Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do ARCHIVU.

Již nyní vůdkyně SO zve na výroční schůzi, která se bude konat 16. září 2017 – čtěte pozvánku.

Letos se opět několik členů SO účastnilo oldskautského tábora v Pařezské Lhotě – v srdci Prachovských skal.

Členka SO ses. Ludmila Bělovská – Lída referuje podrobně, jak proběhlo 5. setkání Středoevropského regionu ISGF v červnu 2017 v Linci a okolí.

Br. Antonín Wiener-Mao posílá pozvánku k návštěvě výstavy o Jabloneckém moři a doplňuje reportáží o dojmech oddílu 91. OS, kteří již výstavu navštívili.

Junák vydal novou, podrobnou příručku pro adepty na vůdcovskou zkoušku – ke stažení je pod odkazem http://tdc.skauting.cz/download/Vudcovka_2017_web.pdf ; i pro OS to může být podnětné čtení.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka.

Znovu připomínáme: Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – přehled, redakční rady a stahování.              Křižovatka Junáka – kalendář skautských akcí 2016/2017.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Vlasta Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Vlasta Koseová

V.Koseová

R-Plajner

R.Plajner