Vůdkyně Svojsíkova oddílu: PhDr. Hana Bouzková, Bílkova 6, Praha 1, 110 00, tel. 222310688, mob. 776169644, bouzkovah@seznam.cz

Evidence: Dagmar Housková, Pujmanové 885/19, 140 00 Praha 4, tel. 241731304, mob. 721312832, dasa.houskova@volny.cz

Čestná léta: Ing. Zdeněk Šobr, Mozartova 75, 779 00 Olomouc, tel. 588 519 523, zdenek.sobr@seznam.cz

* * *

Informace webu: Ing. Vladislav Jech, Jílovská 46, 252 44 Psáry, mob. 737537534, vjech.kamzik@volny.cz