Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do ARCHIVU.

* V srpnu roku 2019 uplynulo 600 let od úmrtí českého a římského krále Václava IV. – tento vzdělaný král, ač mu kronikáři vyčítali nerozhodnost, žil v době plné rozbrojů – nejvíce s francouzským dvorem a s jeho bratrem Zikmundem (lidem českým nazývaným “liška ryšavá”).

* Bratr Jaroslav Černý – Ursus z Brna posílá svoje biblické zamyšlení ke 100 letům naší republiky.

* Skautský institut připravil pro skautskou úroveň interaktivní výstavu „Pošli to dál“, která si leckde možná vyžádá součinnost i té nejstarší generace – každopádně „ladí“ se stoletým výročím republiky.

* Br. J. Frič – Norek upozorňuje na unikátní vánoční poselství presidenta T. G. Masaryka, jež se stalo vzorem jeho pokračovatelům v úřadě.

* Někteří účastníci výročního jednání Svojsíkova oddílu 2018 položili kytici na paměť úmrtí J. Masaryka; OR SO zveřejňuje zápis a fotografiezprávu vůdkyně SO a jeho družin, zamyšlení a informace Nadace JF k darovacím závětím.

* Vůdkyně SO zve na výroční schůzi, která se bude konat 16. září 2017 – čtěte pozvánku.

* Letos se opět několik členů SO účastnilo oldskautského tábora v Pařezské Lhotě – v srdci Prachovských skal.

* Členka SO ses. Ludmila Bělovská – Lída referuje podrobně, jak proběhlo 5. setkání Středoevropského regionu ISGF v červnu 2017 v Linci a okolí.

* Zhasl plamínek života sestry čestné náčelní Vlasty Mackové, nositelky bronzové medaile WAGGGS, Řádu stříbrného trojlístku a členky Svojsíkova oddílu – odešla v nedožitých devadesáti sedmi letech. Rozloučení se na její přání uskuteční v kruhu rodiny a do rakve bude uložena ve skautském kroji. Nekrolog zde ke stažení, stejně jako rozloučení rádkyně „domovské“ pražské družiny SO. Křižovatka Junáka uvádí také nekrolog.

* Na věčnost odešel br. František Cigánek-ALBI – zde je ke stažení jeho smuteční oznámení. Jeho pohnuté životní osudy viz též Paměť národa.

* Nestor Svojsíkova oddílu Eduard Marek – Hroznýš dne 17. března 2017 v plné duševní i tělesné svěžesti oslavil 100 let svého skautingem prodchnutého života! Viz též přání na Křižovatce Junáka. Okres Praha 2 uspořádal br. Hroznýšovi krásnou oslavu – viz fotografie.

* Tento svět opustil PhDr. Miloslav kardinál Vlk (*17. května 1932 Líšnice u Milevska † 18. března 2017 Praha), český katolický duchovní a teolog, který mezi lety 1991 a 2010 působil jako 35. arcibiskup pražský a primas český, a v letech 1990 až 1991 byl krátce 10. biskupem českobudějovickým. Jeho biskupské heslo znělo „Aby všichni byli jedno“. Ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě po řadu let od skautek a skautů přebíral Betlémské světlo; oceňoval práci s mládeží, kterou koná také skauting.

* Do řad devadesátníků ve Svojsíkově oddíle vstoupil br. J. Zámečník – Taote – přečtěte si / stáhněte si gratulace Hlavního kapitanátu VS i obrázky znázorňující, jak s ním narozeniny vodní skauti oslavili.

* Nejdůležitější informace k letošnímu, již 48. ročníku Zimního přechodu Brd, který proběhne v sobotu 28. 1. 2017.

* Ve věku 93 let zemřel místostarosta Junáka br. Jiří Navrátil – členové Junáka mu symbolicky i skutečně zapálili svíčku, veřejnosti jej připomněla televize a jeho pohnutý osud uvedl tisk … smuteční oznámení obsahuje informace o posledním rozloučení v neděli 22. ledna 2017.

* Br. Zdeněk Zelený – Káďa rád prohlašuje: „Živý skauty vždycky rád uvidim!“, a proto mu na 1. prosince, kdy měl 92. narozeniny, příšli gratulovat (nejen) členové jeho střediska MAJÁK.

* Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek přidává svůj „hlas“ do debaty k prvnímu principu skautingu, která „běží“ od loňského roku.

* Br. Jiří Stránský ŘSV, člen SO, rád dává veřejnosti na vědomí, jak jeho celoživotní „skautství“ jej mnohokrát „udrželo při životě“ – viz též článek k jeho 85. výročí narození a v něm další odkazy.

* Br. Jiří Čejka – Péguy upozorňuje, že rádio Vltava vysílá úvahy z díla, které její autor Ralph Waldo Emerson nazval „Duchovní zákony“.

* V kostele sv. Anežky České v Praze 4 – Spořilově se konalo představení knihy vzpomínek a vyprávění,  jejímž autorem je devětadevadesátník br. Eduard Marek – Hroznýš královský; spolu s ním svoje dílo vystavovali ještě dva devadesátníci …

* Lilie za ostnatým drátem je název výstavní expozice Skautingu ve třetím odboji – ve čtvrtek 23. června 2016 v Památníku Vojna v Lešeticích u Příbrami byla zahájena; zde lze stáhnout původní pozvánku i s podrobnými informacemi.

* Svojsíkovu oddílu navždy odešel br. hospodář – M. Moravec – zde je ke stažení nekrolog ses. vůdkyně se smutečním oznámením v příloze.

* 4. Národní OS Jamboree – zkušenost z dřívějších běhů slibovala opět zdar akce – viz pozvánka ke stažení. Připojena je také zprávu o minulém Národním OS Jamboree – na obrázcích lze poznat členy Svojsíkova oddílu.

* V době, kdy měla oslavit výročí 100 let od svého narození, vzpomínali vodní skauti Junáka na Vlastu Páleníkovou, což uveřejnili také v Kapitánské poště.

* Do 1. května 2016 ve výstavní síni Senátu PČR probíhala výstava o historii trampingu a skautingu – kolekce předmětů ze sbírek Historického muzea; poutač je ke stažení zde.

* Dne 23. 4. 2016 se ve Skautském institutu konala konference k tématu INSPIRUJ SKAUTING s velkou řadou zajímavých osobností, spojená také s možností prohlédnout si prostory SI.

* Zemřel „jáchymovský útěkář“, domácí odpůrce komunistického režimu a exilový skaut Karel Kukal – Cookie – viz jeho nekrolog.

* Na text Maxe Kašparů reagují: br. Zdeněk Navrátil – Fetišek a Jiří Čejka – Péguy svými postřehy, vlastní analýzou i návrhy jak reagovat na dnešní dobu.

* Po internetu došla velice trefná diagnóza naší doby od Maxe Kašparů i jeho velmi inspirativní návrh na terapii tak, že „půjdeme do sebe“…

Ke DNI ZAMYŠLENÍ 2016 poslala čestná náčelní Junáka ses. V. Macková jak svůj pozdrav tak upozornění na podklady WAGGGS a mezinárodní hymnu skautek.

* Zpravodaj pražské družiny br. Bohuslav  Strauch zaznamenal spolu s fotografy ses. D. Houskovou a br. P. Jeschke jak proběhla tříkrálová schůzka 2016.

* Br. Jiří Čejka – Péguy vzpomíná při příležitosti blížícího se 100-letého výročí narození P. Františka D. Mertha na jeho podporu skautského života muklu.

* Br. B. Strauch-Grizzly sepsal svoje dojmy z výroční schůze SO 2015, připojil rozdávaná slova omluveného br. J. Šolce-Kola a uvádí další zajímavosti.

* Na výr. schůzi SO byla ŘST vyznamenána sestra Zdenka Krejčíková z pražského střediska ORTŘÍŽ, členka družiny strážců hrobu A. B. Svojsíka.

* Na výroční členské schůzi Svojsíkova oddílu v roce 2015 připravil br. Jan Šolc-Kol příspěvek, který však nemohl osobně přednést – zde stahujte.

Sborník k úmrtí čestného vůdce SO Jana Písko       * Osud ses. V. Páleníkové – Rakšy, zesnulé zástup. vůdkyně SO, a její nekrolog VS Junáka.

* Zesnulý br. L. Rusek – Šaman sepsal a ilustroval úvahu Skauting a příroda.       * Br. J. Čejka – Péguy napsal nekrolog skaut. historika K. Lešanovského.

* Br. J. Šolc – Kol presentoval r. 2011 úvahu Dědictví minulosti.       * Ses. Dobromila Iva Vaňková – IvaVa podrobně analyzuje duchovní rozměr skautingu.

* Br. Z. Navrátil – Fetišek uvažuje (nejen) nad duchovním rozměrem skautingu.   Br. J. Čejka – Péguy uvažuje nad povinností-odpovědností-kázní.