední rady, redaktor skautských časopisů a vedoucí Klubu skautských sběratelů. Smuteční oznámení ke stažení/informaci zde. Malý pohled na účastníky rozloučení – viz soubor.

* Neúnavný propagátor onkologické radiologie Jiří Zámečník – Taote, “zapálený” vodní skaut a mukl z 50. let, zemřel v 92 letech; rozloučení koná rodina v soukromí.

* Ve věku nedožitých 90 let odešel k věčnému ohni br. Zdeněk Maxmilián – Gandy; řadu let byl činný v náčelnictvu Kmene dospělých Junáka. Svojsíkův oddíl v něm ztrácí jednoho z nejstarších svých bratrů.

* Vnučka E. T. Setona dr. Julie A. Seton 30. července 2019 přednášela o „loveckém dobrodružství“ svého dědečka, a to na Evangelické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

OS z Jablonce nad Nisou gratulovali třem jubilantům k vysokému věku, z toho dvěma členům Svojsíkova oddílu – zprávu a fotografie zasílá br. Antonín Wiener – Mao.

* Rekordman Eda Marek – Hroznýš (102 let) skákal z 3.200 m padákem, vedl ho 71letý pilot: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2837462-eduard-marek-se-stal-ve-102-letech-jednim-z-rekordmanu-v-seskoku-padakem.

* Výstavu Širým světem, která se koná v sálech Obecního domu v Praze s více než 200 originály malíře Zdeňka Buriana, navštívila oddílová rada SO – „fotolist“ zpracoval br. J. Frič – Norek (výstava skončila 30. 6. 2019).

* S velkým smutkem  v našich  srdcích,  po obdržení zprávy o náhlém odchodu bratra Oskara, i když řada z nás již byla mimo domov, sešli jsme se spolu na posledním rozloučení na břehu Vltavy v Bráníku. Bylo pěkné, dojemné i v duchu přání bratra Oskara. Nezapomeneme, bude stále s námi! Za 91.oddíl oldskautů a vodní skauty z Jablonce nad Nisou Antonín Wiener – Mao.

* Hanácká družina SO konala v květnu 2019 “výjezd“, o kterém informuje br. Jaroslav Frič – Norek jak výstižnými slovy tak instruktivními fotografiemi.

* Na poslední plavbu se vydal široce oblíbený a všemi uznávaný vodní skaut br. Otokar Randák – Oskar (viz též Paměť národa).

* Pietní akt pořádá ve středu dne 26. června 2019 v 10 hod na pietním místě Ďáblického hřbitova Sdružení bývalých politických vězňů ČR.

* Br. Jakub Foldyna – Elf ve svém proslovu dne 1. května 2019 při vzpomínce na zesnulou ses. Ivu Dobromilu Vaňkovou – Iva-vu připomíná její příkladné charakterové rysy.

* Br. J. Frič – Norek soustředil životopisná data o br. Jiřím Stránském – Jírovi, ŘSV, členu SO, který opustil skautské řady navždy dne 29. 5. 2019. Br. Jiří Čejka – Péguy, ŘSV doplňuje jako pamětník „muklovské doby“ k informacím o „spolumuklech“ – o Jiřím Krupičkovi, který byl (nejen) J. Stránskému osobností, jež bývají právem zařazovány do „kategorie GURU“.

* Někteří členové Hanácké družiny SO se v Rudě nad Moravou koncem dubna zúčastnili skautské mše – v místní farnosti se setkávají skautské mše se zájmem a dobrou účastí.

* Ojedinělá akce – poznávací vycházka Žižkovský jarní kilometr s legendou českého skautingu – se uskutečnila v sobotu 18. května od 11 hodin. Výjimečnost vycházky je i v tom, že průvodce br. Eduard Marek oslavil letos už své 102. narozeniny!

* Hanácká družina SO se v dubnu sice sešla ve slabší sestavě, ale jako vždy podává zprávu, doprovázenou pěknými fotografiemi …

* Br. Jarek Černý – Ursus posílá z Brna svoje velikonoční zamyšlení oldskauta a křesťana, vděčného Pánu za život a za naději …

* Br. Jiří Ládr – Bongo připomíná, že br. Jiří Světlík oslavil 95. narozeniny a odkazuje na článek o této slavné události v Plzni na radnici, kde mu gratuloval primátor.

* 17. března 2019 se dožil 102 let br. Eduard Marek – Hroznýš; jeho „domácí“ okres Praha 2 mu věnoval pěkné dárky a strávil s ním krásné chvíle v klubovně v Bělehradské ulici.

* Ses. D. Housková všem, kdo chtějí oslavit skautský den sv. Jiří 2019 na pražském hradě, uvádí internetový odkaz na Křižovatku Junáka, kde je ke stažení pozvánka.

* Náčelnictvo Kmene dospělých Junáka, v němž má SO řadu svých členů, v předvelikonočním víkendu 2019 zasedalo ve Žďáru n/S a navštívilo doporučeníhodné Regionální muzeum města.

* Junák na facebooku připomíná, že především mládeží obdivovaný písničkář a krátkou dobu také skautík Karel Kryl by se v březnu dožil 75 let; byl však i básníkem, který si své dílo doprovázel i svými ilustracemi.

* Březen je spojen mj. se vzpomínkou na básníka a skauta Jiřího Wolkera – br. J. Frič – Norek připomíná jeho krátký, avšak intenzivní život; od jeho smrti uplynulo 95 let.

* Br. Jaroslav Frič – Norek si dal práci a soustředil informace o tom, jak se „pečovalo“ o prvního presidenta co do dopravních „prostředků“.

* Komentované prohlídky pro oddílovou radu SO, které sjednává br. J. Frič – Norek, vydaly další zajímavý výsledek – návštěvu vily z 30. let minulého století.

* Na březen a duben 2019 vyšlo druhé číslo  Zpravodaje SO, obsahující řadu „reportáží“ z dění (nejen) v rámci SO a další informace.

* V sobotu dne 23. února 2019 se jako již tradičně v zázemí františkánského kostela sv. Ignáce konal Den zamyšlení – ke stažení je text doplněný fotografiemi.

* Pro v pořadí již 110. Den zamyšlení 2019 připravilo světové ústředí WAGGGS podrobný materiál s novým námětem – ke stažení viz stručné informace.

* Br. Jaroslav Černý – Ursus se zamýšlí nad „Dnem sester“ a chce se s námi o svoje myšlenky podělit … (redakční úprava Kamzík).

* Zemřel režisér Václav Vorlíček, skaut z pražské Pětky, který s oddílem hrál v poválečném filmu Na dobré stopě, což přispělo k nasměrování jeho dalšího života.

* Hned o prvním víkendu roku 2019 se konal tradiční lednový skautský seminář ELŠ, ze kterého jsou k poslechu na Křižovatce Junáka klíčové přednášky resp. vystoupení.

* Do nového roku 2019 jen to nejlepší ! Za 91. oddíl oldskautů z Jablonce nad Nisou Antonín Wiener – Mao. Přání posílá také br. Pavel Döllinger – Minewakan; za Šedou střelu z Plzně posílá pf¨19 br. Jiří Ládr – Bongo. Br. Petr Jeschke – Derviš posílá pf2019 svého jubilujícího skautského oddílu SOVY. S přáním se připojují i sestry Hana Bouzková a Dáša Housková. Br. Karel Berka s rodinou posílají z Olomouce vánoční hymnus a pf2019; také br. J. Frič – Norek připojuje svoje přání a pf2019Z Uherského Brodu posílá skautská přání ses. Hana Součková. Svoje pf2019 posílá také náčelnictvo Kmene dospělých Junáka.

* V nedožitých 91 letech zemřel v kanadském Torontu „buditel mlčící většiny“ Jiří Brady, skaut z Nového Města na Moravě, osobnost právem zachycená v projektu Paměť národa.

* Daniel Herman se zamýšlí nad způsobem sebeoběti Jana Palacha i nad jeho odkazem pro dnešek, a to jak z pohledu křesťana (Jan Palach byl členem ČCE), tak občana.

* Br. Lubor Šušlík – Bill oznamuje s omluvou za zpoždění, že dne 18. prosince  zesnul ve věku nedožitých 80 let br. MUDr. Zdeněk Vacek – Šaman z Hlinska. Smuteční oznámení viz zde. Poslední rozloučení se konalo 27. 12. 2018.

* Skautské řady navždy opustil br. Petr Hájek – Balú, nezapomenutelný vlčácký vůdce, instruktor ELŠ a skautský autor. Poslední rozloučení proběhne 4. ledna 2019 v 10.30 hodin v kostele sv. Jakuba Většího v Chotěboři – viz též smuteční oznámení. Večerka při pohřbu viz záznam br. Ládi Marka.

* Betlémské světlo 2018 – informaci připravil br. Jaroslav Frič – Norek; už je v Praze a postupně se bude rozdávat … v Brně předávání také běží.

* Tradiční adventní věnec s červenými svícemi lze zakoupit všude; ale jaký má být věnec jako symbol Adventu a v jakém pořadí se zapalují svíce? Přečtěme si to …

* Bratr Jan Šolc – KOL poslal na prahu Adventu svůj text, který se věnuje císaři a králi Karlu IV a přibližuje tak trochu středověk dnešku …

* Br. Václav Nosek – Windy oznamuje, že dne 18. prosince 2018, zemřel člen Pražské družiny SO – bratr Standa Táborský; čestná stráž při posledním rozloučení doprovodí bratra dne 21. prosince 2018. Stručný nekrolog – viz text.

* Br. Antonín Wiener – Mao informoval o velké výstavě nazvané „Den zrození naší republiky a co tomu předcházelo“ – pro ilustraci uvádíme historické ohlédnutí.

* Br. Petr Jeschke – Derviš posílá obrazovou reportáž z oslavy na Praze 10, při které lípa svobody, zasazená v r. 1968, získala osvědčení „památného stromu“.

* Na pražském Spořilově se konalo slavnostní setkání věnované památné lípě a její ztracené pamětní desce, o nichž je na webu Kmene dospělých Junáka podrobná zpráva – ke stažení zde ; aktu se účastnil i člen SO br. Eduard Marek, který na Spořilově prožil dlouhá léta (ač je rodem ze Žižkova).

* Br. František Stropek – Bobr upozornil na výzvu v rámci oslav 100 let našeho moderního státu: na sázení lip svobody a posílá informaci o zapojení jeho domovského veselského střediska. Výzva pro celý Junák je na Křižovatce.

* Ve Staré Pace se skautky a skauti spolu s rodinou rozloučili s br. Stanislavem Křížkem – Meltabejem; jeho památku také uctili OS na Praze 2..

Br. J. Ládr – Bongo upozorňuje, že dne 17. listopadu 2018 bude uveden v České televizi pořad „Paměť národa“ přenosem z Národního divadla v Praze – začátek v 20. hodin na ČT1 a ČT24. V pořadu vystoupí též br. Světlík, kterému bude udělena medaile; bratr Jiří Světlík je členem Svojsíkova oddílu a klubu oldskautů 53. odd. střediska Šedá střela Plzeń.

Br. Jaroslav Frič-Norek poslal zprávu o jednání Kmenové porady Kmene dospělých Junáka, konané v říjnu 2018 v Kolíně.

Pražská družina upozornila na besedu/diskuzi s Felixem Kolmerem, která proběhla v úterý 30. 10. 2018 od 18 hodin ve Skautském institutu v Praze.

Tradiční bohoslužba za zemřelé skautky a skauty se konala v chrámu sv. Ignáce v Praze na Karlově náměstí dne 7. listopadu 2018 od 17:30 hod.

Soví oddíl v Praze zve na retrospektivní výstavu, která byla zahájena 7. října 2018 a pokračuje až do 10. 10. 2018 – viz připojený soubor.

Dne 6. října 2018 se od 8:00 do 12:00 hodin konalo XXVIII. mezinárodní setkání skautských sběratelů Místem setkání byl historický kulturní sál Hlavního nádraží v Praze.

* Br. J. Čejka – Péguy zpracoval životní příběh mukla br. Jaroslava Hrabáka, celoživotního skauta (r. 1970 vyznamenaného členstvím ve Svojsíkově oddíle), který působil hlavně v Pardubicích – text lze stáhnout zde.

* Na Jesenické lesní škole byl v srpnu 2018 předán Řád stříbrného vlka br. L. Šromovi – Havranovi, instruktorovi této LŠ, jemuž byl tento řád udělen náčelníkem Junáka již v březnu 2018.

Vzpomínejme s br. Zd. Navrátilem – Fetiškem na srpnové dny 1968 … anebo navštivme ve Skautském institutu od 20. srpna výstavu fotografií Rolanda Berauera … čí připomeňme si osudy jedné ze zkrvavených státních vlajek ze srpna podle vzpomínek br. Petra Majšajdra – Kima … v této souvislosti posílá jednu pozvánku br. Petr Jeschke – Derviš.

Vyšlo další číslo Zpravodaje SO, které mimo pozvánky na výroční členskou schůzi zahrnuje další paletu informací.

* V 84. letech odešla navždy ses. MUDr. Eva Šimerová – nekrolog rekapituluje její „stopu“, kterou v Junáku zanechala. Smuteční oznámení uvádí, že se poslední rozloučení koná dne 13. 7. 2018 od 11:15 hod v obřadní síni ve Strakonicích.

V 88. letech zemřela emeritní starostka Junáka JUDr. Dagmar Burešová, bývalá předsedkyně ČNR a první polistopadová ministryně spravedlnosti; jak uvádí smuteční oznámení bude se poslední rozloučení konat dne 11. 7. 2018 v 11 hod ve velké obřadní síni Strašnického krematoria.

Naši internetoví znalci posílají velice zajímavé presentace – např. tuto určenou „staříkům„, kteří nechtějí stáří podlehnout …

Národní oldskautské jamboree 2018, konané v Miletíně, se vydařilo; oproti dřívějšku mělo toto setkání mimořádně na programu zasazení stromu republiky – viz další popis a obrázky.Kalendář akcí 2017/2018 viz odkaz na Křižovatku – kalendář mohou registrovaní (přihlášení) uživatelé doplňovat.

Každý rok pořádá Sdružení bývalých politických vězňů SBPV pietní shromáždění za oběti rudého teroru z let 1948 – 1989 na „Čestném pohřebišti popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje“ – letos je to dne 26.6. v 10:00 v areálu hřbitova Ďáblice, které bylo prohlášeno v roce 2017 Národní kulturní památkou.

Kmen dospělých Junáka vyhlásil konání 5. Národního OS jamboree v Miletíně od 1. do 3. 6. 2018 – podrobný program je ke stažení zde. (Kdo se chtěl zúčastnit jako řádně přihlášený k pobytu a účasti, měl do konce března zaslat přihlášku dle pokynů v letáku – tento TERMÍN byl prodloužen do 8. května 2018.) Další možností je přijet na část jamboree anebo se speciálně dohodnout s organizátory.

28. května proběhlo v České Lípě poslední rozloučení s br. J. Řeháčkem – Mimoňským Balú – podrobnosti viz smuteční oznámení.

ZPRAVODAJ SO – řádné 15. číslo vychází; věnuje se jak životu Svojsíkova oddílu tak historii minulé i současnosti.

Hanácká družina SO posílá zápis a výběr fotografií ze svého dubnového jednání.

Br. J. Čejka, ŘSV připomíná, že v dubnu uplyne již 5 let od odchodu br. Karla Lešanovského-Kaye z tohoto světa (jeho práce patří do významných zdrojů historického bádání).

Br. Jiří Čejka – Péguy zpracoval vzpomínku na skauta a mukla br. Josefa Jelínka – Baghýru, významné osobnosti odporu proti totalitě – byl jedním z těch, kteří sehráli v historii našeho skautingu i našeho státu významnou roli. Také jeho spolupráce s bratrem Karlem Lešanovským – Kayem zasluhuje pozornost.

Středisko Kouřim oznamuje, že v pondělí 9. dubna odešel bratr Zdeněk Černík, dlouholetý skaut a člen Svojsíkova oddílu. Rozloučení s br. Černíkem proběhne v kruhu rodinném. Kdo jste jej znali, věnujte mu prosím vzpomínku. Pavel Corradini – Korádo, předseda ORJ Kolín.

V sobotu 7. dubna odešel na poslední pouť dlouholetý skaut, emeritní vůdce střediska Ing. Ládi Nováka Český Brod, dlouholetý rádce Polabské družiny Svojsíkova oddílu, Miroslav Stárek – Dědeček.

Poslední rozloučení se sestrou Alenou Maškovou, členkou Svojsíkova oddílu, která odešla na věčnost v 85 letech, proběhlo v úterý 27. března 2018 ve 12 hodin v českotřebovském krematoriu.

20. dubna 2018 se v Polském Těšíně koná pietní akt za zavražděné skauty a den na to se koná pouť na Ivančenu, tentokrát spojená se soutěží.

Br. Jaroslav Frič informuje, že dne 5. dubna 2018 instaluje pražská část Žižkov pamětní desku našemu bratru, spisovateli Jaroslavu Foglarovi; je to opět po čase, co v Praze-Stodůlkách byla po něm pojmenována ulice.

Br. Jaroslav Frič-Norek již intenzívně myslí na jaro, pozoruje netrpělivé ptactvo a vyhlíží teplé dny pohledem z okna k lesu …

* Pražská družina Svojsíkova oddílu se 13. 2. 2018 sešla v klubovně okresu Praha 2; za hlavní bod měla besedu s již skoro 101-letým br. Edou Markem-Hroznýšem, kterému zakrátko vyjde druhá knížka vyprávění o jeho rodině a životě.

* Klub KD „Ječná38“ na Praze 2 spolu s některými členy SO jako již tradičně uspořádal Den zamyšlení v zázemí kostela sv. Ignáce na Karlově nám. v Praze.

* Další číslo Zpravodaje SO „spatřilo světlo obrazovek“ – vydává se na měsíce březen a duben 2018.

* Dne 21. 2. 2018, ve svých 93 letech, opustil skautské řady zakladatel a první z Majáčníků br. Z. Zelený-Káďa. Středisková rada střediska MAJÁK vyzval k projevu skautské vděčnosti účastí na pohřbu, který se konal se ve středu 28. 2. od 10:00 hod u sv. Ignáce v Praze na Karlově nám. Vzpomeňme jeho pohnutého života…

* Vedení SO a sbor nositelek ŘST ke Dni zamyšlení pro všechny zájemce vyvěšují slova světové náčelní, český překlad podkladů WAGGGS pro rok 2018 a další informace k 22. 2. 2018.

* V pátek 23. února 2018 se v 10:15 hod v Motolském krematoriu naposledy rozloučíme s br. Karlem Vaňkem ŘSV, členem SO, dřívějším tajemníkem Ústřední rady Junáka (v 90. let min. století). Do stručného nekrologu přispěli pamětníci z Pražské družiny SO.

* Na své 86. narozeniny převzal při slavnostní chvíli br. František Stropek cenu města Veselí nad Lužnicí, která mu byla udělena ještě v r. 2017.

* Pražská družina SO měla pěknou lednovou Tříkrálovou schůzku na Skautském institutu v Praze.

* Za vedení Svojsíkova oddílu sestry Hana a Dáša všem jeho členům posílají PF2018.

* Br. Ládr-Bongo oznamil, že dne 29. 12. 2017 zemřel bratr Pavel Šiřina-Šiška. Po dohodě s rodinou byli pozváni bratři a sestry k poslednímu rozloučení se zesnulým bratrem, které se konalo dne 11. 1. 2018 ve čtvrtek v kostele Nanebevzetí Panny Marie v památkově chráněném býv. františkán. klášteře v Plzni.

* Zemřel člen třetího odboje br. František Zahrádka, celoživotní skaut a osobnost usilující o demokracii ve veřejném životě. Byl nositelem státních i skautských vyznamenání a aktivním členem Svojsíkova oddílu.

* Pražská družina SO se jako tradičně sešla u borovičky – fotografie i text ukazují, jak čas na jejím složení „pracuje“, avšak humor družinu neopouští.

* Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskutečnila v sobotu 16. 12. 2017. Pro Betlémské světlo se z Brna vydali skauti, kteří jej hned dopravili do České republiky. V neděli 17. 12. 2017 bylo přivezeno Betlémské světlo (BS) do Prahy a předáno biskupu Václavu Malému ve sv. Vítu i dalším biskupům ve více chrámech v ČR. Speciální web Betlémského světla uveřejnil vlaky, které před Vánocemi BS rozvážely. Další předávání probíhá až do Vánočních svátků v jednotlivých částech naší vlasti, ba i později …

* Sestra Jana Vojáčková – Uhlík byla slavnostně uvedena do sboru nositelek Řádu stříbrného trojlístku. Slavnostní akt, který pečlivě připravilo domovské středisko Bílá střela spolu se Západočeskou družinou SO i Oblastí Bílého orla, se konal dne 23. listopadu 2017 v Plzni.

* Oddílová rada Svojsíkova oddílu oznamuje úmrtí br. MUDr. R. Tománka, dlouholetého spolupracovíka zesnulého vůdce SO br. MUDr. J. Píska a člena nejstarší skupiny v SO. Stručné oznámení viz připojený soubor. Smuteční oznámení rodiny viz zde.

* Pražská družina SO měla další setkání, na kterém mj. velice zajímavě vyprávěl a svoje dílo presentoval br. Pechar-Pluto … čtěte, prosíme. Možná se někomu bude hodit i něco z „moudrých rčení“, která ses. Amálka přednesla a dále poskytuje v textu.

* Br. Jiří Čejka – Péguy pokračuje ve svých historických pátráních; další jeho text se týká bratrů, kteří se zapojili do 3. odboje a snažili se předávat informace o těžbě uranové rudy pro Sovětský svaz.

* Středisko Junáka ve Staré Boleslavi zve na setkání se vzpomínkou na ses. Ivu Kudrnovou, a to již 12. listopadu od 17 hodin ve Staroboleslavském Klíčku, M. Švabinského č. 371 (kontakt: ses. Kristýna Menclová-Tynus /tynusss@skaut.cz/).

* Poslední dvojčíslo ZPRAVODAJE SO v roce 2017 nabízí ohlédnutí za výroční schůzí SO, příspěvky družin SO, texty k zamyšlení i další informace.

* Zemřela Maruška Táborská, členka Junáka ve středisku Athabaska, a také jedna z nejstarších členek i pražské družiny Svojsíkova oddílu; poslední rozloučení – jak uvádí parte – bylo 20. října 2017.

* Na webu Kmene dospělých si lze přečíst, že člen SO br. Ladislav Bartůněk – Balda byl vyznamenán Řádem stříbrného vlka. Jeho pohnutý život uvádíme v textu pod odkazem.

* Ses. V. Hůlková-Amálka z Pražské družiny SO hlásí, že ve čtvrtek 21. září nás navždy opustila sestra Iva Kudrnová ze Staré Boleslavi ve věku 84 let. V devadesátých letech min. stol. byla dobrou duší všech světluškovských DLŠ. Kdo jste ji znali, věnujte ji, prosíme, tichou vzpomínku; vzpomínají také nositelky Řádu stříbrného trojlístku.

* Junák – český skaut, Tábor se smutkem oznamuje úmrtí své zasloužilé členky Ludmily Komzákové-Šlupky, která odešla z tohoto světa dne 10. září ve věku 91 let. Prosí o tichou vzpomínku a modlitbu. Její nekrolog odráží, jak celý život byl nesen skautskými zásadami.

* Br. Antonín Wiener-Mao posílá pozvánku k návštěvě výstavy o Jabloneckém moři a doplňuje reportáží o dojmech oddílu 91. OS, kteří již výstavu navštívili.

* Další číslo Zpravodaje SO vychází před výroční schůzí SO a mj. reaguje na program tohoto setkání, např. informacemi o místu konání 6. světového jamboree ve Francii. Pozvánka na 16. září 2017 je na str. 2 anebo pod odkazem.

* Dne 7. 9. 2017 odešla, v devadesáti letech věku, členka Pražské družiny SO – sestra Eva Průšová-Grizzly – na svou poslední stezku, odkud není návratu. Rodina poslala smuteční oznámení, kde uvádí, že rozloučení proběhne ve středu 13. září 2017 ve 14.15 hod v obřadní síni krematoria v Praze – Motole. Ses. Amálka za Pražskou družinu SO na ses. Grizzly vzpomíná připojenými slovy. Za rodinu připojuje br. Ivan Kasalický-Reyp skautský nekrolog. Také sestry v Junáku i ve Svojsíkově oddíle si připomínají celý skautský život sestry Průšové – Grizzly.

* Poslední rozloučení s br. Karlem Procházkou – Hockaym bude v úterý 5. září 2017 ve 14.30 hodin v chrámu Páně sv. Vavřince v Brně – Řečkovicích (smut. oznámení ke stažení zde). Foto: br. Hockay ŘSV.

* Rádkyně Pražské družiny SO ses. Amálka Hůlková předává informaci od bratra Bagheery (Josefa Jedličky): zádušní mše za br. B. Straucha-Grizzlyho se bude konat v úterý 5. 9. 2017 v 18:30 hod v kostele sv. Jiljí v Praze na Starém Městě Pražském.

* Rozloučení s br. Bohuslavem Strauchem – Grizzlym, který neodvolatelně opustil skautské řady, se bude konat v pátek 25. srpna 2017 ve 13.20 hod v malé síni strašnického krematoria; vzpomínkou na něho je i skautský nekrolog. PAMĚŤ NÁRODA na webu informuje o jeho pohnutých osudech. Odkaz na smuteční oznámení na Křižovatce Junáka.

* Příspěvek o odchodu významné skautské osobnosti – bratra Jiřího Stojana – Kida, člena Svojsíkova oddílu -10. družiny RNDr. Rudolfa Plajnera posílají Hana Součková – Hanči a Marcela Nováková – Mates, členky 10. družiny SO.

* Přístav třináctka Opařany a Junák-český skaut, Jihočeský kraj, věnují vzpomínku svému členu, který odešel z tohoto světa, br. Josefu Křížovi-Tipovi – jednomu ze 4 zakládajících členů tohoto přístavu.

* Br. Jaroslav Frič-Norek za Hanáckou družinu SO uveřejňuje reportáž z jejího mimořádného setkání – gratulace br. Zdeňku Šobrovi-Filovi k 80tinám.

* Čtvrté číslo Zpravodaje SO 2017 obsahuje zprávy z června a další zajímavé informace vč. námětů k zamyšlení pro „prázninové“ měsíce červenec a srpen; všechna čísla viz volba ZPRAVODAJ na hlavní liště.

* I mezi námi skautkami a skauty se mohou čas od času šířit – jemně řečeno – omyly jako například, že se u Gilwellského kruhu zpívá Valčík na rozloučenou! Správně je to tak, jak uvádíme v tomto odkazu.

* Bratr Jiří Čejka, ŘSV se ve své úvaze zamýšlí šířeji nad tím, jak skauti i skautky, kteří dnes tvoří nejstarší „sbor“ v Junáku, plnili závazek, který pojmenoval takto: My skauti sloužíme svému národu.

* Bratr Zdeněk Navrátil – Fetišek, ŘSV se zamýšlí nad tím, zda není zapotřebí se vrátit k B.P. – jeho úvaha je zde ke stažení.

* Rodina i skautská veřejnost se navždy rozloučili s celoživotním skautem br. Václavem Šefčíkem – Radou, který tento svět opustil dne 24. května 2017. Stopa, kterou otiskl v chebském skautingu, zůstane navždy. Chybět bude i v řadách Svojsíkova oddílu.

* Ohlášená vzpomínka na ses. Vlastu Mackovou ve Skautském institutu se velmi vydařila; omluvená náčelní Junáka poskytla nahrávku a poslala ještě osobní vzpomínku.

* Člen SO br. Antonín Wiener – Mao poskytl záběry z poslední činnosti „91. oddílu OS Jbc“ v Jablonci nad Nisou, v němž je velmi aktivní; způsob jak dokumentují činnost, je inspirativní (obdobný způsob archivace užívají např. také ve skaut. areálu VS „Křížek“ v Praze-Žižkově).

* Po loňském úspěšném konání skautského setkání INTERCAMP v našem Josefově, kterého se účastnila také jeho dlouholetá propagátorka, členka SO Ludmila Bělovská, bude letošní 50. setkání v Německu.

Zveme všechny, kteří chtějí 3. června společně s námi zavzpomínat na ses. Vlastu Mackovou, čestnou náčelní Junáka – českého skauta, která zemřela v dubnu letošního roku. Během odpoledne si Vlastičku připomeneme prostřednictvím osobních vzpomínek, fotek a četbou z její korespondence a dalších textů, které napsala k nejrůznějším událostem či výročím. Pro zájemce bude k dispozici i malý sborníček, v němž budou čtené i další texty uspořádány. Setkání proběhne v prostorách Skautského institutu na Staroměstském nám. v Praze od 14 hodin. Kdo na setkání plánuje přijít či přijet, nechť se ozve na e-mail lenka.sablova@skaut.cz nebo dasa.houskova@volny,cz .

* V rámci Junáka proběhla akce DOBRÝ SKUTEK, která zahrnovala i „dopisy pro potěchu“ – pěkný dopis obdržel i br. Kamzík.

* Sestry a bratři, zvony se nám vrátily s poselstvím, které jen profičí kolem uší lidí k pravdě a lásce neprobuzených. Vzešla ta láska světu teprve zrozením Syna člověka, jak Kristus sám sebe nazýval. Do té doby vládla neláska a takový římský legionář bylo monstrum vraždící „s radostí“. Otcové dávali své dcery do nevěstinců za jejich přijetí nové víry, získávající na síle s každým dnem. Přiložená líbezná ošatka kraslic, jakkoli křehkých, poslaná mi přerovským Standou Žaludem, je podobenstvím víry po staletí pevné. Mějte radostné jaro jak z Ladova kalendáře. Honza Šolc – Kol

* Prožíváme Velikonoční týden, křesťany nazývaný také „svatý“; pohled na jarem probouzenou přírodu jistě inspiruje k radosti. „Hloubavější duchové“ se nicméně i jinak zamýšlejí – třeba na webu zde anebo jak popisuje článek pod tímto odkazem.

* V Praze v zahradním objektu za kostelem sv. Ignáce se opět 25. února konal oldskautský Den zamyšlení – pozvánka uvádí podrobnosti.

* Po internetu oldskaut br. Antonín Široký – Robin, i za domovské středisko, poněkud „konzervativně“ posílá přání ke Dni sesterství, tedy dnes Dni zamyšlení.

* Skautský institut na 31. ledna 2017 pozval na diskusi o lidské svobodě v rámci programu k 1. principu skautingu.

* Řady Svojsíkova oddílu opustil navždy br. Ing. Vratislav Řehák – Áček ve věku 89 let. Poslední rozloučení se konalo dne 31. 1. 2017 v 11. 00 hod v Ústřední obřadní síni Olšanských hřbitovů. Smuteční oznámení viz.

* XXVII. Skautský seminář Ekumenické lesní školy se koná ve dnech 13. – 15. ledna 2017 v pražském Salesiánském divadle – program si lze stáhnout zde.

* Oddílová rada Svojsíkova oddílu posílá členům SO meditativní přání k adventní a vánoční době i PF2017.

* Emeritní náčelní Junáka ses. Vlasta Macková všem posílá svá slova přání k Vánocům 2016 a k novému roku 2017 spolu s díky za doručená přání (foto ses. Mackové).

Řady Svojsíkova oddílu navždy opustil br. Ing. Zbyšek Pecha, ŘSV – dlouholetý člen Jihomoravské družiny SO, ve které řadu let působil jako její rádce. Připojujeme text rozloučení, konaného dne 2. ledna 2017 (slova br. M. Drápely-Lana a foto od br. Z. Navrátila-Fetiška).

* 23. prosince. Jako každý rok skauti v Kutné Hoře na náměstí postavili týpí a od časného odpoledne až do večera si lidé přicházeli pro světýlko, k tomu skupina skaut. hudebníků a zpěváků zpívala koledy. Další skupinky roznášely betlémské světlo starým lidem. 24. prosince. Ekumenická slavnost s Betlémským světlem také jako každoročně proběhla na náměstí. Tentokrát ji moderoval katolický farář z arciděkanství u sv. Jakuba Jan Uhlíř.  Zazněla i pohádka o Ježíškově světle.* Br. Eduard Marek – Hroznýš Královský přeposlal presentaci, která velmi pěkně přibližuje adventní dobu a výhled k Vánocům …

* K vzácným příležitostem patřilo i blahopřání Svojsíkova oddílu sestře Dáše Houskové a jejímu manželovi Leošovi k diamantové svatbě – požehnal jim velmistr Řádu křižovníků červené hvězdy.

Betlémské světlo v Praze bude letos opět na více místech k připálení – viz informace z Pražské krajské rady Junáka. Připojujeme také pozvánku k Betlémskému světlu u mohyly Ivančena 2016.

* Br. Jiří Čejka-Péguy připomněl pořad ČT2 k 85. narozeninám J. Stránského-Jíry v pondělí 12. 12. 2016; pořad zahrnoval především život br. Jíry a jeho rodiny; br. Stránský potvrzuje, že bez výchovy vodního skauta v dětství by snad nepřežil všechny své osudové peripetie v dospělosti.

Dojmy z jednání výroční schůze SO 2016 sepsal br. B. Strauch – připomíná, že na jednání zazněla promluva br. Jana Šolce–Kola na téma „Stárnutí s lilií“. Br. Kol poskytl také rozhovor pro DENIK – zde je ke stažení.

* Ke Dni republiky 28. října 2016 poslal br. Mimoňský Balů, kronikář Severočeské družiny čestného Svojsíkova oddílu Junáka, pozvánku ke slavnostnímu setkání, která platí nejen Mimoňákům …

* Br. J. Čejka, ses. D. Housková a br. J. Šolc pro všechny, kdo prokazují čest skautům, kteří se zasloužili o stát, dávají k dispozici informace, uvedené zde v textu e-mailové korespondence ke stažení.

* Br. Jiří Stránský ŘSV, člen SO, rád dává veřejnosti na vědomí, jak jeho celoživotní „skautství“ jej mnohokrát „udrželo při životě“ – viz též článek k jeho 85. výročí narození a v něm další odkazy.

* Br. Eduard Marek – Hroznýš královský dne 23. června 2016 v sále pod kostelem sv. Anežky v Praze-Spořilově představil svoji knihu vzpomínek; reportáž o tomto večeru viz odkaz.

* Do nejstarší skupiny členů Svojsíkova oddílu vstoupil br. Miloš Blažek – Merkur (viz jeho příběh); pozvánka na uskutečněné setkání při jeho 90. narozeninách je zde ke stažení.

* Při setkání den před sv. Jiřím u mohyly zazněly pozdravy, z nichž jeden – od br. Pajtáše – díky záznamu Junáka Pražmo, zde můžeme nabídnout.

* Emerit. Olomoucký zpravodaj KD a člen SO br. Jaroslav Frič – Norek zaslal rozhovor k historii skautské mohyly IVANČENA s br. P. Fialou, uveřejněný v iDNES.

* Br. Grizzly, Maják a Derviš referují slovem i fotografiemi o koncertu v „Deylově konzervatoři“ v březnu 2016; tradici zavedl zesnulý br. Mirek Pergler – Danny.

* Br. Zdeněk Navrátil-Fetišek se důkladně zamýšlí nad jedním ze základních atributů skautingu – užitím ohně a péčí o něj.

* Br. Jarek Černý-Ursus nabízí velikonoční zamyšlení – velikonoční zvěst je dle jeho přesvědčení zvláště propojena s 10. bodem skautského zákona.

* Tento svět opustil Ctibor Vořech – Borek, jeden z prvních vůdců roverů, odbojář a aktivní účastník všech obnov Junáka – nekrolog ke stažení zde.

* Ačkoliv je informace o účasti členek a členů SO při otevření archivu SI ABS zpožděná, je přesto vlastně aktuální a může inspirovat k návštěvě …

Den zamyšlení 2016 v Praze, tradičně zorganizovaný v zázemí kostela U Ignáce, zaznamenal br. Grizzly slovy a br. Derviš fotografiemi.

* Již pohled na hlavičku tohoto webu ukazuje, že pěkný skautský kroj je v řadách SO vždy vidět; br. Zd. Navrátil – Fetišek se však zamýšlí důkladněji …

* Seminář ELŠ měl program na dny 8. – 10. 1. 2016.

* Junák ztratil  další významnou osobnost – br. Radima Palouše – Dima – jeho profil a odkaz na rozhovor s ním v r. 2013 je ke stažení zde.

* Br. Lubor Šušlík-Bill doporučuje na webu Trutnovského muzea přečíst si, jak skauti vzpomínali při muzejní noci v Trutnově.

* Především (ale nejen) světluškám a vlčatům, skautkám a skautům je určen pozdrav ses. Vlasty Mackové. po táborech 2015.

* Br. B. Strauch – Grizzly referuje o Přechodu Brd 2015.        * Promluva br. Z. Navrátila – Fetiška na posledním rozloučení s br. Jurou.

* Br. P. Jeschke – Derviš se na předělu let 2014/2015 zamýšlí nad českým skautem.        * Br. J. Čejka – Péguy se zamýšlí nad heslem SLOUŽÍM .