Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do ARCHIVU.

Br. Petr Vondráček – Cid z 3. oddílu BLESK střediska Bobři Havlíčkův Brod sděluje, že ve čtvrtek večer dovršil svou službu nejvyšší Pravdě a Lásce a dle jejich oddílového pokřiku se vydal na cestu stále vzhůru výš a výš… srdcem k Bohu blíž člen Svojsíkova oddílu bratr Jestřáb – Josef Tichý. Rozloučení s ním se koná během bohoslužby v kostele sv. Ignáce v Praze v pátek 19. října 2018 od 11:30 hod. Pro připomenutí Jestřábova života viz odkaz na článek:   http://blesk.skauting.cz/clanky.php?clanek=2010090100 .

Tradiční bohoslužba za zemřelé skautky a skauty se koná v chrámu sv. Ignáce v Praze na Karlově náměstí dne 7. listopadu 2018 od 17:30 hod.

Vychází poslední letošní číslo Zpravodaje SO, zahrnující měsíce říjen-prosinec – Zpravodaj je možné si stáhnout přímo zde.

Krajský zpravodaj Kmene dospělých Junáka za střední Čechy br. Ladislav Marek navštívil rodný kraj Eduarda Štorcha – Sachema (zakladatele rodinného skautingu); zajímavé informace, které doporučil, spolu s doplněním uveřejňujeme zde.

Ústředí Junáka publikovalo „pracovní kalendář“ na roky 2018-2019, který bude nadále zpřesňován. Soubor obsahuje mj. webové stránky, které přináleží k jednotlivým akcím.

Skautský institut připravil pro skautskou úroveň interaktivní výstavu „Pošli to dál“, která si leckde možná vyžádá součinnost i té nejstarší generace – každopádně „ladí“ se stoletým výročím republiky.

Br. František Stropek – Bobr upozorňuje na výzvu v rámci oslav 100 let našeho moderního státu: na sázení lip svobody a posílá informaci o zapojení jeho domovského veselského střediska. Výzva pro celý Junák je na Křižovatce.

Archiv Skautského institutu informuje, že digitalizace historických časopisů pokročila od časopisu Vůdce k publikacím Junácký činovník a Skauting.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení zde.