Br. Aleš Cepek – Kšanďák posílá ze Zlínské 10. družiny RNDr. Rudolfa Plajnera ve Svojsíkově oddíle záznam z jejího jednání při uvítání nových členek a členů, vedeného družinovou rádkyní ses. Evou Fišerovou – Sopkou.

Br. J. Frič – Norek píše: posílám fotolist k devadesátinám bratra Mirka Pospíšila  z Rudy (člena SO). Už moc nikam nechodí a tak za ním v červnu skauti ze střediska Ruda přišli a donesli mu skautskou vatru na nosítkách.

Opožděně došla zpráva, že  v červnu 2019 zemřel br. Stanislav Šťastný – Akéla, spoluobnovitel “Klatovské čtyřky” Junáka, kde byl vůdcem v r. 1968 vznikajícího střediska se sídlem v „chaloupce u bývalé Škodovky“, ale i např. po znovuobnovení v r. 1989 jako zdatný kreslíř přispíval do původních Kmenových novin.

Br. Jaroslav Frič – Norek posílá fotolist a stručnou zprávu z červnové výpravy Hanácké a Zlínské družiny SO roku 2019.

Další setkání Pražské družiny SO v pražské „Celnici“ v květnu 2019 přináší jako vždy zajímavosti z aktuálního života této početné družiny.

Br. Havran vytvořil a br. Norek zaslal obvyklé grafické znázornění jak zasedala Hanácká družina SO v únoru 2019.

Pražská družina SO měla obvyklou schůzku v Praze, na které za nadprůměrné účasti byly přijaty dvě nové členky – viz zápis. Kromě jiného byla rozdávána pozvánka na Den zamyšlení pořádaný OS a pozvánka na skaut. metodický seminář TRIGNIS.

Pražská družina SO si v listopadu 2018 připomněla velkou řadu výročí, které pečlivě připravila družinová rádkyně ses. Amálka (V. Hůlková).

Dne 23.11. 2018 opustil naše řady bratr Jindřich Štěpán v 93 letech, který patřil mezi zasloužilé skauty v Jablonci n.N. a jeho okrese, dlouholetý vedoucí 91.oddílu oldskautů „Křišťál“ v Jablonci n.N. Rozloučení proběhlo na hřbitově v Jablonci n.N., dne 30.11.2018 ve 12,00 hod. Ant. Wiener – Mao

Br. Petr Vondráček – Cid z 3. oddílu BLESK střediska Bobři Havlíčkův Brod sděluje, že ve čtvrtek večer dovršil svou službu nejvyšší Pravdě a Lásce a dle jejich oddílového pokřiku se vydal na cestu stále vzhůru výš a výš… srdcem k Bohu blíž člen Svojsíkova oddílu bratr Jestřáb – Josef Tichý. Rozloučení s ním se koná během bohoslužby v kostele sv. Ignáce v Praze v pátek 19. října 2018 od 11:30 hod. Pro připomenutí Jestřábova života viz odkaz na článek:   http://blesk.skauting.cz/clanky.php?clanek=2010090100 .

Strakonické středisko Junáka se naposledy rozloučilo se ses. Evou Šimerovou.

Za Hanáckou družinu podává (převážně) fotoreportáž br. J. Frič-Norek – tentokrát družina „zasedala“ během dosti náročné výpravy …

V neděli 10. 6. 2018 proběhlo ve Skautském centru Vinice v Pardubicích předání vyznamenání Řádem stříbrného vlka br. Luboru Šušlíkovi – Billovi. Nedávno oslavil devadesáté narozeniny a zároveň osmdesát let svého skautování.

Oddílová rada SO se sešla v březnu 2018 ve Skautském institutu, mj. také pogratulovala 101letému br. E. Markovi-Hroznýši královskému (foto: ze setkání s jubilantem na skaut. okrese Praha 2).

Severočeská družina vedená br. Antonínem Wienerem-Maem posílá zprávu o svém setkání v červenci 2007.

Počátkem května 2017 se sešla Pražská družina SO – tradičně s bohatým programem, jak se lze přesvědčit zde.

Členové Pražské družiny SO mohli od sestry Jitky Radkovičové-Tiki v únoru na schůzce slyšet její zkrácenou přednášku o židovském skautingu; nyní můžeme všechny zájemce pozvat na celou přednášku: bude se konat ve středu 19. dubna v 5 hod odpoledne v Českém centru (Rytířská ulice č. 31). Účast se doporučuje ve skautském kroji!

Dne 9. března 2017 se v Konzervatoři J. Dejla opět sešli oldskautky a oldskauti (vč. některých členů SO), aby vyslechli každoroční pečlivě nastudovaný koncert hudby.Ke Dni zamyšlení 2017 se oldskautky a oldskauti z Prahy i někteří členové pražské družiny SO tradičně sešli v zázemí kostela sv. Ignáce z Loyoly – zprávu podávají br. Grizzly a Derviš.

Pražské družině SO (s novým vedením) se podařila pěkná schůzka s velmi zajímavým a poučným programem (o židovském skautingu v Československu před II. svět. válkou).

V prostorách Skautského institutu na Staromáku se sešla Pražská družina ještě před Třemi králi roku 2017.

Kdo jiný než oldskauti – a tedy i SO – mají dodržovat tradice – čtěte a podívejte se, jak Pražská družina opět „navštívila“ borovičku

Dne 8. 11. 2016 se konala pražská družina SO na Staromáku, zvolila si novou rádkyni ses. Vladimíru Hůlkovou – Amálku; celkový věcný i humorný záznam viz zde.

Olomoučtí skauti i Svojsíkův oddíl a v neposlední řadě také Jesenická LŠ budou postrádat ve svých řadách zesnulého br. L. Kantora – Čibiho … připojujeme i jeho smuteční oznámení a smuteční řeč br. Balíka – Ježka.

Východočeské družině Svojsíkova oddílu odešel navždy br. Miroslav Plachý, bývalý vůdce střediska Junáka ve Světlé nad Sázavou.

Rodina jakož i  vedení Svojsíkova oddílu se smutkem i s vděčností za její obětavou službu oznamují, že dne 27. června 2016 ve věku nedožitých 84 let náhle zemřela dlouholetá rádkyně Pražské družiny SO sestra Libuše Amlerová-Lin. Poslední rozloučení se koná 1. července 2016 v 15 hodin ve Vinohradské obřadní síni na Vinohradském hřbitově.

Pražská družina SO díky (nejen) třem aktivním bratrům a jedné sestře měla v květnu zajímavou schůzku, ze které zveřejňujeme zprávu.

Severočeská družina SO neúnavně pokračuje ve vydávání zpravodaje „Rádcoviny“ – kopie dalšího čísla je zde ke stažení.

Klecanským skautům odešel jeden z obnovovatelů střediska a Svojsíkovu oddílu jeden z nejstarších členů br. M. Peroutka – Perďa; oznámení je ke stažení zde. Vracíme se ještě ke vzpomínání na br. Mirka Peroutku – Perďu: zcela a naprosto příkladně sebrali členové jeho střediska vzpomínky, které zde rádi uvádíme.

Vodní skauti ztratili další významnou členku, emeritní místonáčelní Kmene dospělých Junáka a členku Svojsíkova oddílu ses. Jiřinu Adéeovou – Jikru z Kolína.

Dne 17. 3. 2016 oslavil br. Eduard Marek své 99. narozeniny – čtěte podrobnosti a prohlédněte si fotografie na odkazu zde.

Sestry SO (a také sbor nositelek řádu stříbrného trojlístku) vzpomínají na ses. Vlastu Páleníkovou – Rakšu, s níž letos v březnu chtěly oslavit její 100. narozeniny.

O svém únorovém setkání ve velmi silném počtu podává zprávu Pražská družina SO – probírala širokou a zajímavou „agendu“ s podněty jistě doporučení hodnými …

Pražská družina SO jako obvykle navštívila r. 2015 předvánočně borovičku, aby u ní zapálila svíčky a zazpívala koledu, dokládá to textem I fotografiemi.

Br. Grizzly podává podrobnou informaci o setkání Pražské družiny SO, věnované nejen běžnému životu družiny, ale hlavně reflektování posledního dění ve SI ABS

V Olomouci zemřel člen Svojsíkova oddílu br. Leopold Färber-Akela, mezi mukly zvaný též Hurvínek, jen necelý týden před 87. narozeninami.

Br. Jiří Řeháček-Mimoňský Balú posílá informaci, jak mimoňští skauti a skautky spolu se starostou Mimoňe u Stromu svobody odhalili pamětní desku.

Některé družin. zprávy jsou pouze zde, jiné i ve zpravodaji SO.   Br. B. Strauch – Grizzly o prosincové vycházce 2014 Pražské družiny SO k borovičce.