Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do ARCHIVU.

Br. Jiří Čejka – Péguy pokračuje ve svých historických pátráních; další jeho text se týká bratrů, kteří se zapojili do 3. odboje a snažili se předávat informace o těžbě uranové rudy pro Sovětský svaz.

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskuteční v sobotu 16. 12. 2017. Pro Betlémské světlo se z Brna vydají skauti, kteří jej hned dopraví do České republiky. V neděli 17. 12. 2017 bude přivezeno Betlémské světlo (BS) do Prahy a předáno kardinálu Dukovi ve sv. Vítu. Speciální web Betlémského světla uveřejní vlaky, které před Vánocemi BS budou rozvážet.

Protože samostatný web KD svým archivem navazuje na dřívější tištěné Kmenové noviny a nikoliv na následné elektronické Kmenové novinky (KNOV), je do Křižovatky Junáka zahrnuta retrospektivní sbírka KNOV ve formátu PDF.

Všechny, kdo byli anebo ještě jsou instruktory či zkušebními „komisaři“, bude zajímat, že WOSM přidal další prvek skautské metody vzdělávání – uvádí to delegace Junáka, jež se účastnila světové konference v Ázerbájdžánu 2017.

Nová podrobná příručka pro adepty na vůdcovskou zkoušku, vydaná Junákem – ke stažení je pod odkazem – i pro OS v rámci Svojsíkova oddílu to může být podnětné čtení.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Kalendář akcí 2017/2018 viz odkaz na Křižovatku – kalendář mohou registrovaní uživatelé doplňovat.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Vlasta Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Vlasta Koseová

V.Koseová

R-Plajner

R.Plajner