Poselství zakladatele B.P.          Poslední slova Lady B.P.      Přínos sestry B.P. – Agnes – k rozvoji skautského hnutí z pera ses. V. Mackové.

Práce historiků Lešanovského a Noska – „Vývoj slibu“ (skautského a u organizací skautingem inspirovaných anebo s obdobnými cíli)

WOSM vydal vysvětlení ke 3 principům a skautské metodě.      K historickému bádání přispívá také br. J. Čejka – např. prací „Komenský a skauting„.

Všichni milovníci br. Jaroslava Foglara – Jestřába a jeho (nejen) pro skauty neopomenutelného díla si připomneli výročí jeho úmrtí – viz zajímavé informace.

Přečtěme si, jak viděla bývalá náčelní dívčího kmene Junáka Vlasta Macková v r. 2001 události okolo (nejen) české historie dívčího skautingu.