Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do ARCHIVU.

Po presentaci na výročním shromáždění Svojsíkova oddílu uvádíme odkaz na zkušební webové stránky Kmene dospělých Junáka, jež budou zakrátko – po zohlednění posledních připomínek – oficiálně uvedeny do provozu (http://kmendospelych.nadobzor.cz/) .

Junák – český skaut, Tábor se smutkem oznamuje úmrtí své zasloužilé členky Ludmily Komzákové-Šlupky, která odešla z tohoto světa dne 10. září ve věku 91 let. Prosí o tichou vzpomínku a modlitbu.

Br. Antonín Wiener-Mao posílá pozvánku k návštěvě výstavy o Jabloneckém moři a doplňuje reportáží o dojmech oddílu 91. OS, kteří již výstavu navštívili.

Všechny, kdo byli anebo ještě jsou instruktory či zkušebními „komisaři“, bude zajímat, že WOSM přidal další prvek skautské metody vzdělávání – uvádí to delegace Junáka, jež se účastnila světové konference v Ázerbájdžánu 2017.

Nová podrobná příručka pro adepty na vůdcovskou zkoušku, vydaná Junákem – ke stažení je pod odkazem – i pro OS to může být podnětné čtení.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Kalendář akcí 2017/2018 viz odkaz na Křižovatku – kalendář mohou registrovaní uživatelé doplňovat.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Vlasta Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Vlasta Koseová

V.Koseová

R-Plajner

R.Plajner