Dne 16. srpna 2021 ve věku 90 let zemřela sestra Jana Pfeifferová – Janka, celoživotní skautka a woodcrafterka. První náčelní kmene dospělých, spoluzakladatelka ekologického odboru, významná osobnost českého roveringu a spoluzakladatelka a instruktorka kurzů FONS.

Dne 17. listopadu 2020 odešla v 91 letech navždy sestra Jana Pražáková – Nibowaka, celoživotní skautka, která se zvláště po roce 1990 intenzívně věnovala obnově skautingu, např. jako místonáčelní OS a později skautská lektorka. Připojeno smuteční oznámení. Účastníci oldskautských akcí si Thora pamatují i např. v soustředěném naslouchání ….

V neděli 15. listopadu 2020 zemřel dlouholetý náčelník Kmene dospělých Junáka Ing. arch. Ivo Slavíček – Thor ve věku 91 roků. Br. Thor byl členem širšího náčelnictva oldskautů Junáka již od prvního roku 1990 oficiální existence, posléze byl od r. 1992 místonáčelníkem a pak od r. 1995 až do roku 2004 sloužil jako náčelník. Smuteční oznámení připojeno. Účastníci oldskautských akcí si br. Thora pamatují i v soustředěném sledování … v důsledku covidu se konalo poslední rozloučení s br. Thorem později, a to dne 1. 10. 2021.

Po odchodu br. Jiřího Ládra – Bongo „k věčnému ohni“ převzala zastupování SO u náčelnictva Kmene dospělých Junáka ses. Ing. Hana Kaprálková – Hanka (sestava NKD viz: https://kmendospelych.skauting.cz/organizace/kontakty/).

Rada náčelnictva Kmene dospělých musela pro letošek zrušit jamboree OS plánované na začátek června a přesunout je na rok 2021 (bude upřesněno); informace je především určena členům SO, kteří působí i v KD Junáka.

Je dobrou tradicí, že mezi delegáty Sněmu Kmene dospělých Junáka jsou také členové SO – viz krátká zpráva (s omluvou za původně zastaralé údaje).

Bratr Jaroslav Frič-Norek a ses. Hana Kaprálková se s dalšími 10 členy Kmene dospělých Junáka v klubovně okresu Praha 2 zúčastnili kurzu mediální komunikace, vedeného členem náčelnictva KD br. S. Janovem-Nashvillem a pražským  zpravodajem KD br. O. Přerovským-Lazebníkem.

Br. J. Frič – Norek sestavil fotografie z jednání oddílové rady SO, konaného v listopadu 2018 na SI Praha, a to včetně exkurze do podzemí Staroměstské radnice.

Protože samostatný web KD svým archivem navazuje na dřívější tištěné Kmenové noviny a nikoliv na následné elektronické Kmenové novinky (KNOV), je do Křižovatky Junáka zahrnuta retrospektivní sbírka KNOV ve formátu PDF.

Po úspěšné presentaci na výročním shromáždění Svojsíkova oddílu a po uzavření připomínek můžeme uvést odkaz na nové webové stránky Kmene dospělých Junáka, jež jsou nyní trvale uvedeny do provozu; dne 26. září 2017 je oficiálně z domova „spustil“ nejstarší – stoletý – skaut, člen SO, Eduard Marek – Hroznýš Královský (za pražské OS se aktu účastnil pražský zpravodaj KD Ondřej Přerovský – Lazebník).

Kmen dospělých (KD) naposledy vydal samostatnou přílohu Skautského světa „MAGOŠ“, jejíž další vydávání Náčelnictvo Junáka (NJ) zastavilo s tím, že nadále bude tématika – jako dříve – součástí přímo Skautského světa (škoda, že je v čísle uveden jen výpis hodnocení, shromážděného náčelnictvem KD a nejsou uvedeny důvody, proč NJ takto rozhodlo). Jelikož se blíží tábor OS „pod Pařezem“, uvádí se významná práce br. Jaroslava Chládka-Cardy ve prospěch této tradiční akce; kdo si chce připomenout jeho sympatickou tvář, zde je foto.

Kmen dospělých Junáka vydal další číslo zpravodaje MAGOS – obsahuje řadu historických i aktuálních zajímavostí, m.j. i ohlédnutí za posledním Valným sněmem.

Kmen dospělých Junáka vydal první číslo časopisu MAGOŠ roku 2017 jako přílohu Skautského světa; kdo tyto informace pro oldskautky a oldskauty chce ohodnotit, nechť si otevře a vyplní formulář, který je ke stažení zde.

Zpravodaj KD okresu Praha 2 informuje, že jarní koncert se uskuteční ve čtvrtek 9. 3. 2017 od 14 hodin v sále konzervatoře, Maltézské nám. 14, Malá Strana – viz podrobnosti.

Br. Jiří Ládr – Bongo, zástupce SO při náčelnictvu KD, poslal zajímavou reportáž o setkání českých a neměckých oldskautů.

Kmen dospělých (KD) Junáka rozeslal další číslo svého zpravodaje, a to s datem vydání listopad 2016 – zahrnuje nejen zprávy ze sněmu KD, ale i o návštěvě Jiřího Bradyho v domovském skautském středisku či např. o Betlémském světle.

Oddílová rada SO jednala dne 11. 11. 2016 v prostorách SI na Staromáku, při kterém nominovala br. Jiřího Ládra – Bonga jako zástupce SO v Radě náčelnictva Kmene dospělých Junáka; záznam o celém jednání zde k přečtení či stažení.

Kmen dospělých (KD) Junáka na 10. sněmu v září 2016 zvolil novou radu náčelnictva, která spolu s krajskými zpravodaji tvoří náčelnictvo – NKD; jeho skladbu si lze přečíst/stáhnout zde. Prohlédněte si výběr fotografií z tohoto sněmu KD.

Další číslo zpravodaje oldskautů přináší řadu zpráv ze života Kmene dospělých Junáka, „stopa“ členů SO je zde dobře viditelná … stejně jako v dalším zpravodaji Postilion.

Sestra Ivana Tarantová – Aifelovka z Mostu, která byla přijata do Svojsíkova oddílu vloni, posílá malou reportáž z její účasti na 4.NOS jamboree a z tábora OS v Pařezské Lhotě, kde potkala další členy a členky SO. Své dojmy ze 4.NOSJ napsala také ses. Marie Peciválová – Majka z Tábora.

Květnové číslo magazínu Kmene dospělých Junáka MGS 2016-5 podává řadu zajímavých zpráv, mj. i z letošní „pouti na Ivančenu“ či o stánku skautských sběratelů na akci INTERCAMP 2016.

4. Národní OS Jamboree v podkrkonošském Miletíně mělo opět velký úspěch – díky rychlému dodání informací od br. Grizzlyho z Prahy můžeme uveřejnit první informaci. Seznam registrovaných účastníků ukazuje na řadu členů SO, kteří se mohli připojit. Setkání oslovili starosta města Miroslav Nosek, místonáčelní Junáka Vendula Bušková i místonáčelník Michal Tarant, ze zahraničí přijely delegace z Polska a ze Slovenska, hrála Královéhradecká junácká kapela. K prohlédnutí je zde „náčelnické foto“ ze zahájení jamboree. Zpravodaj KD z Kutné Hory Ladislav Marek nabízí fotografie ze všech dnů na odkazech dle přehledu zde.

Oldskautský časopis MAGOŠ – 2. číslo vydané v dubnu (např. v něm můžeme číst vysvětlení k vesmíru od čerstvého osmdesátníka br. Jiřího Grygara – Dřímala), je ke stažení z Křižovatky Junáka; POZOR: v tomto případě je třeba se napřed přihlásit so skautIS a pak stahovat. Druhá možnost je si číslo stáhnout z tohoto webu SO.

1. číslo samostatné přílohy Skautského světa – MAGOŠ – již je na Křižovatce Junáka ke stažení (pozor: je třeba se přihlásit do SKAUTis a pak je stažení umožněno); uvádí mj. organizaci dalšího skautského rodinného tábora i kontakt pro info i přihlášky.

Vyšel další POSTILION Kmene dospělých Junáka – obsahuje vyhlášení Národního OS Jamboree a způsob i adresu, kde se přihlašovat.

Bratr Eduard Marek – Hroznýš Královský prokázal svoji vitalitu, když v březnu 2016 přišel na náčelnictvo Kmene dospělých Junáka, které mu gratulovalo k 99 letům.

Skautský svět – číslo z února a března 2016 – připomíná důstojného nástupce ses. Rakšy mezi nositeli Řádu zlaté Syrinx, br. Pajtáše.

Křižovatka Junáka informuje o tom, že Kmen dospělých zveřejňuje svoji brožurku, která je přímo ke stažení zde z našich stránek.

Historie mezinárodní organizace OS je stale potřebná – emeritní náčelník V. Kopřiva – Vlk, účastník přijetí Kmene OS do původní IFOFSAG, vše popisuje.

Vůdcové Svojsíkova oddílu vždy zdůrazňovali, že když nikdo jiný tak právě SO má pečovat o historickou paměť – proto je zde odkaz na příručku „OS na cestu“.

Členka SO – Ing. Hana Kaprálková, místonáčelní Kmene dospělých Junáka, zastává od r. 2015 v Subregionu ISGF Střední evropa funkci členky revizní komise.

Člen SO br. František Radkovský, biskup plzeňský, duch. rádce KD Junáka a celebrant ELŠ, byl 28. října 2015 vyznamenán medailí za zásluhy o stát.  K vyznamenaným za zásluhy o stát patří I vyznamenaný pražský oldskaut Ludvík Hess, autor myšlenky babyboxů, který je neúnavně propaguje.

Kmen dospělých Junáka v roce 2016 uspořádá již 4. Národní oldskautské jamboree v historickém městě Miletíně na Jičínsku v Pokrkonoší.

KD Junáka spoluorganizuje tzv. Trojsetkání – letos se členové SO zúčastnili setkání v Banské Štiavnici spolu s dalšími členy KD.

V rakouském Zeillern se konala volební OS konference subregionu ISGF střední Evropa , kde se zúčastnili 3 členové Svojsíkova oddílu.