Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do ARCHIVU.

V 91 letech zemřel br. Meltabej – Stanislav Křížek; poslední rozloučení bude 15. prosince 2018 v kostele sv. Vavřince ve Staré Pace.

Betlémské světlo 2018 – informaci připravil br. Jaroslav Frič – Norek.

Bratr Jan Šolc – KOL posílá na prahu Adventu svůj text, který se věnuje císaři a králi Karlu IV a přibližuje tak trochu středověk dnešku …

Tradiční adventní věnec s červenými svícemi lze zakoupit všude; ale jaký má být věnec jako symbol Adventu a v jakém pořadí se zapalují svíce? Přečtěme si to …

Pražská družina SO si v listopadu 2018 připomněla velkou řadu výročí, které pečlivě připravila družinová rádkyně ses. Amálka (V. Hůlková).

Bratr Jaroslav Černý – Ursus z Brna posílá svoje biblické zamyšlení ke 100 letům naší republiky.

Br. Antonín Wiener – Mao informoval o velké výstavě nazvané „Den zrození naší republiky a co tomu předcházelo“ – pro ilustraci uvádíme historické ohlédnutí.

Br. Petr Jeschke – Derviš posílá obrazovou reportáž z oslavy na Praze 10, při které lípa svobody, zasazená v r. 1968, získala osvědčení „památného stromu“.

Na pražském Spořilově se konalo slavnostní setkání věnované památné lípě a její ztracené pamětní desce, o nichž je na webu Kmene dospělých Junáka podrobná zpráva – ke stažení zde ; aktu se účastnil i člen SO br. Eduard Marek, který na Spořilově prožil dlouhá léta (ač je rodem ze Žižkova).

Br. František Stropek – Bobr upozornil na výzvu v rámci oslav 100 let našeho moderního státu: na sázení lip svobody a posílá informaci o zapojení jeho domovského veselského střediska. Výzva pro celý Junák je na Křižovatce.

Krajský zpravodaj Kmene dospělých Junáka za střední Čechy br. Ladislav Marek navštívil rodný kraj Eduarda Štorcha – Sachema (zakladatele rodinného skautingu); zajímavé informace, které doporučil, spolu s doplněním uveřejňujeme zde.

Ústředí Junáka publikovalo „pracovní kalendář“ na roky 2018-2019, který bude nadále zpřesňován. Soubor obsahuje mj. webové stránky, které přináleží k jednotlivým akcím.

Skautský institut připravil pro skautskou úroveň interaktivní výstavu „Pošli to dál“, která si leckde možná vyžádá součinnost i té nejstarší generace – každopádně „ladí“ se stoletým výročím republiky.

Archiv Skautského institutu informuje, že digitalizace historických časopisů pokročila od časopisu Vůdce k publikacím Junácký činovník a Skauting.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení zde.